Concurs pentru bursele FUNDATIEI MITROPOLITUL BARTOLOMEU


Concurs pentru bursele FUNDATIEI "MITROPOLITUL BARTOLOMEU"

Fundatia "Mitropolitul Bartolomeu" va acorda, prin concurs, incepind cu semestrul al doilea (1 martie 2009) al anului scolar 2008-2009, un numar de 17 burse destinate elevilor de liceu, studentilor, masteranzilor si doctoranzilor, repartizate dupa cum urmeaza:

- 6 burse pentru elevi - 300 de lei/luna

- 6 burse pentru studenti - 300 de lei/luna

- 3 burse de cercetare pentru masteranzi - 350 de lei/luna din domeniile Teologie, Medicina si Stiintele Naturii.

- 2 burse de cercetare pentru doctoranzi - 500 de lei/luna din domeniile Teologie si Medicina,

Calendarul desfasurarii concursului:
- 10 februarie 2009, ora 12, termenul limita pentru depunerea dosarelor, direct sau prin posta, la sediul Fundatiei (400117 Cluj-Napoca; P-ta Avram Iancu 18)
- 14 februarie 2009 Afisarea rezultatelor
- 15 februarie 2009 Contestatii si Afisarea rezultatelor finale
Conditiile de participare, precum si actele necesare pentru intocmirea dosarului, se gasesc in Regulamentul de burse aprobat de Colegiul Director si publicat pe site-ul Fundatiei la www.fundatiabartolomeu.ro.

Regulamentul Fundatiei "Mitropolitul Bartolomeu" privind acordarea de burse

Art.

1. Fundatia "Mitropolitul Bartolomeu" acorda urmatoarele categorii de burse: burse pentru elevii de liceu, burse pentru studenti si burse de cercetare pentru masteranzi si doctoranzi. Toate aceste categorii de burse se acorda pe baza de concurs.

Art. 2. Sursele de finantare a burselor acordate de Universitatea "Babes-Bolyai" sint: veniturile obtinute din plasarea capitalului Fundatiei.

Art. 3. (1) Beneficiarii burselor acordate de Fundatia "Mitropolitul Bartolomeu", potrivit prezentului Regulament, sint:
a. elevii, cetateni romani, la invatamintul universitar de scurta si lunga durata, curs de zi, scolarizati in regim bugetat si cu taxa;
b. studenti, cetateni romani, la invatamintul universitar cursuri de zi;
c. cursantii, cetateni romani, la invatamintul postuniversitar, master si doctorat, cursuri de zi;
(2) Nu pot constitui criterii de acordare a burselor: virsta, sexul, religia, rasa, apartenenta politica a candidatului sau a familiei acestuia, apartenenta la organizatii legal constituite ori cu activitate conform legislatiei romane, numarul de ani petrecuti in alte institutii de invatamint, studiile efectuate in strainatate, precum si accesul la alte burse obtinute din alte venituri.

Art. 4. Conditiile de obtinere a unei burse, indiferent de categorie, acordata de catre Fundatia "Mitropolitul Bartolomeu" sint:
I. Pentru bursele acordate elevilor si studentilor:
a) beneficiarul sa fi promovat toate examenele anului scolar sau universitar incheiat.
b) media de absolvire a anului scolar sau universitar incheiat sa fie de minim 8,50.
c) venitul mediu pe membru de familie, in ultimele 3 luni, sa nu fie mai mare decit salariul minim pe economie.
II. Pentru bursele de cercetare acordate masteranzilor si doctoranzilor:
a) beneficiarul sa fi promovat toate examenele anului scolar sau universitar incheiat.
b) media de absolvire a anului scolar sau universitar incheiat sa fie de minim 8,50.
c) propunerea unui proiect de cercetare evaluat de catre o comisie de specialitate.

Art. 5.
a) Bursele se atribuie prin concurs organizat de catre Fundatia "Mitropolitul Bartolomeu".
b) Pot beneficia de bursa cu caracter permanent, pe durata unui an scolar, cu incepere de la 1 octombrie si pina in 1 august, elevii, studentii, masteranzii si doctoranzii de la invatamintul de zi si care nu realizeaza alte venituri.
c) Acte necesare:

Pentru bursele acordate elevilor si studentilor, dosarul va contine:
1. Copie nelegalizata dupa actul de identitate, certificat de nastere si o copie dupa extrasul de cont al beneficiarului.
 
2. Adeverinta eliberata de institutia de invatamint care sa ateste calitatea de integralist si media de absolvire a anului scolar sau universitar incheiat. In aceeasi adeverinta se va specifica faptul daca elevul sau studentul beneficiaza de bursa acordata de institutia de invatamint.

3. Documente din care sa rezulte nivelul venitului pe membru de familie. Adeverinta de salariu de la locul de munca al parintilor. Certificate de atestare fiscala eliberate de primarii privind venitul agricol si alte venituri.

Pentru bursele de cercetare acordate masteranzilor si doctoranzilor, dosarul va contine:
1. Copie nelegalizata dupa actul de identitate, certificat de nastere, copie dupa actele de studii (Diploma de Licenta sau Master si Foaie Matricola aferenta) si o copie dupa extrasul de cont al beneficiarului.

2. Adeverinta eliberata de institutia de invatamint care sa ateste calitatea de masterand sau doctorand. Pentru masteranzii aflati in al doilea an de pregatire, o adeverinta care sa ateste calitatea de integralist si media de absolvire a anului universitar anterior.

3. Un proiect de cercetare vizat de profesorul coordonator, care se inscrie in domeniile de cercetare pentru care Fundatia "Mitropolitul Bartolomeu" acorda burse in anul respectiv.

d) Modul de calcul al mediei de concurs:
1. pentru elevi si studenti este media anului universitar sau scolar incheiat.

2. pentru masteranzi: este media aritmetica ponderata dintre media de absolvire a studiilor universitare sau a anului I de masterat cu o pondere de 50% si nota proiectului de cercetare cu o pondere de 50%.

3. pentru doctoranzi: media ponderata dintre media de absolvire a studiilor universitare, cu o pondere de 25%, media de absolvire a studiilor masterale, cu o pondere de 25% si nota proiectului de cercetare, cu o pondere de 50%.

e) pentru candidatii masteranzi sau doctoranzi se vor stabili comisii de evaluare a proiectelor de cercetare formata din cadre didactice universitare, selectate in functie de domeniul de cercetare.

f) beneficiarii burselor trebuie sa isi pastreze pe tot parcursul anului calendaristic calitatea de integralist, pe care o vor dovedi semestrial pe baza unei adeverinte eliberata de institutia de invatamint si pe care o vor depune la dosarul personal. In cazul pierderii calitatii de integralist, acestia pierd si cuantumul bursei pentru perioada ramasa.

g) cu fiecare bursier, Fundatia "Mitropolitul Bartolomeu" va incheia un contract prin care sint stabilite drepturile si obligatiile partilor pe toata perioada derularii bursei.
h) dosarele pentru fiecare categorie de bursa se vor depune direct sau prin posta la sediul Fundatiei din Cluj-Napoca, Piata Avram Iancu nr. 18.

Art. 6. (1) Fondul de burse alocat din veniturile obtinute din plasarea capitalului Fundatiei se repartizeaza in functie de cele trei categorii mai sus amintite, astfel:
30% - fond pentru burse pentru elevi;
30% - fond pentru burse pentru studenti;
20% - fond pentru burse pentru masteranzi;
20% - fond pentru burse pentru doctoranzi;

(2) cuantumul burselor se stabileste anual, de catre Colegiul Director al Fundatiei, in functie de resursele financiare ale Fundatiei.

(3) bursa se acorda pe durata unui an calendaristic, cu incepere de la 1 octombrie si pina in 31 iulie.

(4) pentru anul scolar 2008-2009, bursele se acorda pe perioada 1 martie - 31 iulie 2009, luindu-se in considerare performantele scolare aferente anului scolar incheiat.
(5) cuantumul burselor lunare se vireaza direct beneficiarului, pe card, pina in data de 15 ale lunii in curs.

Art. 7. Specializarile pentru care Fundatia Mitropolitul Bartolomeu acorda burse de cercetare, valabile pentru masteranzi si doctoranzi se vor stabili de catre Colegiul Director pentru fiecare an calendaristic si se vor publica pe situl Fundatiei. (www.fundatiabartolomeu.ro), in presa locala si centrala.

a) Pentru anul scolar 2008-2009, Colegiul director a aprobat urmatoarele specializari pentru care vor fi acordate burse:
- pentru masterat: Teologie, Medicina si Stiintele Naturii
- pentru Doctorat: Teologie si Medicina

Art. 8. Prezentarea unor documente false, in scopul obtinerii burselor, atrage raspunderea penala si, implicit, pierderea dreptului de a mai solicita pe viitor alte burse.

Art. 9. Prezentul Regulament intra in vigoare la data aprobarii lui de catre Colegiul Director al Fundatiei "Mitropolitul Bartolomeu" si este valabil incepind 1 ianuarie 2009.

Sursa: monitorulcj.ro
Autor: Pr. Bogdan Ivanov, Administrator Fundatie

.

07 Ianuarie 2009

Vizualizari: 618

Voteaza:

Concurs pentru bursele FUNDATIEI MITROPOLITUL BARTOLOMEU 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

Asculta colinde de craciun

RETELE SOCIALE