Copistii de manuscrise de la Manastirea Robaia

Randuiala duhovniceasca inspirata din invataturile Sfantului Paisie, a influentat si viata culturala de la Manastirea Robaia, unde si-au desfasurat activitatea doi renumiti copisti: Dorotheu ieroschimonah si ieromonahul Parthenie.

DOROTHEU copia, in anul 1787 - cu litere cursive, titlurile si initialele fiind scrise cu rosu -, "Scara Sfantului Ioan Scararul", pe filele careia [518v-519v] consemna, printre altele: "Celui in Troita D<u>mn<e>zeului slava de-a pururea si <mie tica>losului si multu pacatos, celui ce am scrisu mintuire si celor cit<i> vor ceti-o si-i vor asculta cuvintele cu luare aminte si sa nevoesc a le savarsi, inparatia cea vecinica <...>

Aceasta sf<i>nta si d<u>mn<e>zeiasca carte, ce se chiiama «Scara», scrisu-s-au prin osteneala si cheltuiala celui mai pacatos intre ieromonas<i> Dorotheu ieroschimonahu<l>. Si oricine sa va invrednici a ceti pe dinsa si va afla greseli in cuvinte sau in slove, nu va grabiti, fratii miei, a ma pune in ponos, ci indreptati cu duhul blandetelor, ca n-au scris ingeru, ci mina de tarin<a> si plin<a> de neputinte si mai vartos minte de omu pacatos. Capre citu iaste de anevoe a nu pacatui omul, asijderea si scriitorului a ramanea fara de gresala; ci tot<i> gresim multu, far-de num<ar>. Pentru aceasta, ertati-ma pre mine paca<tosul> ca si cucerniciei voastre sa va da<ruiasca> luminare mintii si descoperire d<u>mn<e>zeestilor Lui taini, spre mintuirea sufletelor voastre. Aminul

Ori citi s-ar intampla a cetipre aceasta Sf<i>nta carte, sa zica: D<u>mn<e>zeu sa erte pacatele celui ce au scris-o! Dorotheu ieroschimonah, la anul de la zidirea lumii 7295, iara de la H<risto>s, 1787, luna lui iulie 29. La fila 415: Iulie 1787".

Opera a aceluiasi inzestrat copist, miscelaneul teologic "Cuvinte ale Sf. Isihie preotul, Filothei monahul, Casian Ramleanul" s.a. continea, in final, consemnarea:

"Sfirsitu si lui D<u>mn<e>zeu, lauda. Avgustu 9 zile, 1795, de smeritul intre schimonahi Dorotheu de la schitu<l> Robaia".

Mentiunea din studiul lui G. Strempel - "Copisti de manuscrise rominesti pina la 1800" clarifica elemente de natura genealogica privitoare la copist: "O insemnare a institutorului Ioan N. Ionescu din Campulung, scrisa in martie 1894, pe prima coperta interioara, arata ca Dorothei schimonahul a mai avut sase frati. Unul dintre ei, preotul Vasile Badescu, a fost tatal preotului Ionita Ionescu, care a oficiat pana la 1871 la Campulung, in biserica Sf. Ilie si care a fost bunicul institutorelui mai sus amintit".

PARTHENIE ieromonahul copiase anterior - sub imboldul ideilor paisianiste -, in anul 1764, "Mantuirea pacatosilor", lucrare despre a carei paternitate va mentiona, pe una dintre filele manuscrisului, urmatoarele:"Aceasta sf<i>nta si d<u>mnezeiasca carte ce se chiama Mintuirea pacatosiloru s-au scris de smeritul si multu pacatosul Parthenie ieromonah, intru slava si cinstea marelui m<u>cenic Gheorghie, fiind sezetor <!> la Schitul ce sa chiama Robaia, care iaste metoh sf<i>ntei Manastiri Argis si iaste hramul Sf<i>ntului Marelui Mucenicu Gheorghie. La anii Dom<nului> 1764". Manuscrisul este scris cursiv, cu titluri si initiale rosii; la fila 199v, un desen in penita reprezinta pe Maica Domnului cu Iisus in brate.