Parohii vacante in Arhiepiscopia Sibiului

PAROHII VACANTE

Termen depunere dosare 01 — 21 septembrie 2015

1. Parohia Ortodoxă Română Braoşv — Blumăna XII

Protopopiatul Ortodox Român Braşov, jud. Braşov

Pentru postul de preot paroh categoria transfer, potrivit art. 124 din Statutul pentru Organizareaşi funcţionarea BOR, îşi vor putea depune dosarele preoţii (doctori, absolvenţi de masterat şi licenţiaţi în teologie) care au minim 5 ani vechime în cler şi media anilor de studii de licenţă minim 8,51.

Cei care doresc să ocupe acest post, vor înainta cererea şi dosarul personal în termenul legal la Protopopiatul Braşov, de care aparţine parohia vacantă.

După expirarea termenului de depunere a dosarelor, Protopopiatul va înainta Centrului Eparhial dosarele cu cererile candidaţilor.

P.C. Protopop este îndrumat să verifice dosarele candidaţilor care vor cuprinde documentele specificate în anexa de mai jos.

Cererile care nu cuprind aceste date sau nu au acte doveditoare ale acestora, nu vor fi luate în considerare

ACTE NECESARE

PENTRU DOSARUL CANDIDAŢILOR PREOŢI

1 CERERE DE NUMIRE / TRANSFER sau DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNEI PAROHII

2 CURRICULUM VITAE

3 ACTE PERSONALE :

· Actul de hirotonie

· B.I. / C.I. (copie)

· Certificat de naştere (copie)

· Certificat de Botez (copie)

· Certificat de cazier judiciar

IV. ACTE DE STARE CIVILĂ :

· Certificat de căsătorie (copie)

· Certificat de cununie (copie)

· B.I. / C.I. a soţiei (copie)

· Certificat de Botez al soţiei (copie)

· Certificate de naştere ale copiilor (copii)

· Declaraţia că întreaga familie va locui în parohie

V. ACTE DE STUDII :

· Diplomă bacalaureat (copie)

· Diplomă /adeverinţă licenţă (copie)

· Foaie matricolă (copie)

· Diplomă / adeverinţă master şi/sau doctorat (copie ) — unde este cazul

· Certificat de absolvire a cursurilor de definitivare în preoţie / gradul al II — lea / gradul I

· alte acte de calificare / de continuare a studiilor

· Note administrative pe ultimii 5 ani.

VI. ACTE CARE ATESTĂ ACTIVITATEA ÎN PAROHIE / ŞCOALĂ

· Raport / memoriu de activitate vizat de protopop ( sau inspector)

· Recomandarea / caracterizarea părintelui protopop

· Recomandarea / caracterizarea duhovnicului

NOTĂ:

Se va alcătui un dosar cu Cuprins, având toate actele numerotate, cu adresa candidatului şi numerele de telefon la care poate fi contactat, care se va depune la Protopopiatul de care aparţine parohia vacantă.

2. Parohia Ortodoxă Română Cornăţel

Protopopiatul Ortodox Român Sibiu, jud. Sibiu

Pentru postul de preot paroh, categoria numire îşi vor putea depune dosarele licenţiaţii în Teologie Ortodoxă — Secţia pastorală, (pentru absolvenţii după anul 2009, Sistem Bologna, Licenţă + Master), fii duhovniceşti ai Arhiepiscopiei Sibiului, şi au susţinut examenul de Capacitate preoţească.

Certificatul de capacitate preoţească este valabil 1 an de la data susţinerii. Începând cu sesiunea septembrie 2013, pentru candidaţii care au obţinut cel puţin media 9,00, valabilitatea certificatului este de 2 ani.

Cei care doresc să ocupe acest post, vor înainta cererea şi dosarul personal în termenul legal la Protopopiatul Sibiu, de care aparţine parohia vacantă.

După expirarea termenului de depunere a dosarelor, Protopopiatul va înainta Centrului Eparhial dosarele cu cererile candidaţilor.

P.C. Protopop este îndrumat să verifice dosarele candidaţilor care vor cuprinde documentele specificate în anexa de mai jos.

Cererile care nu cuprind aceste date sau nu au acte doveditoare ale acestora, nu vor fi luate în considerare.

ACTE NECESARE

PENTRU DOSARUL CANDIDAŢILOR LA HIROTONIE

NUMIRE

I. CERERE CĂTRE ARHIEREUL LOCULUI

II. CURRICULUM VITAE

III. ACTE PERSONALE :

· B.I. / C.I. (copie)

· Certificat de naştere (copie)

· Certificat de Botez (copie)

· Certificat de cazier judiciar

IV. ACTE DE STARE CIVILĂ:

· Binecuvântare pentru căsătorie

· Certificat de căsătorie (copie)

· Certificat de cununie (copie)

· B.I. / C.I. a soţiei (copie)

· Certificat de Botez al soţiei (copie)

· Certificate de naştere ale copiilor (copii)

· Declaraţia că nu are impedimente la Hirotonie ( nu este divorţat, recăsătorit sau căsătorit cu o divorţată, nu a rupt logodna cu o altă persoană, nu are copii dintr-o relaţie anterioară, nu a depus voturile monahale)

· Declaraţia candidatului la Hirotonie că nu desfăşoară nici o activitate incompatibilă cu preoţia (activitate politică, avocat, militar, comerciant, vânător, actor sau artist)

· Adeverinţă medicală din care să rezulte că nu suferă de nici o boală (sau handicap fizic sau psihic) care împiedică slujirea preoţească

· Extras de stare civilă pentru ambii soţi

· Alte acte referitoare la membrii familiei (acte de studiu ale soţiei, situaţia familială, etc)

· Declaraţia că întreaga familie va locui în parohie

V. ACTE DE STUDII :

· Certificat de Competenţe pastorale, eliberat de Facultatea de Teologie absolvită

· Diplomă bacalaureat (copie)

· Diplomă /adeverinţă licenţă (copie)

· Foaie matricolă (copie)

· Diplomă / adeverinţă master şi/sau doctorat (copie ) — unde este cazul şi pentru absolvenţii după anul 2009 diplomă de licenţă + diplomă de master

· Certificat de absolvire a cursurilor de capacitate preoţească

· alte acte de calificare / de continuare a studiilor, acte de studii în alte domenii

VI. RECOMANDAREA / CARACTERIZAREA DUHOVNICULUI

VII. CERCETARE CANONICĂ ( P.C. Pr. Petru Pantiş)

VIII. ACTUL DE ÎNFIERE ÎN EPARHIE PENTRU CANDIDAŢII NĂSCUŢI ÎN ALTE EPARHII

NOTĂ:Se va alcătui un dosar cu cuprins, având toate actele numerotate, cu adresa candidatului şi numerele de telefon la care poate fi contactat, care se va depune la Protopopiatul de care aparţine parohia vacantă.

07 Septembrie 2015

Vizualizari: 155

Voteaza:

Parohii vacante in Arhiepiscopia Sibiului 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

Asculta colinde de craciun

RETELE SOCIALE