Simpozion National Studentesc, la cea de a VII-a editie

Mănăstirea Tismana a găzduit vreme de două zile (4 şi 5 mai) lucrările celei de a VII-a ediţii a Simpozionului Naţional Studenţesc. Închinat anul acesta „misiunii şi pastoraţiei în parohie şi mănăstire” şi Sfântului Ioan Gură de Aur, întâlnirea a adunat peste 20 de participanţi de la cele mai importante facultăţi de teologie ortodoxă din ţară.

Aşezat între evenimentele de tradiţie ale Facultăţii de Teologie din Craiova, Simpozionul Naţional Studenţesc de la Tismana adună an de an participanţi din întreaga ţară, studenţi sau masteranzi, preocupaţi studiu şi activitatea academică. Lucrările de anul acesta au debutat luni, 4 mai, în sala de conferinţe a complexului cultural din vecinătatea Mănăstirii Tismana. Tematica discuţiilor a fost structurată pe două sesiuni de lucru: „Tradiţie şi înnoire în slujirea Bisericii azi” şi „Teologie şi slujire pastorală în viaţa şi opera Sfântului Ioan Gură de Aur”, marcându-se astfel specificul anului bisericesc în curs.În deschiderea lucrărilor, pr. lect. dr. Ion Reşceanu a dat citire cuvântului de binecuvântare al Înaltpreasfinţitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Decanul Facultăţii de Teologie din Craiova. Au urmat prezentările studenţilor, fiind astfel reprezentate facultăţile de teologie din: Bucureşti, Sibiu, Cluj-Napoca, Alba-Iulia şi Craiova. La orele prânzului, în mijlocul participanţilor a poposit IPS Părinte Mitropolit Irineu, care i-a binecuvântat pe cei prezenţi şi a rostit cuvânt de învăţătură. Cea de a doua parte a întâlnirii, programată pentru marţi, 5 mai, a debutat cu Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie, săvârşită la Altarul Mănăstirii Tismana. După slujba euharistică a fost prezentată ultima sesiune de comunicări şi a avut loc lansarea volumului „Opus Discipulorum”, lucrare publicată anul trecut la Editura „Mitropolia Olteniei, cuprinzârnd studiile ediţiilor V-VI. La final, participanţii au primit diplome, cărţi şi daruri din partea organizatorilor.

Evenimentul de anul acesta a fost organizat de Facultatea de Teologie din Craiova şi Arhiepiscopia Craiovei, cu sprijinul Parohiei „Maica Domnului” – Mântuleasa din Craiova

„În fiecare participant străluceşte lumina darul lui Dumnezeu”

În conţinutul mesajului de anul acesta, IPS Părinte Mitropolit Irineu a punctat mai multe aspecte legate de justificarea organizatorică a evenimentului academic, precum şi de specificitatea tematicii alese spre dezbatere. Redăm în cele de mai jos un fragment din acesta.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, împlinim şi anul acestao frumoasă tradiţie, mereu actuală în preocupările Facultăţii noastre de Teologie de la Craiova, aceea de a fi alături şi de a sprijini talentul şi preocupările tinerilor studenţi teologi români. Această lucrare este de fiecare dată organizată aici, în casa Sfântului Nicodim, la Tismana, străveche vatră monahală şi cultural-teologică din Ţara noastră. Simpozionul studenţesc, înfăptuit cu dăruire şi grijă de părinţii profesori, de domnii profesori şi de studenţi, îşi propune să aşeze împreună dorinţa de cunoaştere, de cercetare şi entuziasmul tinerilor studenţi şi masteranzi din Facultăţile de Teologie din Biserica noastră Ortodoxă Română. În acest sens, plecăm de la convingerea că în fiecare participant străluceşte lumina darul lui Dumnezeu, atât pentru a cerceta Scripturile şi Tradiţia Bisericii, cât şi pentru a medita în rugăciune la viaţa şi viitorul Sfintei noastre Biserici. Pe de altă parte, suntem încredinţaţi că fiecare dintre dumnevoastră purtaţi în inimă şi în suflet Facultatea şi profesorii dumnevoastră pe care-i reprezentaţi în acest simpozion. De asemenea, suntem convinşi că prin încrederea ce vi s-a acordat sunteţi mesagerii eparhiilor din care faceţi parte şi pe care doriţi să le onoraţi prin lucrările dumneavostră. Aceasta implică, desigur, o responsabilitate din parte dumneavoastră şi totodată o datorie pe careo veţi împliniţi cu mare succes.

Urmând tradiţiei din anii anteriori, tematica simpozionului nostruare în vedere propunerile Sfântului Sinod al BOR pentru anul în curs, închinate „misiunii parohiei şi mănăstirii azi” şi „Sfântului Ioan Gură de Aur şi marilor păstori de suflete din eparhii”, fiind astfel structurat pe două secţiuni de lucru.

Datoria noastră este de a căuta remedii duhovniceşti şi răspunsuri ziditoare de suflet”

Prima dintre ele, intitulată „Tradiţie şi înnoire în slujirea Bisericii azi”, aduce în atenţia dumneavoastră un întreg ansamblu de realizări duhovniceşti, pastoral-misionare, filantropice, academice, într-un cuvânt, întreaga osteneală a înaintaşilor noştri, cumulată în datoriile pe care le avem de împlinit spre slava Mântuitorului nostru Iisus Hristos în Sfânta noastră Biserică. Promovarea valorilor şi tradiţiilor ortodoxe în societatea de astăzi reprezintă o permenantă provocare. Suntem tot mai asaltaţi de provocările spiritului secularist, de convingeri şi tendinţe autonome în materie de cultură, ştiinţă sau educaţie. Datoria noastră a tuturor este de a căuta permanent remedii duhovniceşti şi răspunsuri ziditoare de suflet, ca niciunul dintre fiii Bisericii să nu se piardă. În acest context, între principalele aspecte ale misiunii Bisericii azi rămâne catehizarea credincioşilor. Pregătirea lor corespunzătoare pentru înţelegerea şi trăirea autentică a mesajului evanghelic are menirea de a păstra aprinsă candela credinţei ortodoxe, de a duce mai departe Sfintele Predanii, de a împărtăşii celor de mâine Cuvântul şi învăţătura Sfintei Scripturi. „Această lucrare de catehizare este absolut necesară dacă vrem să combatem prozelitismul sectar şi dacă vrem să-i facem pe credincioşi să devină responsabili faţă de actele pe care le întreprind, ca să se elimine atâtea racile sociale provocate de ignoranţă, cum ar fi avortul spre exemplu, şi să se contribuie la renaşterea spirituală şi morală a neamului”. Centralitatea Sfintei Euharistii dezvoltă şi întăreşteîn viaţa credincioşilor conştiinţa unei apartenenţe autentice, ca mădulare vii ale Trupului lui Hristos. Sfânta Euharistie rămâne pentru totdeauna doctoria prin care se tămăduieşte individualismul şi indiferenţa, medicamentul care vindecă invidia şi dezrădăcinează păcatul din existenţa noastră.

Prin urmare, Biserica noastră Ortodoxă poartă şi astăzi, ca de altfel dintotdeauna, marea responsabilitatea renaşterii spiritual-morale a societăţii româneşti, realizând aceasta prin permanenta preocupare de „a modela oameni cu frică de Dumnezeu, oameni credincioşi, oameni care să aibă Duhul lui Dumnezeu, eliberaţi de robia patimilor şi pătrunşi de duhul jertfelniciei şi al iubirii de semeni”.

„Sfântul Ioan Hrisostom rămâne până asăzi exemplul teologului şi slujitorului desăvârşit”

Cea de a doua temă a Simpozionului Studenţesc are ca titlu „Teologie şi slujire pastorală în viaţa şi opera Sfântului Ioan Gură de Aur”. Ca unul dintre cei mai mai de seamă Sfinţi Părinţi ai primelor veacuri creştine, Sfântul Ioan Hrisostom rămâne până asăzi exemplul teologului şi slujitorului desăvârşit. Încredinţat de Biserică cu atributul de „Gură de Aur”, mare ierarh răsăritean „s-a format ca teolog în Antiohia, a atins culmea activităţii lui polivalente în Constantinopol şi şi-a dat obştescul sfârşit în exil, la Comani, în Pont”. Exeget neîntrecut, retor talentat şi înflăcărat, liturgist, ascet şi părinte duhovnicesc prin excelenţă, Sfântul Ioan Hrisostom „a izbutit să treacă dincolo de excesele tuturor, pentru a-şi manifesta ortodoxia şi pentru a deveni învăţătorul lumii întregi, a cărui faimă nimeni n-a umbrit-o vreodată”. Exemplul său este viu pentru întreaga suflare creştinească, împărtăşindu-se permenent ca „tradiţie şi înnoire” în conştiinţa Sfintei noastre Biserici. Este de asemenea unul dintre cei mai pomeniţi Părinţi ai noştri, aceasta împlinindu-se ori de câte o săvârşim Sfânta sa Liturghie. Alături de Sfinţii Vasile cel Mare şi Grigorie Teologul, Sfântul Ioan Gură de Aur este ocrotitorul învăţământului teologic universitar. Pentru toate acestea, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a găsit de cuviinţă să-l aşeze ca pildă de misiune şi pastoraţie în slujirea Bisericii noastre, comemorându-l anul acesta ca cel dintâi între „marii păstori de suflete din eparhii”. Prin analiza operei şi vieţii sale, preocupări fundamentale în cadrul întâlnirii dumneavoastră de aici de la Tismana, împlinim încă odată binecuvântata poruncă a Sfântului Apostol Pavel: „Aduceţi-vă aminte de mai-marii voştri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviţi cu luare aminte cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa”.

Rugăm pe Mântuitorul Iisus Hristos, pe Sfântul Ioan Gură de Aur şi pe Sfântul Nicodim, părintele şi ocrotitorul nostru, să vă dăruiască pe tot parcursul acestui simpozion mult spor duhovnicesc şi multă bogăţie intelectuală în lucrarea pe care o veţi desfăşura.

Arhid. Ioniţă Apostolache
Sursa: mitropoliaolteniei.ro

.

06 Mai 2015

Vizualizari: 136

Voteaza:

Simpozion National Studentesc, la cea de a VII-a editie 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE