Rolul ingerilor in iconomia dumnezeiasca a mantuirii oamenilor

Rolul ingerilor in iconomia dumnezeiasca a mantuirii oamenilor Mareste imaginea.

In raport cu lumea, îngerii au misiunea de a împlini porunca lui Dumnezeu în lucrarea de mântuire a oamenilor, pentru întemeierea şi desăvârşirea împărăţiei lui Dumnezeu. Astfel ei anunţă Naşterea Mântuitorului, îl servesc după ispita din Grădina Ghetsimani, la înviere şi înălţare, şi-L vor însoţi şi la a doua Sa venire; anunţă naşterea Sf. Ioan Botezătorul, îi ajută pe Apostoli. Ingerii îi ajută şi îi ocrotesc pe drepţii Vechiului Testament: Avraam, Lot, Iacob, Ilie, Daniel etc. Ei se bucură de întoarcerea păcătoşilor (Luca 15, 10). Scriptura spune: „Oare nu sunt toţi îngerii duhuri slujitoare, trimişi să slujească pe toţi cei ce vor fi moştenitorii mântuirii?” (Evrei 1, 14). Ingerii sunt trimişi spre slujire tuturor celor ce cred în Hristos; fiecare credincios vieţuieşte sub călăuzirea unui înger păzitor (Matei 18, 10). Ba mai mult, îngerii sunt călăuzitorii oamenilor şi ai popoarelor. Ei îi îndeamnă pe oameni să- L iubească şi să-L slujească pe Dumnezeu şi îi ajută să reziste în faţa ispitelor celui rău. El ajută la întărirea credinţei şi a evlaviei credincioşilor şi a întăririi lor în viaţa în Iisus Hristos.

Credinţa în îngerul păzitor de la Botez o mărturisesc Biserica şi mulţi Sfinţi Părinţi. Sfinţii Părinţi văd unitatea creaţiei în faptul că îngerii au fost creaţi pentru a sluji planului de mântuire a oamenilor, plan care este gândit de Dumnezeu din veci. Aceasta nu înseamnă că îngerii nu ar fi fost creaţi şi pentru propria lor fericire, ca şi oamenii. Dar fericirea şi-o asigură şi unii şi alţii într-o comuniune a tuturor. Iar în această comuniune îngerii, ca fiinţe superioare, au un anumit rol de ajutorare a noastră. Insă prin aceasta, deşi dintr-un punct de vedere sunt superiori oamenilor, ei se fac slujitori ai mântuirii acestora şi astfel ai misiunii acestora de a spiritualiza creaţia văzută. Toată această lucrare se realizează în comuniunea pe care îngerii o întreţin cu oamenii". Cu multă măiestrie se exprimă în acest sens şi Sf Grigorie Palama: „Inainte şi pentru noi Dumnezeu a creat pe îngeri, pe care-i trimite să slujească acelora care, cum vorbeşte Pavel (Evrei 1, 14), o să moştenească mântuirea”.

Prin intermediul îngerilor, oamenii se împărtăşesc de infinitatea luminoasă şi plină de viaţă, şi de bucuria ce izvorăsc din Dumnezeu şi astfel ei ajung să se apropie şi mai mult de Acesta.

Ingerii, ca fiinţe spirituale, au o anumită superioritate faţă de oameni şi, cu toate acestea, ei devin slujitori ai mântuirii oamenilor. Intre această calitate fiinţială a lor şi misiunea pe care o au de îndeplinit din partea lui Dumnezeu, pentru lume şi pentru oameni - de a-i sluji în perspectiva mântuirii -, nu există nicio contradicţie sau incompatibilitate.

„Cel mai mare slujeşte adeseori celui mai mic, mai ales când îşi vădeşte mărirea sa, prin misiunea importantă pe care o împlineşte prin aceasta. Altfel slujesc cuiva cele inferioare şi altfel cele superioare. Cele interioare slujesc pentru a se împărtăşi de superioritatea celor superioare, sau dintr-o necesitate de ascultare, sau dintr-o dependenţă implicată în minusul existenţei lor. Cele superioare slujesc din conştiinţa unei răspunderi, a unei datorii de a le ajuta pe cele inferioare, de a le iace parte acelora de surplusul lor de existenţă sau de dar”.

Omul cel creat după chipul lui Dumnezeu este deschis spre comuniunea cu lumea îngerilor, are capacitatea de a surprinde impulsuri şi lumini care îi vin de la aceştia, pentru a-l atrage şi pe om în armonia preamăririi lui Dumnezeu.

Deşi oamenii sunt mai mult după chipul lui Dumnezeu decât îngerii, pentru ei vin îngerii să slujească, să-i apropie de Dumnezeu şi împreună, îngerii şi oamenii, să-L preamărească, să-L slujească şi să-L iubească pe Acesta şi să-I împlinească voia Sa cea sfântă şi bună.

Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan
Teologia dogmatica ortodoxa, Vol I; Editura Basilica

Cumpara cartea "Teologia dogmatica ortodoxa, Vol I"

 

Pe aceeaşi temă

31 Octombrie 2017

Vizualizari: 2543

Voteaza:

Rolul ingerilor in iconomia dumnezeiasca a mantuirii oamenilor 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE