Admitere la Facultatea de Teologie din Caransebes

Sectia de Teologie din Caransebes functioneaza in cadrul Facultatii de Stiinte Economice si Administrative a Universitatii „Eftimie Murgu“ din Resita, dorindu-se a fi continuatoarea vechiului institut Teologic din Caransebes infiintat in anul 1865.

Sectia de Teologie Ortodoxa Didactica isi desfasoara activitatile scolare in Caransebes, (Aleea Gradinitei, nr.1), intr-un sediu modern amenajat prin grija Universitatii „Eftimie Murgu“ din Resita. Sectia de teologie este acreditata atat pentru studii de licenta, cat si pentru studii de Masterat in Teologie Pastorala si Misiune crestina. La Caransebes au absolvit Teologia noua generatii de studenti.

Admiterea 2009 la Sectia de Teologie din Caransebes, Facultatea de Stiinte Economice si Administrative a Universitatii „Eftimie Murgu” din Resita se organizeaza pe baza criteriilor generale de organizare si desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenta, de masterat si de doctorat pentru anul universitar 2009 – 2010, date prin Ordinul nr. 3331 din 04.03.2009 al Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii, si pe principiul autonomiei universitare prevazut in Legea invatamantului nr. 84 / 1995.

Sectia de Teologie Caransebes organizeaza admiterea in anul universitar 2009-2010, in sistemul Bologna, pe doua cicluri principale de studii:

Ciclul I – Studii universitare de licenta de 3 ani;
Ciclul II – Studii universitare de masterat de 2 ani.
La Facultatea de Stiinte Economice si Administrative, pentru toate formele de invatamant, admiterea se organizeaza in doua sesiuni. Prima sesiune va fi in luna iulie 2009, iar cea de a doua in luna septembrie 2009 pentru ocuparea eventualelor locuri ramase libere din prima sesiune.
Calendarul admiterii in ciclul de studii universitare de licenta, Sectia de Teologie, va fi:
ADMITERE 2009

Sesiunea de vara – iulie 2009
13.07.2009 – 22.07.2009 – Inscriere admitere
23.07.2009, orele 9.00-12.00 Test eliminatoriu
23.07.2009, orele 15.00 Afisarea rezultatelor
24.07.2009, orele 1500 Depunerea si rezolvarea contestatiilor
25.07.2009 - 26.07.2009 Verificarea dosarelor candidatilor admisi
27.07.2009 - 31.07.2009 Prima perioada de inmatriculare
01.09.2009 - 07.09.2009 A doua perioada de inmatriculare
08.09.2009 - 10.09.2009 Redistribuirea prin translatare a locurilor ramase libere si inmatricularea candidatilor admisi pe locurile neocupate

Sesiunea de toamna – septembrie 2009
14.09.2009 – 19.09.2009 Inscriere admitere (numai pe locurile ramase libere)
21.09.2009, orele 9.00-12.00 Test eliminatoriu
21.09.2009, orele 15.00 Afisarea rezultatelor
22.09.2009 - 25.09.2009 Perioada de inmatriculare a candidatilor admisi.
Cifra de Scolarizare la Sectia de Teologie ortodoxa didactica este urmatoarea: 11 locuri fara taxa si 39 locuri cu taxa, total 50 de locuri.

Acte necesare la inscriere:
Pentru inscrierea la concursul de admitere, candidatii vor completa o cerere tip.
La dosarul de concurs vor fi depuse urmatoarele acte:
1. Diploma de bacalaureat, in original (pentru prima optiune de domeniu) si o copie legalizata.
2. Foaia matricola, in original, cu notele obtinute la disciplinele prevazute pentru probele de concurs, sub semnatura directorului si a secretarului liceului.
3. Certificatul de nastere, in copie legalizata si copie nelegalizata dupa certificatul de casatorie, daca este cazul.
4. Copie nelegalizata dupa prima fila din buletinul de identitate sau dupa cartea de identitate.
5. Adeverinta medicala tip MS cu examen micro si aviz al medicului de familie.
6. Trei fotografii color tip 2/3.
7. Chitanta de plata a taxei de inscriere pentru organizarea si desfasurarea admiterii.
8. Certificat de botez.
9. Recomandarea preotului.
10. Binecuvantarea chiriarhului locului.

Probele de admitere:
Proba 1: media notelor obtinute la Dogmatica ortodoxa in anii de studiu la seminarul teologic si la testul muzical – bisericesc (proba eliminatorie) (pondere 50%);
Candidatii care nu sunt absolventi de seminar teologic ortodox vor sustine un interviu in urma caruia vor primi o nota care sa reflecte cunostintele religioase din Dogmatica ortodoxa, conf. Hotararii Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, nr.115/02.2007.
Proba 2: media generala pe toti anii de studii din liceu (pondere 30%).
Proba 3: media generala obtinuta la Bacalaureat (pondere 20%).
Admiterea se face strict in ordinea descrescatoare a mediilor generale obtinute de candidati si in limita numarului de locuri pentru fiecare specializare.


Admiterea in ciclul de studii universitare de masterat
I. Calendarul admiterii, numarul de locuri si taxa de inscriere la admitere masterat
50. Calendarul admiterii in ciclul de studii universitare de masterat va fi:

Sesiunea de vara – iulie 2009
13.07.2009 – 22.07.2009 Inscriere admitere
23.07.2009, orele 15.00 Afisarea rezultatelor
24.07.2009, orele 15.00 Depunerea si rezolvarea contestatiilor
25.07.2009 - 26.07.2009 Verificarea dosarelor candidatilor admisi
27.07.2009 - 31.07.2009 Prima perioada de inmatriculare
01.09.2009 - 07.09.2009 A doua perioada de inmatriculare
08.09.2009 - 10.09.2009 Redistribuirea prin translatare a locurilor ramase libere si inmatricularea candidatilor admisi pe locurile neocupate

Sesiunea de toamna – septembrie 2009
14.09.2009 – 19.09.2009 Inscriere admitere (numai pe locurile ramase libere)
21.09.2009, Afisarea rezultatelor
22.09.2009 - 25.09.2009 Perioada de inmatriculare a candidatilor admisi
Numarul de locuri la Teologie ortodoxa, Studii de teologie pastorala si
misiune crestina este de 10 locuri subventionate si 30 de locuri cu taxa.

La dosarul de concurs vor fi depuse urmatoarele acte:
1. Diploma de licenta, in original si / sau o copie legalizata.
2. Suplimentul diplomei de licenta sau Foaia matricola echivalenta, in original si/sau copie legalizata.
3. Certificatul de nastere, in copie legalizata.
4. Copie dupa prima fila din buletinul de identitate sau dupa cartea de identitate.
5. Adeverinta medicala tip MS cu examen micro si aviz al medicului de familie;
6. Doua fotografii color tip 3/4.
7. Chitanta de plata a taxei de inscriere pentru organizarea si desfasurarea admiterii.
8. Binecuvantarea episcopului locului.
Candidatii studiilor universitare de licenta promotia 2009, care au promovat examenul de licenta in sesiunea iunie – iulie 2009 sau in sesiunea august – septembrie 2008, in locul diplomei de licenta si a suplimentului de diploma, pot prezenta la inscriere adeverinta eliberata de facultate, in care se mentioneaza atat media examenului de licenta, cat si media generala a studiilor universitare de licenta.

 

Programa la Disciplina Teologie Dogmatica
(pentru absolventii de liceu neteologic)

1. Revelatia dumnezeiasca (Revelatia naturala si supranaturala).

2. Caile de transmitere a Revelatiei supranaturale: Sfanta Scriptura (inspiratia, lectura si talcuirea), Sfanta Traditie (Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie, aspectul statornic si dinamic al Sfintei Traditii, monumente sau documente ale Sfintei Traditii, criteriile Sfintei Traditii). Raportul dintre Sfanta Scriptura, Sfanta Traditie si Sfanta Biserica (deosebiri confesionale).

3. Cunoasterea lui Dumnezeu (cunoasterea naturala, supranaturala, catafatica si apofatica; cunoasterea lui Dumnezeu in imprejurarile concrete ale vietii).

4. Atributele lui Dumnezeu (raportul dintre fiinta si lucrarile lui Dumnezeu; originea divinoumana a atributelor lui Dumnezeu; atributele naturale, intelectuale si morale).

5. Dogma Sfintei Treimi (descoperirea Sfintei Treimi in Sfanta Scriptura; formularea dogmei Sfintei Treimi si precizarea terminologiei trinitare; Persoanele Sfintei Treimi; raportul dintre Persoanele Sfintei Treimi - perihoreza si apropriere).

6. Crearea lumii nevazute (introducere; originea ingerilor; natura si functia ingerilor; numarul si ierarhia ingerilor; starea morala a ingerilor; ingerii cei rai sau diavolii; cinstirea ingerilor).

7. Crearea lumii vazute (referatul biblic).

8. Crearea omului - antropologia crestina (originea omului; natura omului; omul ca protoparinte; sufletul omenesc - functiile si spiritualitatea sa; nemurirea sufletului-argumente; teorii cu privire la transmiterea sufletului; menirea omului).

9. Starea originara a omului, potrivit invataturii ortodoxe.

10. Caderea omului in pacat (originea si fiinta pacatului stramosesc; teorii privind transmiterea pacatului stramosesc; urmarile pacatului stramosesc si deosebiri confesionale).

11. Dumnezeu Proniatorul (aspectele si realitatea providentei dumnezeiesti).

12. Dumnezeu Mantuitorul (introducere; pregatirea omenirii pentru venirea Mantuitorului, proorociri despre venirea Mantuitorului; Intruparea Fiului lui Dumnezeu; unirea ipostatica si urmarile ei dogmatice; chenoza).

13. Opera de mantuire a lui Iisus Hristos (raportul dintre Persoana si opera Mantuitorului, intreita slujire a Mantuitorului; Rascumpararea si aspectele ei - deosebiri confesionale; adeverirea mortii si Invierii Domnului).

14. Dumnezeu Sfintitorul (Persoana si lucrarea Duhului Sfant; relatia dintre Hristos si Duhul Sfant in iconomia mantuirii; harul divin mantuitor, insusiri; harul, harismele si darurile Sfantului Duh; raportul dintre har si libertatea omului - interconfesional).

15. Mantuirea subiectiva; etapele indreptarii, conditiile insusirii mantuirii subiective; mantuirea subiectiva privita interconfesional).

16. Cinstirea sfintilor, cinstirea sfintelor moaste, cinstirea sfintelor icoane, cinstirea sfintei cruci, preacinstirea Maicii Domnului - deosebiri confesionale.

17. Sfanta Biserica (intemeierea; fiinta, insusirile si membrii Bisericii; deosebiri confesionale cu privire la Biserica).

18. Sfintele Taine (fiinta, necesitatea, numarul Sfintelor Taine, ierurgiile, Sfintele Taine si ierurgiile in viata Bisericii si a credinciosilor).

19. Eshatologia crestina (invatatura crestina despre moarte si judecata particulara; starea sufletelor dupa moarte: rai si iad, din punct de vedere interconfesional; combaterea doctrinei despre purgatoriu; a doua venire a Domnului; semnele Parusiei - texte scripturistice; invierea mortilor si judecata obsteasca - judecata universala; milenismul sau milenarismul).


BIBLIOGRAFIE:
Pr. Prof. dr. I. Zagrean - Teologie Dogmatica - manual pentru Seminariile Teologice, Editura Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Romane, Bucuresti, 1991 (se poate utiliza orice editie ulterioara), dupa care se fixeaza baremul si punctajul.
Material suplimentar:
Pr. Prof Dr. Dumitru Popescu, Iisus Hristos, Pantocrator, Editura I.B.M.B.O.R., Bucuresti, 2005; Pr. Conf. Dr. George Remete, Dogmatica Ortodoxa. Manual pentru seminariile teologice, Editura Reintregirea, Alba Iulia, 2000.

Sursa: episcopiacaransebesului.ro

06 Iulie 2009

Vizualizari: 2819

Voteaza:

Admitere la Facultatea de Teologie din Caransebes 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE