Pentru ce trebuie sa multumeasca cel mai mult crestinii lui Dumnezeu?

Pentru ce trebuie sa multumeasca cel mai mult crestinii lui Dumnezeu? Mareste imaginea.

Răspuns: 1) Pentru că pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a trimis în lume şi L-a dat la moarte pentru răscumpărarea şi mântuirea neamului omenesc.

2) Pentru că „i-a chemat dintru întuneric la minunata Sa lumină pre cei ce odinioară nu erau norod, iar acum norodul lui Dumnezeu; pre cei ce erau nemiluiţi, iar acum sunt miluiţi” (IPetru 2, 9-10). De aceea spune apostolul: „mulţumind Tatălui, Celui ce ne-a chemat pre noi în partea sfinţilor, întru lumină, Care ne-a izbăvit pre noi din stăpânirea întunericului şi ne-a mutat la împărăţia Fiului dragostei Lui, întru care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor” (Coloseni 1, 12-14).

3) Pentru că aprinde în ei candela credinţei cu untdelemnul milei Sale, pentru că le dă harul Său şi iertarea păcatelor. „Bine este cuvântat Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Carele ne-a binecuvântat pre noi cu toată binecuvântarea duhovnicească întru cele cereşti întru Hristos”: astfel dă mulţumită lui Dumnezeu şi ÎI slăveşte apostolul lui Hristos (Efeseni 1, 3).

4) Pentru că ne dă nădejdea vieţii veşnice întru Hristos Iisus, lucru pentru care Apostolul Petru dă lui Dumnezeu mulţumită şi laudă, învăţându-i pe creştini astfel: „bine este cuvântat Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Care după mare mila Sa a doua oară ne-a născut pre noi spre nădejde vie, prin învierea lui Iisus Hristos din morţi, spre moştenire nestricăcioasă şi nespurcată şi neveştejită, păzită în ceruri pentru voi” (IPetru 1, 3-4).

5) Pentru că îi păzeşte de vrăjmaşul diavol, „care, ca un leu răcnind, umblă căutând pre cine să înghită” (I Petru 5, 8).

6) Pentru că îi fereşte de păcat, în care ca nişte neputincioşi ce sunt ar cădea mereu dacă mila Lui nu i-ar păzi şi ocroti, şi aşa mai departe.

Deci, dacă cineva vrea să fie recunoscător faţă de Dumnezeu, Ziditorul şi Răscumpărătorul său, şi să nu poarte în zadar numele de „creştin”, şi după sfârşitul vieţii vremelnice să primească viaţa veşnică, să cugete la acestea şi să laude cu inimă recunoscătoare bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că asta cere credinţa creştinească de la orice creştin.

SFÂNTUL TIHON DE ZADONSK

Fragment din cartea "ÎNDATORIRILE CREŞTINULUI FAŢĂ DE SINE ÎNSUŞI", Editura Sophia

Cumpara cartea "ÎNDATORIRILE CREŞTINULUI FAŢĂ DE SINE ÎNSUŞI"

 

Pe aceeaşi temă

18 Mai 2023

Vizualizari: 720

Voteaza:

Pentru ce trebuie sa multumeasca cel mai mult crestinii lui Dumnezeu? 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE