Despre acuzare si aparare

Despre acuzare si aparare Mareste imaginea.

 

Despre acuzare si aparare

 

Art.186 - Cand una din persoanele bisericesti, supuse judecatii este data in judecata inaintea instantelor bisericesti, acuzarea se sustine la Con­sistoriul Disciplinar Protopopesc de catre alt Protoiereu decat cel care a fa­cut cercetarea, iar la Consistoriul Eparhial de catre Inspectorul Eparhial.

 

Acuzatorul, inaintea Consistoriilor Bisericesti, exercita functia de organ al autoritatilor, pe care le reprezinta.

 

In acest scop, acuzatorul va sustine totdeauna cauzele date in jude­cata, in calitate de organ al Chiriarhului.

 

Art.187 - Acuzatorul va pune concluzii scrise in sedinta publica, pe langa cele verbale, sau le va depune la presedintele Consistoriului, in termenul ce i se va fixa.

 

Art.188 - Persoanele date in judecata instantelor bisericesti, vor putea fi asistate de aparatori.

 

Art.189 - Pe langa fiecare Consistoriu Disciplinar Protopopesc vor functiona cel mult patru aparatori, la Consistoriul Eparhial de la Episcopii cate cinci aparatori, iar pe langa Consistoriul Eparhial de la Arhiepiscopii cate opt aparatori, dintre preotii licentiati sau doctori in teologie, cu examenul de promovare de categoria I si avand cel putin zece ani de preotie lucratoare.

 

Art.190 - Persoanele care vor voi sa exercite profesiunea de apara­tor, vor face declaratii in scris, insotite de acte in regula, din care sa se vada ca intrunesc conditiile de a fi aparatori.

 

Aceasta declaratie se va face la Chiriarhul respectiv, care o va tri­mite comisiei respective.

 

Art.191 - La Mitropoliile din Bucuresti, Iasi si Sibiu, se va institui cate o comisie compusa din profesorul de Drept Canonic de la Institutul Teologic Universitar local sau, in lipsa, de la Institutul Teologic Universitar din Capitala, presedintele Consistoriului Eparhial din localitate si consilie­rul administrativ bisericesc al Mitropoliei respective, unde vor depune un examen special din Dreptul Canonic, legile tarii, Statutul de organizare si regulamentele bisericesti.

 

Vor fi admisi in locurile vacante, solicitate, numai cei care vor ob­tine la examen calificativul "foarte bine" si "exceptional".

 

In cazul cand sunt mai multi candidati cu calificativul "exceptio­nal" sau "foarte bine", Chiriarhul locului va desemna pe cei ce va crede de cuviinta.

 

Art.192 - Fiecare aparator va fi confirmat prin Decizia Chiriarhului respectiv, in care se va mentiona Consistoriul in fata caruia are dreptul de aparator. Nu este ingaduit unui aparator sa functioneze in alt Consis-toriu, afara de cel mentionat in Decizie.

 

Art.193 - Fiecare candidat de aparator inscris la examen va plati comisiei o taxa convenita.

 

Art.194 - Nu vor putea fi aparatori persoanele care vor fi fost con­damnate de instantele bisericesti sau de instantele civile si penale, cei care stau sub o culpa canonica, cei care au fost pedepsiti de Chiriarh, conform Regulamentului de fata, cat si cei care vor fi dovediti ca fac interventii, sta­ruinte sau presiuni la autoritatile protopopesti, la Administratia Eparhiala sau la organele anchetatoare, in favoarea impricinatilor sau celor dati in judecata.

 

Locurile celor decazuti din drepturile lor se declara vacante si se ocupa conform art.189 si urmatoarele.

 

Art.195 - Pedepsele disciplinare ce se pot aplica de Chiriarh apara­torilor care compromit onoarea si demnitatea misiunii lor sunt:

a. Avertismentul;

b. Interdictia temporara;

c. Stergerea din tablou.

 

Art.196 - Greselile comise de aparatori in timpul sedintelor se vor comunica, de presedintele Consistoriului respectiv, Chiriarhului.

 

Art.197 - Pedepsele disciplinare nu se pot aplica mai inainte ca apa­ratorul sa fie ascultat; el sa fie chemat in termen de 8 zile pentru a fi ascultat.

 

Art.198 - Pedepsele date vor fi motivate si comunicate in scris aparatorului.

 

Art.199 - Deciziile disciplinare date de Chiriarh, in cazurile de mai sus sunt definitive.

 

Despre recuzare

Art.200 - Partile impricinate pot recuza direct sau prin aparator pe orice membru al Consistoriului Disciplinar Protopopesc si Eparhial, in urmatoarele cazuri:

 

a. Daca este interesat personal in proces;

b.  Daca este ruda sau afin cu vreuna din parti pana la al IV-lea grad inclusiv;

c. Daca exista dusmanie intre el si vreuna din parti:

d. Daca si-a manifestat public ori privat optiunea sa mai inainte de a se fi pronuntat hotararea;

e. Daca a primit de la una din parti daruri sau promisiuni de daruri ori de servicii;

f. Daca a fost martor in pricina;

g. Daca judecatorul este frate, cumnat, ginere sau socru cu apara­torul partii;

h. Daca judecatorul a fost aparatorul vreunei parti in fata instantei respective sau in fata instantei inferioare;

 

Art.201 - Daca insa partile vor declara direct sau prin aparator ca-l primesc a-l avea ca judecator, membrul recuzabil va lua parte la proces.

 

In hotarare, se va face amintire de aceasta.

 

Art.202 - Cel ce va voi sa recuze, va trebui sa faca aceasta mai inainte de inceperea procesului.

 

Daca motivele de recuzare s-au ivit dupa inceperea procesului, par­tea interesata le va propune, indata ce le va cunoaste.

 

Art.203 - Recuzarea va fi ceruta printr-un act scris dat presedintelui.

 

Acest act va fi iscalit de partea care propune recuzarea sau de apa­ratorul sau.

 

Consistoriul va chibzui asupra cererii de recuzare, dupa ce se vor asculta si concluziile organelor insarcinate cu acuzarea.

 

Judecatorul recuzat nu va putea lua parte la chibzuire. in caz ca cel recuzat este presedintele, presedinte va fi cel mai in varsta dintre membri. Hotararea Consistoriului se va citi in sedinta publica si va fi data fara nici un apel sau recurs.

 

Art.204 - In cazul cand Consistoriul hotaraste recuzarea, judecarea se amana si se judeca dupa ce s-a completat cu membrii supleanti.

 

Pe aceeaşi temă

18 Iulie 2012

Vizualizari: 2136

Voteaza:

Despre acuzare si aparare 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE