Rugaciuni pentru ziua de joi

Rugaciuni pentru ziua de joi Mareste imaginea.

Rugăciune către Sfinţii Apostoli

La dumnezeieştii apostoli ai Stăpanului şi Domnului nostru Iisus Hristos, la ucenicii cei iubiţi ai Lui, la Petru cel cu adevărat slăvit şi la Pavel cel cu adevărat minunat, şi la toţi cei doisprezece, şi la cei şaptezeci de apostoli aleşi, cu umilinţă şi cu inimă înfrântă şi cu suspinuri căzând, mă rog. Suflete ticăloase şi trupule multgreşit! Păcătuind în toate zilele, de ce nu vă ridicaţi? De ce nu conteneşti a călca poruncile dumnezeieşti, pe care le-ai primit ca să le păzeşti, şi ce milă vei primi de la Hristos dacă nu vei apuca înainte de sfârşit pe calea adevărată, care duce în viaţa veşnică? Scoală-te, sărmane suflete, din somnul păcatului şi plângi acum pentru faptele tale rele, cu care L-ai mâniat pe Făcătorul şi Stăpânul tău, de viaţă Dătătorul şi de bine Făcătorul, Care aşteaptă pocăinţa mea, pe care eu, atotpierzătorul şi multgreşitul (numele), n-am păzit-o; plângi pentru toate pe care le-am făcut în toată viaţa mea dintru început, de când am fost botezat, şi până în ceasul acesta, noaptea şi ziua. Păcătuit-am mai mult decât toţi oamenii şi mai mult decât nisipul mării, toate câte sunt oprite de sfintele cărţi şi de câte m-am lepădat la sfântul botez şi când am dat făgăduinţa vieţii călugăreşti, şi nu mi-am păzit curată fiinţa, spurcatu-mi-am cu curvia sufletul şi trupul, în toate am minţit şi am fost călcător de lege.

Eu sunt adânc al păcatului, iar Tu, Stăpâne Iisuse Hristoase, eşti adâncul milostivirii. Dacă pe cel drept îl vei milui, nu e lucru mare, dacă pe cel curat îl vei mântui, nu este vreo minune, că sunt vrednici de mila Ta - ci mai vârtos, Stăpâne, asupra mea, ticălosului şi păcătosului şi spurcatului, fă mila Ta şi arată îndurarea Ta cea multă! Doamne, primeşte acum pocăinţa mea, a multgreşitului (numele), şi iartă-mi toate greşalele şi toate faptele mele rele.

Nici între morţi, nici între vii nu este om mai ticălos şi mai păcătos ca mine: Tu ştii, îndurate, ticăloşia mea, nelegiuirea mea şi păcatele mele nenumărate, fiindcă eu, iubitor de materie, pururea doresc întinăciunea păcatului - însă Tu, ca un Dumnezeu Atotputernic şi Milostiv şi Indurat, poţi să mă opreşti; de voiesc ori de nu voiesc, mântuieşte-mă pe mine, păcătosul, pentru mila şi iubirea Ta de oameni cea negrăită, ca Cela ce pe drepţi iubeşti, şi pe păcătoşi miluieşti, şi pe toţi îi chemi la mântuire, pentru făgăduinţa Ta, ca să primească bunătăţile viitoare. Insuţi, Doamne, primeşte şi auzi mica mea rugăciune în ceasul acesta!

O, preacinstiţilor şi prealăudaţilor apostoli şi ucenici ai lui Hristos, Petre şi Pavele şi toţi cei doisprezece, şi ceilalţi şaptezeci de apostoli aleşi de Hristos, Dumnezeul nostru! Auziţi-mă acum, în ceasul acesta, şi luaţi aminte la cel ce vă aduce această mică rugăciune! Niciodată nu încetaţi a mă pomeni pe mine, multgreşitul vostru rob (numele), înaintea împăratului Ceresc, Iisus Hristos, Adevărâtul Dumnezeul nostru! Rugătorilor pentru lumea întreagă, care mijlociţi mântuire sufletelor noastre, marilor şi grabnicilor apărători ai creştinilor, care ascultaţi pe cei ce se roagă vouă şi vă puneţi chezaşi pentru păcătoşi spre mântuire, vestitorilor ai pocăinţei, propovăduitorilor ai împărăţiei cerurilor! Intăriţi-mă acum ca să mă pocăiesc din suflet, apostolii Domnului, şi iertare pentru păcatele mele rele cereţi de la Hristos, şi de împărăţia Lui mă învredniciţi! Rugaţi bunătatea Lui pentru mine, că e din fire Bun şi de oameni Iubitor, înfăţişând Lui pătimirea cu care aţi pătimit pentru numele Lui în lucrarea binevestirii, că pomeneşte Stăpânul Hristos cum v-aţi pus sufletele îndurând necazuri şi moarte pentru El, şi nicidecum nu va trece cu vederea ruga voastră cea pentru noi, ci orice veţi cere vă va auzi ca pe nişte adevăraţi prieteni şi ucenici iubiţi ai Săi, pentru care a pus lângă Sine douăsprezece tronuri ca să şedeţi împreună cu slava Lui cea pururea fiitoare şi să-L vedeţi pururea, şi moştenitori ai împărăţiei Sale v-a făcut ca să împărăţiţi veşnic împreună cu El, împlinind făgăduinţa pe care v-a grăit-o cu preacuratele Sale buze: Unde sunt Eu, şi voi veţi fi.

Pentru aceasta, vă rog pe voi, ucenici şi apostoli ai Domnului şi împăratului şi Dumnezeului meu: rugaţi-vă acum să mă izbăvesc de toate împresurările cele rele ale vrăjmaşului şi de bântuirile lui cele viclene, iar de m-a şi vătămat, Stăpânul Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui Viu, este Doctorul sufletelor şi trupurilor noastre, vindecarea şi mântuirea sufletelor noastre. Rugaţi-vă să mă păzească şi acum nevătămat de toată momeala cea otrăvită a diavolului, ca mântuit fiind prin mijlocirea şi ajutorul vostru să-mi petrec viaţa în pocăinţă, şi să mă îndulcesc de fericirile cele veşnice, şi de cereasca împărăţie să mă învrednicesc, slavă şi laudă şi mulţumită, cinste şi închinare înălţând Ziditorului tuturor, lui Dumnezeu Celui Unuia în Treime, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, şi acum, şi pururea, şi în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune după Utrenie, către Sfântul Nicolae

Stăpâne Hristoase, Dumnezeul nostru, Fiule şi Mielule, Preacinstite şi Fără de prihană Mântuitorule, Care bine ai voit a Te face nouă Arhiereu şi ai împodobit cu felurite cinuri Sfânta Biserică, pe care ai răscumpărat-o cu Cinstitul Tău Sânge! Dăruieşte-ne nouă a săvârşi întotdeauna duhovniceşte pomenirea cuvioşilor Tăi şi a-i pomeni întru cuvioşie pe sfinţii noştri păstori şi învăţători, care drept au învăţat cuvântul adevărului Tău şi ne-au luminat, pe care i-ai povăţuit la limanul voilor Tale şi i-ai proslăvit după vrednicie, precum şi dânşii Te-au proslăvit pe Tine. Invredniceşte-ne, pentru rugăciunile lor, a-l cinsti în această zi pe luminătorul şi învăţătorul nostru, cel întru sfinţi părintele nostru Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni. Tu, Care l-ai învrednicit de plata cununilor cereşti pentru arhiereasca şi păstorească lui osteneală, însuţi luminează-mă cu lumina vieţuirii lui şi pe mine, păcătosul robul tău (numele), şi povăţuieşte-mă în calea poruncilor Tale a vieţui fără de prihană şi poticnire, ca lucrând Ţie cu frică să aflu dimpreună cu sfinţii harul şi iubirea de oameni care sunt de la Tine, că Tu eşti Dătătorul şi Cununa bunătăţilor Tale veşnice, şi Ţie se cuvine slava, şi cinstea, şi stăpânirea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!


Sfantul Chiril al Turovului

Rugaciuni pentru fiecare zi a saptamanii, Editura Sophia

Cumpara cartea "Rugaciuni pentru fiecare zi a saptamanii"


.
Pe aceeaşi temă

16 Iulie 2015

Vizualizari: 588

Voteaza:

Rugaciuni pentru ziua de joi 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

Asculta colinde de craciun

RETELE SOCIALE