Statistici care ingrozesc

Statistici care ingrozesc Mareste imaginea.

Câţi fumători există în lume...

Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează că numărul fumătorilor în lume a ajuns la 1,22 miliarde persoane. Din totalul fumătorilor, 70% trăiesc în ţările în curs de dezvoltare, adică peste 800 milioane locuitori. Zilnic, la nivel mondial, sunt vândute aproximativ 15 miliarde de ţigări, sau 10 milioane în fiecare minut.

Obiceiul fumatului se extinde în toate ţările şi la toate păturile sociale, ca o expresie a stilului modern de viaţă. Unele persoane se consideră superioare, mai educate şi cu concepţii moderne dacă fumează, dacă beau băuturi tari şi dacă participă la jocuri de noroc.

Cei mai mulţi fumători fac parte din categoria de vârstă între 25 şi 34 ani (adică 36,2% din total]. Numărul fumătorilor scade treptat cu vârsta, astfel că, la vârste de peste 49 de ani, să se înregistreze numai 20% fumători.

In media mondială, fiecare fumător consumă 15 ţigări pe zi, ceea ce înseamnă că anual se fumează, în prezent, circa 6500 miliarde de ţigări. In fiecare zi, milioane de oameni de pe întreg Mapamondul fumează miliarde de ţigări, chiar dacă se cunosc efectele distrugătoare asupra sănătăţii umane.

Tot Organizaţia Mondială a Sănătăţii arată că numărul fumătorilor va înregistra o tendinţă îngrijorătoare de creştere, demonstrând că în anul 2025 numărul fumătorilor va ajunge la 1,670 miliarde din locuitorii planetei.

Pe plan mondial se produc aproximativ 6 milioane de tone de tutun, din care jumătate se prelucrează în China. Calculele arată că la fiecare o mie de tone de tutun consumat prin fumat se înregistrează 67,2 milioane de dolari pierderi nete pentru economie, la care se adaugă 650 de decese cauzate de tabagism.

Ţările considerate ca cele mai mari consumatoare de ţigări pe cap de locuitor sunt: China, Rusia, Statele Unite şi cele din Europa.

...şi câte victime ale fumatului se înregistrează

Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, tabagismul reprezintă cea mai mare cauză de deces din lume, ucigând anual 5,7 milioane oameni, dintre care 5,1 milioane fumători activi şi 600.000 persoane decedate din cauza fumatului pasiv. Intrucât fenomenul este în creştere, se estimează că în anul 2025 numărul deceselor anuale provocate de tutun la nivel mondial va depăşi 10 milioane locuitori.

In majoritate, pierderile de vieţi omeneşti au loc la vârste active, persoane în plină activitate creatoare şi productivă, care pot fi utili familiilor şi societăţii.

Pe bună dreptate, specialiştii din OMS consideră fumatul drept flagelul secolului al XXI-lea. Semnalul lor de alarmă împotriva fumatului pune în discuţie dreptul fiecărei persoane de „a alege între fumat şi sănătate", cu condiţia să respecte dreptul la sănătate al celor din jur.

Este îngrozitor să se ştie că la fiecare şase secunde moare cineva pe glob datorită acţiunii directe şi indirecte a tutunului în declanşarea diferitelor boli. O comparaţie sugestivă privind mortalitatea indusă de tutun ar fi egală cu producerea unui naufragiu al vasului Titanic la fiecare 78 de minute.

Frecvenţa maximă a deceselor provocate de fumat se produce între vârstele de 49 şi 69 de ani.

Fumatul constituie principala cauză a deceselor premature în ţările industrializate unde se înregistrează circa 2 milioane de decese dintre care aproximativ jumătate survin înainte de vârsta de 65 de ani. Dintre fumători, 43% sunt persoane cu studii superioare, chiar dacă sunt bine informaţi asupra efectelor nocive ale fumatului.

Tinerii care fumează constant încă din adolescenţă trebuie să înţeleagă că riscă foarte mult să moară prematur din cauza fumatului, pierzând circa 14-20 de ani din speranţa de viaţă.

Calculele efectuate au arătat că, în secolul al XX-lea, 100 milioane de persoane au murit din cauza tabagismului.

Pe plan mondial sunt înregistrate diferenţieri semnificative între state şi zone geografice în ceea ce priveşte decesele anuale. Europa şi America au ajuns în fruntea zonelor cu cea mai mare mortalitate, ca efect al tutunului. în ultima perioadă s-a lansat şi China ca o ţară cu foarte mulţi fumători care consumă o treime din ţigările de pe glob. China se înregistrează cu 1 milion de oameni decedaţi anual din cauza tutunului.

Gravă este şi situaţia din Statele Unite unde fumatul provoacă circa 438.000 decese anual (în medie 1205 pe zi] iar cheltuielile medicale, directe şi indirecte, generate de bolile declanşate de tabagism se ridică la aproape 100 miliarde de dolari pe an.

Numărul victimelor tabagismului este în creştere alarmantă, permiţând OMS-ului să estimeze că până în anul 2030, aprox. 10 milioane de oameni vor muri anual din această cauză.

Tot Organizaţia Mondială a Sănătăţii a făcut o declaraţie publică prin care se afirmă că, în secolul XXI, tutunul va ucide un miliard de oameni.

Pentru oricine, cifrele scot în evidenţă un adevărat dezastru în economia şi demografia populaţiei mondiale. Ne întrebăm dacă, citind aceste statistici uluitoare, mai poate fi cineva care să nu fie convins de rolul ucigător al tutunului.

Cu toate aceste semnale de alarmă, companiile producătoare de tutun îşi intensifică activitatea şi măresc producţiile de tutun, urmărind creşterea beneficiilor financiare în detrimentul atâtor pierderi de vieţi omeneşti. La nivel global, industria tutunului câştigă peste 430 miliarde de dolari şi până în prezent nu dă semne de declin.

Europa printre fruntaşele la fumat

In Uniunea Europeană se estimează că mai mult de 500.000 din decesele înregistrate anual sunt cauzate de fumat din care aprox. 79.000 sunt considerate drept fumat pasiv, având legătură doar cu fumul de tutun existent în mediul ambiant.

In ţările UE, 23% dintre fumători şi 14% dintre nefumători sunt expuşi zilnic Ia fumul din interiorul locuinţelor şi al locurilor de muncă. Din totalul deceselor cauzate de cancer în Europa, circa 25% sunt atribuite fumatului. Potrivit statisticilor, circa 50% dintre fumătorii activi mor prematur, în medie cu 14 ani mai devreme.

O situaţie alarmantă arată că în UE 30% dintre tineri cu vârste de peste 15 ani au început să practice fumatul iar 25% dintre aceştia fumează zilnic.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii scoate în evidenţă pericolul mare existent în rândul copiilor şi al tineretului european; s-a ajuns ca, în prezent, să fumeze 12% dintre copiii sub 15 ani şi 28,5% dintre adolescenţii sub 18 ani.

In ţările europene dezvoltate, precum Franţa şi Suedia, există o tendinţă alarmantă a fumatului în rândul femeilor, ceea ce se constată şi în alte ţări europene.

Foarte alarmantă este şi statistica ce arată gradul de răspândire al obiceiului de a fuma în rândul medicilor, tocmai acei care ar trebui să fie militanţi activi împotriva tabagismului şi exemple pentru restul populaţiei. Se apreciază că 30% dintre medici sunt fumători. într-un studiu efectuat în Marea Britanie în decurs de 10 ani se arată că din 212 medici bărbaţi şi 6 medici femei care au murit de [cancer pulmonar, 98% erau fumători activi.

Media la nivel european arată că mortalitatea cauzată jde tutun a ajuns la 25% dintre bărbaţi şi 7% dintre femei. Dacă luăm în consideraţie acest raport rezultă că în America situaţia este substanţial modificată; scade procentul la bărbaţi (17%) dar se dublează procentul la femei (15%).

Eurobarometrul asupra consumului de tutun publicat de Comisia Europeană indică faptul că Grecia este statul cu cel mai mare procent de fumători din UE (42%), fiind urmată de Bulgaria (39%), Letonia (37%), România, Ungaria, Cehia, Slovacia şi Lituania (toate cu 36%).

Dacă se integrează în calcule şi situaţiile înregistrate în ţările din afara UE, ponderea mare de fumători revine în statele balcanice, în deosebi Albania (cu 80% fumători din-tre persoanele adulte) urmată de statele din fosta Jugoslavie. Se consideră că în Balcani ţigara este asociată cu „libertatea şi bucuria de a trăi şi cu emanciparea femeii". In aceeaşi situaţie s-ar găsi şi Republica Moldova unde 60-65% din populaţie sunt fumători.

O statistică grăitoare arată că în Marea Britanie au murit din cauza fumatului de 12 ori mai mulţi oameni decât în cel de al doilea Război Mondial.

Ca reacţie împotriva tabagismului a fost creată în UE Agenţia Europeană pentru Sănătate în Muncă (EU-OSHA) care a lansat o intensă campanie de conştientizare a populaţiei intitulată „Locuri de muncă fără fum de tutun". In această campanie sunt invitaţi atât angajatorii cât şi lucrătorii să elimine total fumul de tutun din mediul ambiant, existent la locurile de muncă.

Cele mai multe ţări membre UE au elaborat deja legi anti-tutun şi interdicţii totale ale fumatului în spaţiile publice închise. Se pare că, în prezent, cei mai activi luptători împotriva fumatului sunt italienii şi suedezii.

România sub fum albastru de ţigară ...

Tabagismul prezintă o problemă prioritară de sănătate publică în România de astăzi. Din nefericire, oamenii nu realizează implicaţiile grave la care se expun inhalând zilnic substanţele toxice şi cancerigene conţinute în ţigări.

In ultimii 15 ani, fumatul în România s-a transformat într-o adevărată epidemie, cu o creştere substanţială, mai ales în rândul tinerilor şi femeilor. Pentru viitor există tendinţa de a lua proporţii tot mai mari dacă nu se vor lua unele măsuri adecvate.

In prezent s-a ajuns ca peste 6 milioane de persoane să se declare fumătoare (mare bravură!), consumând zilnic 5 milioane de pachete de ţigări. Din acest punct de vedere România ocupă locul IV într-un clasament al ţărilor membre în UE, locul I între ţările din estul Europei şi locul I între ţările ex-comuniste.

Din statistici interne se estimează că 4.840.000 români sunt fumători, 44% din totalul populaţiei României şi anume 72% dintre bărbaţii adulţi şi 40% dintre femei. Statisticile UE sunt ceva mai indulgente stabilind pentru România doar un procent mediu de 36%, respectiv 42,7% la bărbaţi şi 25,9% la femei.

Este grav să înregistrăm că 21% dintre români s-au declarat fumători înrăiţi, cu o vechime de peste 15 ani, ceea ce arată cronicizarea bolii şi perspectivele sumbre privind viaţa acestora.

Pragul minim de vârstă, calculat la media fumătorilor, a scăzut de la 18 ani la 16,5 ani în cazul băieţilor şi de la 22 ani la 18,6 ani în cazul fetelor fumătoare. Tot mai mulţi copii cu vârste sub 15 ani încep să fumeze (12,5%), ceea ce constituie un motiv de mare îngrijorare asupra garanţiei că vom avea o stare normală de sănătate la generaţiile viitoare. De ce tragem acest semnal de alarmă? Studii aprofundate arată că dintre tinerii care deprind obiceiul fumatului încă de la vârsta de 12-14 ani, doar 33% vor apuca să trăiască până la 65 de ani iar 66% dintre ei vor muri înainte de vârsta de 65 de ani datorită unor boli grave declanşate de tutun.

Adeverirea acestui verdict dur ar putea constitui o adevărată catastrofă demografică şi socială, cu schimbarea radicală a raporturilor dintre vârstele populaţiei româneşti. Tocmai de aceea cade în responsabilitatea societăţii actuale (părinţi, educatori, preoţi, autorităţi) să utilizeze toate mijloacele posibile pentru a stopa tendinţa copiilor şi adolescenţilor spre fumat timpuriu. Autorităţile statului ar putea interveni în limitarea sortimentelor de ţigări existente pe piaţă şi în restricţionarea severă a consumului de tutun în locuri declarate interzise.

La nivelul fumătorilor adulţi se constată că bărbaţii cu studii superioare fumează mai puţin decât cei cu pregătire inferioară; la femei raportul este invers, cele „emancipate" fumează mai mult pentru a ieşi în evidenţă.

Repartizarea pe zone geografice arată că, în valori procentuale, cei mai mulţi fumători trăiesc în sudul ţării şi în Dobrogea, urmează cei din Banat şi Transilvania iar cei din Moldova ar ocupa locul ultim. Este interesant de ştiut dacă locuitorii din judeţele Moldovei nu vor dori să răstoarne acest clasament!

O problemă importantă care dă mult de gândit este atitudinea medicilor faţă de pericolul de necontestat al tabagismului. Deşi cunosc efectele fumatului şi ar trebui să fie exemple permanente pentru pacienţi, totuşi, în rândul personalului medical, peste 51% dintre bărbaţi şi 38% dintre femei se încadrează între fumătorii activi. De remarcat că aceste valori depăşesc substanţial cele înregistrate la personalul medical din plan european.

In rândul femeilor din România, tabagismul a avansat într-un ritm de neimaginat. Dacă în urmă cu un secol era ruşinos ca o femeie din pătura joasă sau medie să fie văzută în societate cu ţigara în gură, astăzi există tendinţa de a egala şi chiar depăşi numărul bărbaţilor fumători.

In ultimii 20 de ani, numărul fumătoarelor s-a dublat; dacă în anul 1989 fumau numai 11% dintre femeile adulte, în anul 2009 procentul femeilor fumătoare a ajuns la 22%. în plus, statisticile arată că peste 55% din femeile fumătoare au vârste cuprinse între 15 şi 32 de ani.

Ne întrebăm dacă această situaţie este urmarea „emancipării femeii"? Inainte de a se ambala în acest concurs pentru locul I la tabagism, ar trebui să se ştie că fumatul la femei scade speranţa de viaţă în medie cu 14,5 ani.

Trecem acum la aspectul cel mai grav!

Conform celor mai recente statistici, în România fumatul omoară pe an 33.000 de persoane, peste 70% dintre aceştia pierzându-şi viaţa între 35 şi 69 de ani. La fiecare 16 minute, un român moare din cauza fumatului. S-a calculat că 15% dintre decesele înregistrate în ţara noastră sunt cauzate de tutun.

Dacă se face o comparaţie cu situaţia anilor 1950 se constată că, în prezent, mortalitatea datorată tutunului este de 3 ori mai mare, anul 1992 fiind cel în care au explodat ratele de mortalitate. Ulterior s-a înregistrat o creştere continuă, ceea ce relevă o tendinţă cu totul alarmantă. Dacă tabagismul în rândul adolescenţilor va rămâne la nivelul actual, se consideră că mortalitatea anuală datorată tutunului va ajunge, în anii 2020-2025, până la 160.000 persoane (110.000 bărbaţi şi 50.000 femei).

Dacă ne raportăm la valorile europene, situaţia din România este şi mai alarmantă. Rata mortalităţii din cauza tutunului în România este estimată a fi de 522 decese la 100.000 locuitori, faţă de numai 273 decese la 100.000 europeni (aproape dublu).

Când discutăm despre pericolul tabagismului în legătură cu mortalitatea posibilă luăm în calcul numărul de ţigări fumate zilnic, vârsta la care s-a început fumatul, numărul anilor de fumat şi gradul de inhalare al fumului.

Fumatul, duşmanul nemilos al omenirii, Editura Doxologia
Constantin MILICĂ, Daniela TROIA

Cumpara cartea "Fumatul, duşmanul nemilos al omenirii"

 

10 Decembrie 2015

Vizualizari: 537

Voteaza:

Statistici care ingrozesc 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE