Zilele credintei si culturii in Episcopia Caransebesului - Editia a XI-

Zilele credinţei şi culturii în Episcopia Caransebeșului – Ediţia a XI-a (23–30 aprilie 2017)

Manifestările sunt prilejuite de sărbătorirea festivă a hramului Catedralei Învierea Domnului din Caransebeş (Duminica Tomii), de proclamarea în Patriarhia Română a anului 2017 ca „Anul omagial al sfintelor icoane, al iconarilor şi pictorilor bisericeşti şi Anul comemorativ Justinian Patriarhul şi al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului în Patriarhia Română”. Pe plan local, în acord cu tema Patriarhiei Române, eparhia noastră îi va cinsti pe episcopul martir Veniamin Nistor şi alţi apărători ai credinţei strămoşeşti, sub genericul „Episcopul martir Veniamin Nistor şi alţi apărători ai Ortodoxiei din Banat în perioada comunistă”.

Duminica Tomii, 23 aprilie 2017
Ora 9:00 – procesiunea soborului de ierarhi, preoți şi diaconi, dimpreună cu credincioşii de la Catedrala istorică Sfântul M. Mc. Gheorghe la Catedrala Învierea Domnului; închinare la moaştele Sf. Mironosițe Maria Magdalena, aduse de la Mănăstirea Pantocrator, din episcopia Alexandriei și Teleormanului, precum şi la icoanele făcătoare de minuni ale Maicii Domnului de la Mănăstirea Călugăra şi de la parohia Măru, din episcopia Caransebeșului;
Ora 9:30 – Sfânta Liturghie Arhierească;
Ora 12:30 – spectacol de promovare a folclorului tradiţional bănăţean, la care vor participa formaţii de dansatori din localităţile Banatului Montan (în centrul civic al oraşului, în faţa catedralei).
Simpozionul internaţional „Jertfă şi mărturisire“ 24-25 aprilie 2017
Casa de Cultură „George Motoia Craiu” din Oravița
Luni, 24 aprilie
Ora 9:30 – Deschiderea festivă:

Recital susţinut de Corul Mănăstirii Nera;
Cuvânt de întâmpinare – P.S. Lucian, Episcopul Caransebeşului;
Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhul României, la cea de-a XI-a ediţie a Zilelor credinţei şi culturii în Episcopia Caransebeşului;
Cuvânt din partea domnului Ionuț Vulpescu, ministru al Culturii și Identității Naționale;
Cuvânt din partea domnului Victor Opaschi, secretar de stat pentru Culte.

Comunicări în plen:

Î.P.S. IOAN, Mitropolitul Banatului, Titlu rezervat;
Î.P.S. TIMOTEI, Arhiepiscopul Aradului, Amintiri neșterse despre Episcopul Veniamin Nistor;
P.S. NICODIM, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Monahismul românesc în timpul patriarhului Justinian Marina;
P.S. SILUAN, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, Titlu rezervat;
P.S. EMILIAN LOVIŞTEANUL, Episcop – Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, „Monahismul românesc și Decretul 410 din anul 1959”;
P.S. LUCIAN, Episcopul Caransebeşului, Episcopia Caransebeșului – jertfa Bisericii Ortodoxe din Banat la instaurarea regimului comunist în România (1948-1949);

Ora 13:30 – Vernisajul expoziţiei foto-documentare Biserica Ortodoxă din Banat în perioada regimului comunist
Ora 14:00 – Servirea mesei la Hotel Condor
Ora 15:00 – Vizitarea Teatrului Mihai Eminescu din Oravița, cel mai vechi teatru din România, care, anul acesta, aniversează 200 de ani de la inaugurare
Ora 16:00 – Comunicări pe secţiuni
SECŢIUNEA TEOLOGIE
Hotel Carașul
Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Constantin RUS, pr. conf. univ. dr. Remus ONIȘOR

Pr. prof. univ. dr. Constantin RUS, Arad, Dezvoltarea puterii conducătoare în Biserică. Studiu canonic;
Pr. conf. univ. dr. Remus ONIȘOR, Alba Iulia, „Icoane" ale Maicii Domnului în Protoevanghelia lui Iacov;
Dr. Cătălin Ștefan POPA, București, Mandilionul din Edesa, ca prototip al icoanei Mântuitorului în lumea siriacă. O analiză textual patristică;
Pr. conf. univ. dr. Constantin BĂJĂU, Craiova, Teologia icoanei în scrierile lui Teodor Studitul;
Pr. lect. univ. dr. Ion Sorin BORA, Craiova, Reprezentările iconografice inspirate din finalul Sfintelor Evanghelii. Congruențe şi diferențe;
Prof. univ. dr. Gheorghe POPOVICI, Reșița, Glasul îngerilor în icoanele bănățene;
Pr. conf. univ. dr. Ioan MIHOC, Caransebeș, Hristos „chipul slavei” lui Dumnezeu, temei al icoanei ortodoxe;
Pr. conf. univ. dr. Lucian FARCAŞIU, Arad, Valențe teologice și duhovnicești ale icoanei, reflectate în imnografia sărbătorii Aducerii sfintei mahrame a Domnului de la Edesa la Constantinopol, din 16 august;
Dr. Mircea Gheorghe ABRUDAN, Cluj-Napoca, Icoana lui Hristos în teologhisirea lui Karl Christian Felmy;
Pr. lect. univ. dr. Coriolan DURA, Alba Iulia, Depoziția părților în procesele bisericești – dovada credinței mărturisite;
Pr. lect. univ. dr. Filip ALBU, Arad, Coordonate ale propovăduirii Evangheliei lui Hristos prin cuvânt și icoană la părinții Ilarion Felea și Dumitru Stăniloae;

Ora 18:00 – Pauză de cafea
Ora 18:15 – Reluarea comunicărilor

Pr. lect. univ. dr. Ioan BUDE, Timișoara, Chipul iconic al lui Dumnezeu reflectat tipologic în persoana, credința și viața patriarhului Avraam;
Pr. lect. univ. dr. Cosmin PANȚURU, Timişoara, Exigențe canonice, regulamentare și juridice privitoare la arta iconografică;
Protos. asist. univ. dr. Maxim VLAD, Constanța, Originea diabolică a metodelor și mecanismelor utilizate de regimurile totalitare în procesul de dezumanizare și de reeducare a omului;
Dr. Răzvan FIBIȘAN, Timișoara, Hieratismul icoanei Bunei Vestiri, o veritabilă teologie descriptibilă în linii, forme și culori;
Diac. asist. univ. dr. Lucian BOT, Craiova, Icoana teologiei şi teologia icoanei. Prezenţă şi Revelaţie potrivit Sfântului Ioan Damaschinul;
Asist. univ. drd. Ioana BOT, Craiova, „Ochi de lumină”. 33 de ipostaze grafice ale celor care au suferit în temnițele comuniste;

SECŢIUNEA ISTORIE BISERICEASCĂ
Casa de Cultură „George Motoia Craiu” din Oravița
Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Constantin PĂTULEANU, pr. prof. univ. dr. Vasile VLAD

Pr. prof. univ. dr. Constantin PĂTULEANU, Bucureşti, Titlu rezervat;
Pr. prof. univ. dr. Vasile VLAD, Arad, Aspecte din pătimirile Părintelui Crăciun Opre în închisorile comuniste;
Cristian Ioan VIDESCU, secretar de stat Centenar – Ministerul Culturii și Identității Naționale, București, Titlu rezervat;
Pr. lect. univ. dr. Adrian MAZILIȚA, Craiova, Activitatea Societății corale „Doina” din Drobeta Turnu Severin în Banat;
Conf. univ. dr. Dorina CHIȘ-TOIA, lect. univ. dr. Mihaela MARTIN, Reșița, Destine frânte. Abordare interculturală;
Dr. Vasile DUDAŞ, Timișoara, Mărturii documentare referitoare la unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România, publicate în revista „Mitropolia Banatului” în anii regimului socialist;
Pr. dr. Nicolae BREDA, Arad, Cauzele iconoclasmului bizantin și Sinodul VII Ecumenic;
Prof. dr. Dumitru TOMONI, Făget, Martiri fără mormânt: Victor Feneșiu (1890-1950);
Prof. dr. Doru SINACI, Arad, Preoți mărturisitori arădeni în închisorile comuniste;

Ora 18:00 – Pauză de cafea
Ora 18:15 – Reluarea comunicărilor

Ier. drd. Maxim MORARIU, Cluj-Napoca, Profesori ai Institutului Teologic Ortodox din Cluj, mărturisitori ai lui Hristos în temniţele comuniste;
Drd. Mihai-Octavian GROZA, Cluj-Napoca, Însemnări din „temniţele Clujului”. Experienţa „graniţei culturale” în memoriile preotului transilvănean Septimiu Popa (1916-1917);
Prof. Pavel PANDURU, Prigor, Rezistența anticomunistă în Valea Almăjului;
Dr. Florin Corneliu POPOVICI, Timișoara, Teofil Bradea „Negruțiu S. Ioan, preot cu închisoarea satisfăcută” (cronică de carte);
Conf. univ. dr. habilit. Marcel Gheorghe MUNTEAN, Cluj-Napoca, Anastase Demian, pictorul Catedralei Mitropolitane „Sfinţii Trei Ierarhi" din Timişoara;
Dr. Laurenţiu Ovidiu ROȘU, Caransebeş, Aspecte privind achitarea pensiilor clericilor bănăţeni de pe raza Raionului Caransebeş;
Jurist Vasile GÂRU, Drobeta-Turnu Severin, Martiriul familiei unui preot din Banat în timpul prigoanei comuniste de deportare în Bărăgan;
Pr. prof. dr. Petrică ZAMELA, Bozovici, Martiri și mărturisitori din Valea Almăjului, în lupta anticomunistă;
Dr. Virginia ARDELEAN, Caransebeş, Istorie și artă în biserici din Episcopia Caransebeșului – pictorul Nicolae Popescu;
Dr. Ioan LĂCĂTUȘU, Sfântu Gheorghe, Anii de jertfă a Episcopului Veniamin Nistor la Alba Iulia (1949-1963);
Drd. Ioan-Marius POPA, Orăștie, Ion Apostol – mărturisitor al Ortodoxiei prin cuvânt şi prin muzică;
Prof. dr. Maria GHERGUȚA, Caransebeș, Corneliu Baba, pictor de biserici în Eparhia Caransebeșului;
Prof. dr. Constantin BRĂTESCU, Caransebeş, Biserica strămoșească protectoare a teatrului național. Activitatea teatrală caraș-severineană între 1874-1914;
Dr. Oana HABOR, Cluj-Napoca, Confruntarea cu rănile invizibile ale Primului Război Mondial: atitudinea Bisericii Ortodoxe Române privind fenomenul traumei psihologice (1919-1939).

Ora 20:30 – Servirea mesei la Hotel CONDOR
Marţi, 25 aprilie
Ora 9:30 – Comunicări pe secţiuni
SECȚIUNEA TEOLOGIE
Hotel Carașul
Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Stelian TOFANĂ, pr. prof. univ. dr. Ioan Emil JURCAN

Pr. prof. univ. dr. Stelian TOFANĂ, Cluj-Napoca, Ce ne spune Biblia despre „icoană”? De la apologie la mărturisire;
Pr. prof. univ. dr. Ioan Emil JURCAN, Alba Iulia, Martirajul creștin în comparație cu cel islamic. Privire comparativă;
Conf. univ. dr. Adrian LEMENI, București, Dimensiunea spirituală a conștiinței mărturisitoare asumată în închisorile comuniste;
Pr. conf. univ. dr. Nicolae MORAR, Timişoara, Simbolul religios în perioada precreștină;
Pr. lect. univ. dr. Emilian ROMAN, Iaşi, Mănăstirile în perioada comunistă. Jertfă și mărturisire;
Pr. lect. univ. dr. Vasile ITINEANȚ, Timişoara, Icoana Învierii Domnului în imnologia liturgică;
Pr. lect. univ. dr. Daniel LEMENI, Timişoara, „Prin cele văzute înțelegem cele nevăzute”: câteva considerații despre arta de a vedea în iconografia bizantină;
Protos. Teofan MUNTEANU, Mănăstirea Nera, Actualitatea, importanța și necesitatea sfintelor icoane pentru viața și misiunea bisericii azi. Omul – icoana vie a Dumnezeului Celui Viu.

Ora 11:30 – Pauză de cafea
Ora 11:45 – Reluarea comunicărilor

Pr. lect. univ. dr. Nichifor TĂNASE, Caransebeș, „Visibile Patris Filius” – apofatism și hristologie la Părinții preniceeni;
Pr. drd. Laurenţiu GEORGESCU, Caransebeș, Fundamentul dogmatic al icoanei;
Pr. drd. Cristian RĂDULESCU, Reșița, Valorificarea conceptului de îndumnezeire și implicațiile lui ecleziale în gândirea profesorului Nicolae Chițescu;
Pr. dr. Pătruț BĂNĂDUC, Caransebeş, Monahul Nicolae Delarohia sau despre libertatea de a mărturisi;
Pr. ic. stavr. drd. Emanuel TĂPĂLAGĂ, Serbia, „Și a fost iară…”. Slujbele vecerniei, pavecerniței și miezonopticii. O icoană revelațională a Bisericii;
Arhid. drd. Vicențiu ROMÂNU, Caransebeş, Fundamentul hristologic al icoanei;
Arhim. dr. Casian RUŞEŢ, Caransebeş, Instanțele de judecată ale B.O.R. în perioada comunistă. Studiu canonic.

SECŢIUNEA ISTORIE BISERICEASCĂ
Casa de Cultură „George Motoia Craiu” din Oravița
Moderatori: Pr. prof. univ. dr. Daniel BENGA, pr. lect. univ. dr. Daniel Alic

Pr. prof. univ. dr. Daniel BENGA, Bucureşti, Profilul duhovnicesc al preotului mărturisitor Arsenie Papacioc;
Pr. lect. univ. dr. Daniel ALIC, Caransebeș, Anul 1948 și destinul învățământului teologic din Episcopia Caransebeșului;
Pr. prof. univ. dr. Mihai SĂSĂUJAN, Bucureşti, Învățământul teologic din Transilvania și Banat în perioada comunistă;
Pr. conf. univ. dr. Florin DOBREI, Caransebeș, Jertfă și mărturisire – preotul Alexandru Micu;
Dr. Adrian ARDEȚ, Caransebeş, Biserica medievală din centrul oraşului Caransebeş salvată de la distrugerea din timpul comuniştilor în anii ‘80;
Dr. Viorel CHERCIU, Bocșa, Biserica în comunism – Excurs bibliografic;
Pr. asist. univ. dr. Alin SCRIDON, Timişoara, Circularele episcopului Veniamin Nistor în timpul celui de-al doilea război mondial;
Arhim. drd. Constantin TIMIŞ, Caransebeş, Instaurarea regimului comunist și urmările lui asupra vieții bisericești din Banatul Sârbesc;
Pr. dr. Rusalin ISAC, Caransebeş, Veniamin Nistor – episcop de seamă al Eparhiei Caransebeșului între 1941-1949;
Prof. dr. Maria FRENŢIU, Caransebeş, Cu Soljenițîn în lagărul siberian;
Prof. Dan OBERŞTERESCU, Reşiţa, Viața și activitatea preotului Ioan Marina (1901-1948);
Prof. Zenovia ZAMFIR, Râmnicu Vâlcea, Spre veşnică aducere aminte şi cinstire. Patriarhul Justinian Marina.

Ora 12:00 – Pauză de cafea
Ora 12:15 – Reluarea comunicărilor în plen

Prof. dr. Ioan ROȘCA, Timișoara, Despre activitatea culturală a preotului AUREL BARBU – parohia Șanovița între 1937-1987;
Pr. drd. Silviu FERCIUG, Bocșa, Lucrările de pictură de la Biserica Ortodoxă „Sfântul Ierarh Nicolae" din Bocșa Română (1975-1977);
Prof. dr. Gabriela BICA, Misiune și vocație preoțească în Banatul de Munte sub regimul comunist;
Conf. univ. dr. Carmen ALBERT, Reșița, Teatru şi cultură la Oraviţa (sec. XIX) în colecţiile Muzeului Banatului Montan;
Dr. Mircea MĂRAN, Serbia, Clerul ortodox român din Banatul sârbesc în perioada interbelică 1918-1941;
Dr. Eugen CINCI, Serbia, Titlu rezervat;
Prof. dr. Sorin Marius PETRESCU, Caransebeș, O peşteră cu potenţial arheologic şi religios în Valea Minişului: Peştera din Dolină (jud. Caraş - Severin);
Prof. dr. Mihai PÎRVULESCU, prof. Alina JUCUȚI, Timişoara, Structura intelectualității din Banat în secolul al XIX–lea. Rolul preoților în formarea intelectualității bănățene;
Prof. dr. Angela DUMITRESCU, Timişoara, Pregătirea profesională a învățătorilor confesionali bănățeni în Preparandii la începutul secolului XX;
Col. Liviu GROZA, Caransebeș, Activitatea Episcopului Ioan Popasu pentru buna funcționare a școlilor confesionale din Eparhia Caransebeșului.

Ora 14:00 – Servirea mesei la Hotel Condor
Ora 15:30 – Vizitarea Mănăstirii Nera și a Clinicii de recuperare oncologică Slatina Nera
Festivitatea de premiere a câștigătorilor Concursului Național de Creație „Icoana și școala mărturisirii”,
faza eparhială
Miercuri, 26 aprilie 2017, ora 17:00
Centrul Pastoral-misionar „Sfântul Ioan Gură de Aur” al parohiei „Schimbarea la Față”, Govândari, Reșița

Cuvânt de deschidere - pr. Mihai Ciucur, inspector al Departamentului de Tineret, din cadrul episcopiei Caransebeșului;
Prezentarea lucrărilor câștigătoare la Secțiunea Literară;
Vizionarea filmului de prezentare a proiectului;
Vernisarea expoziției de icoane;
Premierea câștigătorilor;
Cuvântul de binecuvântare al Preasfințitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului.

Festivalul Coral de Muzică Religioasă „Miron Cristea“, ediţia a VIII-a
Joi, 27 aprilie 2017, ora 17:00
Catedrala episcopală Învierea Domnului, Caransebeş
CORUL EPISCOPIEI CARANSEBEŞULUI
Dirijor: pr. Laurențiu Iacob
Repertoriul:

Canonul Învierii (cântarea I), de Ștefanache Popescu;
Luminânda Paștilor, de Ion Popescu Pasărea;
Ziua Învierii, de Nectarie Schimonahul.

CORUL „ANASTASIS” AL PAROHIEI BOZOVICI
Dirijor: instit. Claudia Cherescu
Repertoriul:

Hristos a Înviat! de Sabin Drăgoi;
Hristos a înviat din morţi, versuri Traian Dorz, armonizare de Ovidiu Rus;
Doamne al puterilor, armonizare de Nicu Moldoveanu.

CORUL PAROHIEI „SCHIMBAREA LA FAŢĂ” REŞIŢA
Dirijor: prof. Elena Cozâltea
Repertoriul:

Cămara Ta, de I. D. Chirescu;
Hristos a Înviat, de D. G. Chiriac;
Triptic Pascal, de Ioan Popa.

CORUL PAROHIEI „POGORÂREA SFÂNTULUI DUH”, OŢELU ROŞU
Dirijor: prof. Elena Ianto
Repertoriul:

Cine este Dumnezeu Mare (glas 7);
Tatăl nostru, de Ciprian Porumbescu;
Spre Tine Doamne, de Mircea Emandi;
Troparul Învierii Domnului, de Timotei Popovici;
Irmosul Paștilor, de Fiodor Macarov.

CORUL CATEDRALEI ORTODOXE ROMÂNE „SFÂNTUL GHEORGHE” CARANSEBEŞ, REUNIT CU CORUL „IOAN TEODOROVICI” AL PAROHIEI „SF. M. MC. DIMITRIE IZVORÂTORUL DE MIR” CARANSEBEŞ
Dirijor: prof. Maria Poneţchi
Repertoriul:

Auzise-vor graiurile mele, de Gheorghe Dobreanu;
Rugăciune, de Antoniu Sequens;
Învierea Ta Hristoase, de Timotei Popovici;
Hristos a Înviat, de Gavriil Musicescu.

CORUL „ARMONIA” AL PAROHIEI „SFÂNTUL NICOLAE” DIN BOCŞA ROMÂNĂ
Dirijor: pr. Silviu Ferciug
Repertoriul:

Doamne Iisuse Hristoase, de Gheorghe Cucu;
În casa Tatălui Meu,de Dimitrie Bortneanschi;
Îngerul a strigat, glas 5, arm. Nicu Moldoveanu.

CORALA „EPIFANIA” DIN TIMIȘOARA
Dirijor: prof. Florin Nicolae Șincari
Repertoriul:

Pe Tine Te lăudăm, de Gheorghe Cucu;
Ca pe Împăratul, de Gheorghe Danga;
Iubi-Te-voi, Doamne, de Nicolae Lungu, Nicu Moldoveanu;
Condacul Sfintelor Paști, de Nicu Moldoveanu;
Graiurile mele, de Alexandru Delcea;
Mare ești, Doamne, de Iulian Cârstoiu.

CORUL „GRĂNICERII VĂII BISTREI” AL PAROHIEI VOISLOVA
Dirijor: prof. Daniela Chițiga
Repertoriul:

Înaintea Ta, Iisus iubit (din repertoriul Asociației „Oastea Domnului”);
Nu mai sunt cuvinte (din repertoriul Asociației „Oastea Domnului”);
Mărire Ție, Doamne.

CORALA „ARHANGHELII” ORĂŞTIE
Dirijor: drd. Ioan-Marius Popa
Repertoriul:

Rugăciune, de Constantin Drăguşin;
Sub milostivirea ta, de Costel Mirel Nechita;
Colind de Florii, din colecţia Gh. Cucu, arm. Ioan Popa;
Ridicat-am ochii mei la ceruri, arm. Ioan Popa;
Doamne, unde voi să fug?, de Ioan Şerb;
Hristos a înviat din morţi, de Mircea Buta.

CORUL PREOŢILOR DIN PROTOPOPIATUL CARANSEBEŞ
Dirijor: pr. Sorin Mâţu
Repertoriul:

Pleacă Doamne urechea Ta, de Gavriil Musicescu;
Veniți norii de mulțime, de Gheorghe Cucu;
Doamne Iisuse Hristoase, de Gheorghe Cucu;
Din mormânt întunecat, de Alexandru Buzera.

CORUL CATEDRALEI „ÎNVIEREA DOMNULUI” DIN CARANSEBEŞ
Dirijor: pr. Gheorghe Tistu
Repertoriul:

Hristos a Înviat!, de Franz Schubert;
Priceasnă de Înviere, armonizată de Timotei Popovici;
Eu sunt Învierea, de Alexandru Pașcanu;
Patria mea, de François Auguste Gevaert.

CORUL PAROHIEI „ADORMIREA MAICII DOMNULUI”, REŞIŢA MONTANĂ
Dirijor: ing. Petru Ungureanu
Repertoriul:

Cămara Ta, de I.D. Chirescu;
Lăudați pe Domnul, de Dimitrie Cosma;
Hristos din morți a Înviat, de D.G. Chiriac.

CORUL PREOŢILOR PROTOPOPIATULUI ORTODOX ROMÂN REŞIŢA
Dirijor: pr. Irinel Dinu
Repertoriul:

Eu sunt Învierea, de Ionel Gh. Brătianu;
Rugăciune, de Ion Popescu Pasărea;
Taina creştinătății, de Nicolae Lungu;
Suflete al meu, de Mihail Berezovschi;
Hristos a înviat, de I. Teodorov.

Festivalul Corurilor de Copii şi Tineret „Timotei Popovici “, ediţia a XXXV-a
Vineri, 28 aprilie 2017, Comuna Marga, județul Caraș Severin
Ora 9:00 – Slujbă de pomenire la biserica parohială Marga;
Ora 9:30 – Dezvelirea plăcii comemorative, la Casa de Cultură;
Ora 10:00 – Sesiunea de comunicări „Muzica corală în actualitate” (Școala Gimnazială Marga):

Prof. Androne Petru ELI (Orăștie), „Vlăstarele Orăștiei” - 20 ani de activitate artistică;
Prof. Lucia GHILEA (Reșița), Acompaniamentul în muzica corală contemporană;
Prof. Nicolae ICOBESCU (Deva), Corala „Orpheu” a Liceului de Artă „Sigismund Toduța” – (1990-2004);
Prof. Ivan LIBER (Copăcele), Cântarea în grup a ucrainenilor din Banat;
Drd. Marius POPA (Orăștie), Nicolae Pratia – personalitate marcanta a muzicii religioase din Banat si Transilvania;
Reprezentantul Corului din Kikinda (Serbia), Titlu rezervat;
Prof. univ. dr. Dumitru JOMPAN (Marga), Festivalul Coral pentru copii și Tineret „Timotei Popovici” – Remember.

Casa de Cultură „Dumbrăvița”, Marga
Ora 16:00 – Desfășurarea Festivalului
CORUL DE COPII „MENESTRELUL” AL ASOCIAŢIEI „REŞIŢA ROMÂNĂ”, REUNIT CU CORUL „VOINICELUL” DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 DIN OȚELU ROȘU
Dirijor: prof. Adriana Ponoran
Repertoriul:

Hristos a Înviat!
Drum bun, de Timotei Popovici;
Cântă cucu-n Bucovina, din repertoriul lui Grigorie Leşe;
Zori de zi, din repertoriul internaţional;
Flori pentru voi, de Marius Țeicu;
Hava Nagila, Cântec Tradiţional Evreesc.

CORUL „STELUŢE” AL ŞCOLII GIMNAZIALE NR. 2 DIN REŞIŢA
Dirijor: prof. Mariana Brebenariu
Repertoriul:

Potpuriu, de Timotei Popovici;
Imnul Domnului, de D. G. Chiriac;
Ghicitoare, de Gabriela Sauciuc Cicone;
Părinții mei,de Gabriela Sauciuc Cicone;
Să cânte lumea!, de Gabriela Sauciuc Cicone;
Din muzica tradițională a lumii.

CORUL DE COPII AL CENTRULUI DE TINERET DIN MONIOM, REŞIŢA
Dirijor: prof. Georgiana Ciucur
Repertoriul:

Dor de primăvară, de Timotei Popovici;
Copilul călăreț, de Timotei Popovici;
Fericiți cei smeriți, autor anonim.

CORUL „VLĂSTARELE ORĂŞTIEI” AL BISERICII ORTODOXE „ADORMIREA MAICII DOMNULUI” DIN ORĂŞTIE
Dirijor: prof. Androne Petru Eli
Repertoriul:

Îngerii cerului, de Gheorghe Cucu;
Duminica cea mare, D. G. Chiriac;
Eu mă duc, codrul rămâne, de Timotei Popovici;
Luncile s-au deșteptat, de Timotei Popovici;
Suite populare hunedorene, armonizare de Androne Petru Eli;
De-o fi mândra-n deal la cruce, de Ioan Brie;
Lopătarul, de Dumitru D. Stancu;
Sărbătoare andaluză, de Adrien Papin.

CORUL SEMINARULUI TEOLOGIC DIN ARAD
Dirijor: prof. Ştefan Adrian Bugyi
Repertoriul:

Doină, de Timotei Popovici;
Cămara Ta, armonizare de Nicolae Lungu;
Luminânda Sfintelor Paști, glas III, armonizare de Nicolae Moldoveanu;
Înnoiește-te noule Ierusalime, de Gavriil Musicescu.

CORUL CLASELOR DE TEOLOGIE DE LA LICEUL PEDAGOGIC „CARMEN SYLVA” DIN TIMIŞOARA
Dirijor: prof. Florin-Nicolae Şincari
Repertoriul:

Câți în Hristos v-ați botezat, de Timotei Popovici;
Minune prea mare, de Paul Constantinescu;
Ave Maria, de Lodovico Da Vittoria;
Mama, de Ioan Chirescu;
Zamfira, de Gheorghe Danga.

CORUL LICEULUI TEORETIC „TRAIAN VUIA”, FĂGET
Dirijor: prof. Mircea Sturza
Repertoriul:

Veniți să ne închinăm, de Timotei Popovici;
Recordare Domine, de Elzear Genet;
Herr Deine Gutte, de Eduard Grell;
Doina, de Timotei Popovici;
Eu mă duc, codrul rămâne, de Timotei Popovici;
Ana lugojana, de Ion Vidu.

GRUPUL VOCAL „EPIFANIA”, DIN ORĂȘTIE
Dirijor: drd. Ioan Marius Popa
Repertoriul:

Suflete al meu, de Mihail Berezovschi;
Anixandare, de Nicolae Lungu;
Heruvicul, de Gavriil Musicescu;
Ca pe Împăratul, de Ioan Cartu;
Eu mă duc, de Timotei Popovici;
Mama, de Ioan D. Chirescu.

CORUL „ASOCIAŢIEI TINERILOR ORTODOCŞI DIN BANATUL DE MUNTE” DIN REŞIŢA
Dirijor: pr. prof. Gheorghe Tistu
Repertoriul:

Pentru Tine Doamne, armonizat de Nicu Moldoveanu;
Preasfântă Născătoare, priceasnă religioasă;
Cât de mărit, de D. Bortneanschi;
Priceasnă de Înviere, armonizat de Al. Buzera.

CORUL „TIMOTEI POPOVICI” AL SEMINARULUI TEOLOGIC „EPISCOP IOAN POPASU” DIN CARANSEBEŞ
Dirijor: pr. prof. Gheorghe Tistu
Repertoriul:

Eu mă duc, codrul rămâne, de Timotei Popovici;
Revedere, de D. G. Chiriac;
Troparul Ortodoxiei, armonizare de Nicu Moldoveanu.

INVITAT SPECIAL: ANSAMBLUL „GUSLE” DIN KIKINDA, SERBIA
Festivalul de poezie în grai bănăţean „Credinţă şi lumină”, ediţia a VIII-a
Sâmbătă, 29 aprilie 2017, ora 10:00
Sala de spectacole a Casei de Cultură „George Suru” din Caransebeş
Episcopia Caransebeşului sprijină astfel de acţiuni pentru că fenomenul literar al poeziei dialectale este unul specific Banatului şi are peste două sute de ani de existenţă. Poezia în grai, dialectală, are ca scop conservarea graiului bănăţean, a cântecelor, a tradiţiilor şi obiceiurilor, a portului popular etc. Prin aceste poezii, bănăţenii, conştienţi de averea culturală pe care o au în stăpânire, au decis să o conserve, să o tezaurizeze, pentru a o putea transmite, aşa cum au moştenit-o, mai departe. Festivalul este organizat în colaborare cu Asociaţia Scriitorilor în Grai Bănăţean (A.S.G.B.), Casa de Cultură „George Suru”, Caransebeș şi cu Parohia Ohaba Mâtnic.

Cuvânt de deschidere:
Arhim. Casian Rușeț, consilier cultural al Episcopiei Caransebeșului;
Prof. Ion Ghera, preşedintele A.S.G.B.;
Revista „Tăt Bănatu-i Fruncea” – „Geneză și drum”, eseu prezentat de prof. dr. Ion Căliman, vicepreședintele A.S.G.B., directorul colegiului de redacție al revistei;
„Cărțile de sărbătoare” ale graiului bănățean – eseu prezentat de prof. univ. dr. Ioan Viorel Boldureanu;
Moment artistic prezentat de elevii Școlii Primare cu Clasele I-IV Prisaca, îndrumător – prof. Marioara Magda;
Poezii în grai bănățean în lectura autorilor: Ionel Peia, Ion Manzur, Ionel Iacob-Bencei;
Elevi (recitatori) de la școlile gimnaziale Dumbrava și Răchita, jud. Timiș, îndrumători – prof. Alina Deak, prof. Rodica Ardelean, prof. Tiberiu Deak, prof. Yonto Ybolya, prof. Laura Bejenar, prof. dr. Ion Căliman;
Poezii în grai bănățean în lectura autorilor: Gelu Câmpeanu, Ioan Jorz, Petru Andraș;
Poezii religioase recitate de elevi din Ohaba-Mâtnic, îndrumător – prof. Loredana Stan
Poezii în grai bănățean în lectura autorilor: Ion Albu, Gheorghiță Brebenar, Dimitrie Acea, Nicolae Gheju, Dan Liuț, Iancu Almăjan-Bănățeanu;
Proză în subdialectul bănățean în lectura autorului prof. univ. dr. Ioan Viorel Boldureanu;
Poezii în grai bănățean recitate de elevii: Rusnac Maria Anesia (clasa I) din Caransebeș; Simedroni Florin (clasa a III-a) și Popovici Daniel (clasa a VII-a) de la Parohia Măru;
Poezii în grai bănățean recitate de membri ai „Asociației Tinerilor Ortodocși Români” Banatul Montan;
Poezii în grai bănățean recitate de elevii Erimescu Maria Magdalena (clasa a V-a) și Șușoi Alexandra Nicoleta (clasa a V-a), de la Colegiul Național „C. D. Loga”, Caransebeș, îndrumător – prof. Ana Mandreși;
„Cântec dulce cântec” – cantautor prof. Vasile Gondoci;
Cuvântul de binecuvântare al Preasfinţitului Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului.

Ora 14:00 – Masa festivă
Duminică, 30 aprilie 2017
Sala de spectacole a Casei de Cultură „George Suru” din Caransebeş
Ora 17:00, piesa de teatru Mironosiţele, de Victor Ion Popa, susţinută de elevii Seminarului Teologic „Ioan Popasu” din Caransebeş Coordonator: Pr. prof. dr. Pătruţ Nicolae Bănăduc

Sursa: episcopiacaransebesului.ro

20 Aprilie 2017

Vizualizari: 158

Voteaza:

Zilele credintei si culturii in Episcopia Caransebesului - Editia a XI- 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE