Examen de Capacitate preoteasca in Arhiepiscopia Sibiului

Examen de Capacitate preoţească
- 22 septembrie 2015 -

În luna septembrie a acestui an va avea loc Examenul de Capacitate preoţească - sesiunea de toamnă - pentru tinerii teologi care urmează să fie hirotoniţi în Arhiepiscopia Sibiului.

În şedinţa de lucru a Permanenţei Consiliului Eparhial, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu, s-a aprobat organizarea examenului de capacitate preoţească la data de 22 septembrie 2015.

La acest examen se pot înscrie tinerii teologi, absolvenţi ai Facultăţilor de Teologie Ortodoxă care doresc să se titularizeze pe unul dintre posturile clericale vacante. Doritorii trebuie să fie fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Sibiului şi au posibilitatea ca în perioada 1-18 septembrie 2015 să-şi depună dosarul la Centrul Eparhial în vederea înscrierii la acest examen.
Menţionăm că în urma şedinţei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 4 iulie 2013 s-a hotărât ca valabilitatea examenului de capacitate preoţească pentru cei care au obţinut cel puţin media 9.00 să fie de 2 ani.

Examenul de Capacitate preoţeascăva cuprinde o probă scrisă şi o probă orală:

Examen scris:
1. Teologie Dogmatică – Teologie Liturgică – Teologie Pastorală.

Examen oral:
1. Predică
2. Cateheză
3. Administraţie şi legislaţie bisericească

Acte necesare la dosar:
1. Cerere de înscriere
2. Acte de identitate: C.I., certificat de naştere, certificat de căsătorie (în copie)
3. Acte de studii în Teologie (în copie)
4. Foaia matricolă (în copie)
5. Curriculum vitae
Examenul se va susţine miercuri, 8 octombrie 2014, ora 900, la Centrul Eparhial Sibiu – Facultatea de Teologie „Sf. Ierarh Andrei Şaguna” din Sibiu.
Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu


PROGRAMA
pentru
EXAMENUL de CAPACITATE PREOŢEASCĂ
(Dogmatică, Pastorală-Misiologie, Spiritualitate Ortodoxă)
1. Izvoarele Revelaţiei – Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie – în cadrul Bisericii - implicaţii misionare şi semnificaţii duhovniceşti;
2. Sf. Treime, fundament al misiunii creştine şi al vieţii spirituale;
3. Persoana divino-umană a lui Iisus Hristos în misiunea şi viaţa spirituală a Bisericii;
4. Opera de mântuire în Hristos: aspecte dogmatice, semnificaţii pastoral-misionare şi duhovniceşti;
5. Lucrarea Duhului Sfânt în Biserică pentru mântuirea credincioşilor: aspecte dogmatice, implicaţii misionare şi semnificaţii duhovniceşti;
6. Cultul sfinţilor şi al icoanelor: implicaţii misionare şi semnificaţii duhovniceşti;
7. Biserica trup tainic al lui Hristos şi templul Duhului Sfânt: implicaţii misionare şi semnificaţii duhovniceşti;
8. Preoţia lui Hristos, preoţia sacramentală şi preoţia universală: implicaţii misionare şi semnificaţii duhovniceşti;
9. Tainele de iniţiere: implicaţii misionare şi semnificaţii duhovniceşti;
10. Euharistia, centrul vieţii Bisericii: implicaţii misionare şi semnificaţii duhovniceşti;
11. Viaţa după moarte şi judecata particulară: implicaţii misionare şi semnificaţii duhovniceşti;
12. Eshatologia şi viziunea creştină asupra istoriei: implicaţii misionare şi semnificaţii duhovniceşti;
Bibliografie:
- Pr. Prof. Dr. Isidor Todoran, Arhid. Prof. Dr. Ioan Zăgrean, Teologia Dogmatică, Ed. Renaşterea, Cluj, 2000;
- Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică Ortodoxă,Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1978;
- Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate: Ortodoxă, Ascetica şi Mistica, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1992;
- Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia Ortodoxă, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1986;
- Colectiv, Îndrumări misionare, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1986;

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu
Examenul de Capacitate preoţească
Subiecte pentru Liturgică
1. Slujirea sfinţitoare a preoţiei în lucrarea Bisericii.
2. Semnificaţia teologică a Proscomidiei.
3. Semnificaţia teologică a Sfintei Liturghii a catehumenilor.
4. Semnificaţia teologică a Sfintei Liturghii a credincioşilor.
5. Laudele bisericeşti. Semnificaţia lor teologică.
6. Praznicele împărăteşti şi rolul lor în viaţa Bisericii.
7. Cultul Maicii Domnului în Biserica Ortodoxă.
8. Sfânt şi sfinţenie în cultul ortodox. Sărbătorile sfinţilor.
9. Teologia postului în Biserica Ortodoxă.
10. Teologia spaţiului liturgic.
11. Liturghia Darurilor mai înainte Sfinţite.
12. Obiectele liturgice. Importanţa lor în cult.
13. Rânduiala şi semnificaţia teologică a Sfintelor Taine - Exemplificare practică -
14. Semnificaţia teologică a Ierurgiilor bisericeşti în Biserica Ortodoxă - Exemplificare practică -

Bibliografie:
- ÎPS. Dr. Laurenţiu Streza, Plinitu-s-a, Hristoase, Taina rânduielii Tale – Studii de teologie Liturgică, Ed. Andreiana, Sibiu, 2012;
- Pr. Prof. Dr. Ene Branişte,Liturgica generală, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1993;
- Pr. Prof. Dr. Ene Branişte,Liturgica specială pentru facultăţile de teologie,Ed. Lumea Credinţei, Bucureşti, 2008;
- Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia Ortodoxă, Ed. Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1986;
- Alexandre Schmemann, Euharistia – Taina Împărăţiei, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1995.

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu
Examenul de Capacitate preoţească
Subiecte pentru Cateheze
1. Cateheză despre Patimile Domnului.
2. Cateheză despre Învierea Domnului.
3. Cateheză despre Învierea morţilor.
4. Cateheză despre Răstignirea Domnului.
5. Cateheză despre Judecata obştească.
6. Cateheză despre Rugăciunea Domnească.
7. Cateheză despre Maica Domnului.
8. Cateheză despre cultul morţilor.
9. Cateheză despre post.
10. Cateheză despre virtutea creştină.
11. Cateheză despre Fericiri.
12. Cateheză despre virtuţile morale.
13. Cateheză despre faptele milei creştine.
14. Cateheză despre Sfânta Treime.
15. Cateheză despre facerea lumii.
16. Cateheză despre Rai.
17. Cateheză despre păcatul strămoşesc.
18. Cateheză despre Proorocii mari.
19. Cateheză despre Taina Pocăinţei.
20. Cateheză despre dreapta credinţă.

Bibliografie:
- Pr. Prof. Dr. Dumitru Călugăr, Catehetica, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1984;
- Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula, Duc in altum – O introducere în catehetică, Ed. Andreiana, Sibiu, 2011;
- Pr. Conf. Univ. Dr. Constantin Necula, Porţile cerului. Cateheze liturgice radio-difuzate, (vol. 1 şi 2), Ed. Agnos, Sibiu, 2007;
- Pr. Prof. Dr. Vasile Gordon, Cateheze pastorale pe înţelesul tuturor, Ed. Sophia, Bucureşti, 2012;
- Pr. Prof. Dr. Sorin Cosma, Cateheze – Lecţii de religie – clasele V-XII, Ed. Banatica, Caransebeş, 2001.

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu

Examenul de Capacitate preoţească

Subiecte pentru Omiletică
1. Predică la Înălţarea Domnului.
2. Predică la Duminica a VII-a după Paşti (a Sfinţilor Părinţi de la Sinodul I Ecumenic).
3. Predică la Pogorârea Duhului Sfânt.
4. Predică la Sfânta Treime.
5. Predică la Duminica I-a după Rusalii (a tuturor Sfinţilor) (Mt. 10,32-35).
6. Predică la Duminica a II-a după Rusalii (a Sfinţilor Români).
7. Predică la Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieţii).
8. Predică la Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul.
9. Predică la Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel.
10. Predică la Schimbarea la Faţă.
11. Predică la Adormirea Maicii Domnului.
12. Predică la Naşterea Maicii Domnului.
13. Predică la Duminica dinaintea Înălţării Sfintei Cruci.
14. Predică la Înălţarea Sfintei Cruci.
15. Predică la Duminica după Înălţării Sfintei Cruci.
16. Predică la Cuvioasa Parascheva.
17. Predică la Sfântul Dimitrie.
18. Predică la Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil.
19. Predică la Intrarea în biserică a Maicii Domnului.
20. Predică la Sfântul Ierarh Nicolae.

Bibliografie:
- ÎPS. Dr. Laurenţiu Streza, Bucuria de a trăi viaţa în Hristos – Cuvinte de învăţătură 2005-2011, Ed. Andreiana, Sibiu, 2012;
- Pr. Prof. Dr. Mircea Păcurariu, Predici la duminici şi sărbători, la praznicele împărăteşti şi ala Maicii Domnului, ale Sfinţilor şi la Sfinţii români; predici ocazionale şi la înmormântări, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2000;
- Pr. Prof. Dr. Vasile Mihoc, Predici exegetice la duminicile de peste an, Ed. Teofania, Sibiu, 2001;

Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu

Examenul de Capacitate preoţească
Administraţie şi legislaţie bisericească

Bibliografie:
- Patriarhia Română, Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008;
- Patriarhia Română, Îndrumător administrativ bisericesc - Ghid practic pentru examenul de Capacitate preoţească, administrarea parohiei şi a mănăstirii, Ed. Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei, Bucureşti, 2010.

Sursa: mitropolia-ardealului.ro

28 August 2015

Vizualizari: 182

Voteaza:

Examen de Capacitate preoteasca in Arhiepiscopia Sibiului 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE