Rugaciune de marturisire, rostita la toata cererea

Rugaciune de marturisire, rostita la toata cererea Mareste imaginea.

Doamne, Făcătorul cerului si al pământului, Singurul fără de păcat, treci cu vederea fărădelegile mele mai multe decât nisipul mării şi dă-mi mie iertarea acestora ca un Bun, că nimeni nu e curat de păcat înaintea Ta.

Doamne Drepte, să nu se socotească de Tine faptele noastre nelegiuite şi pline de nedreptăţi, că, dacă toată dreptatea omenească înaintea Ta e asemenea unei cârpe lepădate, atunci cât de nesuferite nu Iţi sunt Ţie faptele noastre cele nedrepte?

Doamne Sfinte, nu căuta întru mânia Ta asupra necurăţiilor şi desfrânărilor noastre, că din tinereţile sale cugetul omului zăboveşte cu osârdie întru cele viclene, şi, de vei căuta la fărădelegi, cine va suferi? Milostive Doamne, să nu ne faci nouă după neîndurarea şi nemilostivirea inimilor noastre, ci după mila Ta cea nemărginită, că de miluire nu suntem vrednici noi, cei ce nu i-am miluit pe fraţi.

Doamne îndelung-răbdătorule, să nu ne cerţi pe noi după ţinerea de minte a răului făcut nouă, nici după îndârjirea şi graba cu care întru mânie vrem să răsplătim răului cu rău; ci caută cu îndurare, Cel Ce nu ţii minte răul, şi Te milostiveşte de noi, ca să nu ne lipseşti pe noi de darurile Tale, urmând felului nostru necruţător şi crud, ci lucrează asupra noastră cu dărnicia şi mărinimia firii Tale. Doamne, Stăpânul tuturor, Cela Ce singur eşti nepătimitor şi slobod, să nu ne supui vrăjmaşilor Tăi din pricina faptului că ne-am supus noi înşine patimilor celor de necinste, şi nici din pricină că am dat prilej demonilor ce Te nesocotesc să ne facă rău şi să năvălească asupra noastră, ca să zică: „Unde e Dumnezeul lor?" Doamne, viaţa tuturor, să nu ne iei din viaţa aceasta înainte de vreme din pricina vieţuirii noastre rele, nici nu ne da pe noi morţii, Tu, Cela Ce eşti nemuritor. Doamne, Hrănitorul a toate, nu ne lăsa să murim de foame din pricina lăcomiei şi dispreţului faţă de fraţii noştri în neajunsuri.

Drept aceea, Cel Ce eşti izvorul bunătăţii, trimite asupra pământului ploi paşnice la vreme spre bună rodire. Cel Ce eşti noianul îndurărilor dezleagă seceta şi frigul şi văpaia cele rele ale vremii, care ne aduc necazuri şi întristare. Amestecă cu căldura soarelui umezeala bunătăţii Tale, revărsându-le asupra noastră şi a dobitoacelor Tale. Să nu ne nesocoteşti pe noi din pricina nesocotirii din partea noastră a poruncilor Tale; nici nu-Ti întoarce fata sau auzul de la noi, nici nu ne izgoni pentru că n-am dat ascultare poruncilor Tale. Nimic drept nu avem spre a pune înaintea Ta. Nimeni nu are vreo pricină spre a-şi ridica glasul la Tine. Preoţii şi poporul ne-am adunat laolaltă înaintea Ta afară; păstorii şi păstoriţii, împăraţii şi norodul, cârmuitorii si cei cârmuiţi, bogaţii şi săracii, vârstnicii şi tinerii am păcătuit cu toţii în acelaşi chip şi nu avem nimic să aducem înaintea Ta spre a mijloci pentru noi. Numai aceasta propovăduim a fi al nostru: că pe Tine numai Te-am cunoscut ca Dumnezeu al nostru, pe Părintele Domnului nostru Iisus Hristos şi pe însuşi Fiul Său Unul-Născut, întrupat pentru noi, şi pe Preasfântul Tău Duh.

Aşadar, de dragul Tău îndură-Te de noi. Pentru bunătatea Ta firească mântuieşte-ne pe noi. Pentru nemărginitele Tale mile auzi-ne pe noi şi ne izbăveşte de vrăjmaşii noştri şi ne dă nouă uşurare şi curmă toată mânia Ta pornită asupra noastră.

Adu-Ţi aminte că pe noi ne-ai făcut doar din bunătate. Adu-Ti aminte că din milosârdia Ta cea nemăsurată L-ai trimis până la noi pe Fiul Tău. Şi pentru întruparea Sa, pentru Crucea, Patimile, smerenia, moartea, slujirea sfântă, pentru toate faptele Sale cele pentru Vioi mult Te rugăm să ne ierţi nouă păcatele. Leapădă întreaga Ta osândire cuvenită nouă, contenind toată mânia si mâhnirea.

Izbăveşte oraşul acesta si cetatea de scaun si toată cetatea binecredincioşilor de foamete, molimă, cutremur, secetă, răzmeriţă şi ucidere, de războiul cel dintre noi şi de cel adus de alte neamuri, de foc, prădăciuni, boli, de năvălire străină şi de orice altă rană.

Primeşte mijlocirile pentru noi ale celei ce L-a născut cu trupul, din milostivire şi fără de bărbat, pe Cuvântul Tău, Cel dimpreună-veşnic, ale Puterilor îngerilor atotiubitoare de oameni, ale Apostolilor de Dumnezeu grăitori, ale sfinţilor Mucenici şi păstori şi ale întregii obşti a Sfinţilor Tăi. Nu trece cu vederea nici smeritele noastre rugăciuni, ale celor mai neînsemnaţi preoţi ai Tăi, nici glasurile celor ce-Ţi înalţă rugi Ţie. Iar dacă nu pentru noi, cei nevrednici şi plini de păcate, atunci pentru harul Tău revărsat peste noi întru milă auzi-ne pe noi şi pli- neşte-ne, Bunule, cererile. Că Tu eşti Dumnezeul milei, îndurărilor şi al iubirii de oameni şi Ţie slavă înălţăm: Părintelui Celui fără de început, dimpreună şi Unuia-Născut Fiului Tău şi Preasfântului şi Bunului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

SFÂNTUL SIMEON AL TESALONICULUI

Fragment din cartea "Carte de rugaciuni pentru marturisire si iertare. Rugaciuni filocalice 1", Editura Sophia

Cumpara cartea "Carte de rugaciuni pentru marturisire si iertare. Rugaciuni filocalice 1"

 

 

Pe aceeaşi temă

05 Aprilie 2021

Vizualizari: 1891

Voteaza:

Rugaciune de marturisire, rostita la toata cererea 0 / 5 din 0 voturi.

Cuvinte cheie:

marturisirea spovedania

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE