Rugaciuni pentru copii

Rugaciuni pentru copii Mareste imaginea.

RUGĂCIUNEA COPIILOR CĂTRE MAICA DOMNULUI
Preasfântă Fecioară Măria, tu eşti cea care L-ai născut pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, şi de aceea eşti mai slăvită decât toţi Sfinţii şi îngerii. Ca o Maică preabună ai avut grijă de El şi L-ai crescut cu foarte multă dragoste. Tu eşti cea care L-ai cunoscut când El era în scutece, tu eşti cea care L-ai văzut când a început să meargă pe picioarele Sale şi când a început să mănânce singur. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, tu eşti cea care ai auzit primul cuvânt rostit de El. Tu eşti aceea care I te închinai în fiecare zi Fiului tău ca unui Dumnezeu adevărat. Tu ştiai atunci, ştii şi acum şi în vecii vecilor, că Pruncul pe Care L-ai născut este Dumnezeu adevărat şi ţine toată lumea în mâna Sa. Pentru că prin tine Domnul S-a făcut om, iar tu cunoşti toată taina copilăriei Sale, tu eşti preaputernica ocrotitoare a tuturor copiilor şi mamelor din lume. De aceea te rugăm să ne ai şi pe noi în grijă, să priveşti cu dragoste asupra vieţii noastre şi rugându-te lui Dumnezeu, să ne dăruieşti toate cele care ne sunt de folos aici pe pământ. Să ne acoperi cu mila ta şi pururi să ne aduci aminte că atunci când Dumnezeu a făcut sufletele noastre ne-a privit cu atât de multă dragoste, încât mintea şi inima omului nu o pot cuprinde. Preasfântă Născătoare a Domnului Hristos, roagă-te pentru noi, căci toţi dimpreună, copii şi părinţi, avem trebuinţă de dragostea ta fierbinte pentru oameni. Ajută-ne, Preacurată Fecioară, să trecem cu bine prin această viaţă de pe pământ şi să împlinim după putere poruncile Fiului şi Dumnezeului tău. Şi fie ca, prin rugăciunile tale, la sfârşitul vieţii să ne învrednicim să vedem slava cea nemărginită a împărăţiei Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh. Amin.

RUGĂCIUNEA COPIILOR PENTRU PĂRINŢI
Dumnezeule Preasfinte, Părinte, Tu eşti Cel Care din necuprinsa Ta dragoste m-ai făcut din nimic şi tot Tu eşti Cel dintâi Care m-ai văzut. Din marea Ta înţelepciune ai poruncit să ne cinstim părinţii şi să fim recunoscători pentru viaţa ce ne-ai dat-o prin ei. De aceea, Te rog să-mi ajuţi să le fiu supus, ascultător şi să nu fac nimic care să-i amărască şi să-i întristeze. Răsplăteşte-le, Preabunule, cu darurile Tale pentru dragostea şi grija neadormită ce întotdeauna o au pentru mine. Apără-i de toate nenorocirile şi întristările. Dă-le viaţă lungă, fericită, liniştită şi cu bună înţelegere. Fă-i părtaşi binecuvântării Sfinţilor Tăi. înmulţeşte roadele ostenelilor lor. Povăţuieşte paşii lor în căile mântuirii şi ale fericirii veşnice. Fă să prisosească peste ei binefacerile Tale şi să sporească în toate cele bune, ca să Te binecuvântăm în toate zilele noastre şi în Viaţa cea fără de sfârşit. Amin.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi, iar pe mine mă păzeşte pentru rugăciunile părinţilor şi ale fraţilor mei. Amin.

RUGĂCIUNEA COPIILOR PENTRU FRAŢI ŞI SURORI
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pe Tine Te rog, ţine pe fraţii mei (ori pe fratele meu) şi pe surorile mele (ori pe sora mea). Dăruieşte-ne nouă sănătate, viaţă lină şi darul Tău cel sfânt, ca să putem lucra cele ce îţi sunt plăcute Ţie. Dă-ne, Doamne, ca în toată viaţa noastră să ne iubim şi să ne cinstim unii pe alţii. Ajută-ne, Mântuitorule, ca împlinind poruncile Tale sfinte, să rămânem uniţi prin dragoste şi să ne învrednicim să fim împreună şi în Viaţa cea fără de sfârşit. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU PRIETENI
Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Cel Care dăruieşti buna înţelegere între oameni şi tot de la Tine am dobândit şi darul prieteniei adevărate. Ştim că Tu ai zis către Apostolii Tăi: „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-I pună pentru prietenii săi. Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc". Doamne, noi suntem copii şi ne bucurăm că Tu Te-ai întrupat din Duhul Sfânt şi din Fecioara Măria şi făcându-Te om, ai devenit Prietenul oamenilor şi al copiilor. Ajută-ne să împlinim poruncile Tale, ca să fim vrednici de prietenia Ta, pentru că numai Tu eşti şi Dumnezeu si Om. Tu însuţi ne fereşte de prieteni răi şi de fapte care ne îndepărtează de voia Ta cea sfântă. Luminează-ne sufletele, ca să ne putem alege prieteni buni, înţelepţi şi credincioşi. Doamne, dăruieşte binecuvântarea Ta prieteniei noastre, ca să poată dăinui în vecii vecilor. Doamne, Iisuse Hristoase, miluieşte pe toţi prietenii mei, luminează-i şi dăruieşte-le toate cele care le sunt spre folos. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU BINEFĂCĂTORI
părinţi, bunici, străbunici, rude, învăţători, profesori sau oricine altcineva care ne-a făcut vreun bine Doamne, Iisuse Hristoase, Tu eşti Dumnezeul dragostei şi Ţie se cuvine să-Ţi mulţumesc pentru dragostea şi ocrotirea de care mă bucur aici pe pământ. Doamne, Tu eşti izvorul bunătăţilor şi Te rog să reverşi binecuvântarea şi darurile Tale peste cei pe care inima mea îi cinsteşte şi îi iubeşte, peste robii Tăi (aici numele celor pentru care ne rugăm). Apără-i de toate primejdiile şi fă ca întotdeauna să răsară deasupra lor un soare strălucitor, ca să risipească norii grijilor şi ai suferinţelor. Umple inima lor de bucuria mântuirii Tale. Nu lăsa vreodată ca sufletul lor să fie cuprins de amărăciune şi întristare. Doamne, Dumnezeul meu, dă-le toate bunătăţile şi toate bucuriile pe care Tu le-ai rânduit acelora care păzesc poruncile Tale şi fac bine aproapelui lor. îngerul Tău cel bun să-i însoţească şi să-i păzească în toată vremea vieţii lor. Şi după o viaţă lungă plină de binefaceri şi fapte bune, să se învrednicească a dobândi bunătăţile Tale cele fără de sfârşit, gătite pentru toţi cei ce împlinesc voia Ta cea sfântă. Amin.

RUGĂCIUNEA ŞCOLARILOR CĂTRE ÎNGERUL PĂZITOR
îngerul nostru păzitor, povăţuieşte-ne în căile cele bune şi spre învăţăturile cele drepte, ca să ne fim folositori nouă înşine, părinţilor, familiei şi patriei noastre, România, în care Dumnezeu ne-a rânduit să ne naştem. Dă putere gândurilor noastre, ca de la cele pământeşti să poată ajunge la cele cereşti şi să cunoaştem voia Tatălui nostru din Ceruri. Fereşte-ne de cunoştinţe rele şi de lucruri neadevărate ca să putem să-L iubim pe Domnul Hristos, căci El este Adevărul adevărurilor. Sfinte îngere, păzitorul nostru cel luminat, chiar dacă nu te vedem cu ochii, prin credinţă cunoaştem că eşti alături de noi şi ne acoperi cu dragostea ta De aceea, te rugăm ca până la sfârşitul vieţii noastre să ne ocroteşti şi să nu te depărtezi de lângă noi. Iar când Dumnezeu va hotărî să ne cheme la El, să ne învrednicim să te vedem şi pe tine şi să-ţi mulţumim pentru toată dragostea ce ne-ai arătat-o. Amin.

RUGĂCIUNEA LA ÎNCEPUTUL LUCRULUI
care poate fi rostită atât la începutul zilei, cât şi la cel al săptămânii, al semestrului sau al anului şcolar Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Tu însuţi Te-ai făcut Om şi cunoşti ce este viaţa oamenilor. Doamne, Tu ai ostenit şi Ţi-ai câştigat pâinea cea de toate zilele prin muncă cinstită şi plină de trudă. De aceea, Te rugăm să ne dăruieşti şi nouă putere, ca să ne împlinim cum se cuvine această îndatorire pe care o avem. Dă-ne Tu iubire de osteneală, bunăvoinţă şi alungă de la noi toată nepăsarea şi lenea. învredniceşte-ne, Doamne, ca învăţând şi lucrând cu cinste şi cu dragoste, să sporim în tot lucrul cel bun şi folositor şi să ne învrednicim să vedem roadă ostenelilor noastre. Doamne, fii întotdeauna alături de noi, ajută-ne să dobândim cele de trebuinţă şi să fim de ajutor şi aproapelui nostru. Sfinte Dumnezeule, binecuvintează lucrul pe care-l încep, ca prin acesta să fie slăvit sfânt numele Tău: al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

RUGĂCIUNEA LA SFÂRŞITUL LUCRULUI
care poate fi rostită atât la sfârşitul zilei, cât şi la cel al săptămânii, al semestrului sau al anului şcolar: Dumnezeule Preasfinte, îţi mulţumim că ne-ai ajutat să ajungem cu bine la sfârşitul lucrului nostru. Binecuvintează-ne osteneala şi ne dăruieşte odihnă şi linişte sufletului şi trupului. Ocroteşte-ne, Doamne, şi sporeşte roadele muncii noastre. îţi mulţumim pentru toate darurile Tale şi Te rugăm să ne dai putere să le împlinim pe cele care îţi sunt bineplăcute Ţie. Fereşte-ne, Doamne, de toată primejdia şi de tot lucrul rău, pentru că numai Tu eşti Atotputernic. Doamne, mulţumire îţi aduc acum şi în vecii vecilor, pentru că m-ai învrednicit să sfârşesc lucrul pe care l-am început cu ajutorul Tău. Binecuvintează-ne şi ne dăruieşte ca în ziua înfricoşătoarei Judecăţi, ostenelile noastre să se umple de slava Ta cea strălucitoare. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Carte de rugaciuni pentru copii, Editura Sophia

Cumpara "Cartea de rugaciuni pentru copii"

25 Martie 2015

Vizualizari: 1839

Voteaza:

Rugaciuni pentru copii 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE