Despre pomenirea de rau

Despre pomenirea de rau Mareste imaginea.

Cuvioasele vârtuţi, scării lui Iacov se aseamănă (Fac. 28: 12), iar necuvioasele răutăţi, lanţului ce a căzut de la Petru verhovnicul (Fap. 12: 7). Cele dintâi, una la alta ducând, suie la cer pe cel ce le alege; iar celelalte una pe alta au fire să se nască şi strânse laolaltă să se ţie. Şi fiindcă tocmai am auzit pe nechibzuita iuţime zicând cum că a ei născătură este pomenirea de rău, pentru aceea şi vremea chemând, să zicem ceva şi pentru dânsa.

2. Pomenirea de rău este capătul iuţimii, păzitoarea păcatelor, urarea dreptăţii, pierzarea văruiţilor, otrava sufletului, viermele minţii, ruşinarea rugăciunii, curmarea cererii, înstreinarea dragostei, piron înfipt în suflet, nedulce simţire carea pentru dulceaţa amărăciunii sale este iubită, păcat necontenit, neadormită călcare de lege, răutate în fieştecare ceas. Această întunecată şi urâtă patimă, zic adică a pomenirii de rău, una este din cele ce se nasc, dar nu nasc. Pentru aceea prea multe pentru dânsa nu voim a zice.

3. Cel ce a oprit mânia, a nimicit pomenirea de rău, că fiii se pot naşte numai cât tatăl trăieşte.

4. Cel ce dragoste a câştigat, de ranchiună s'a înstreinat; iar cel ce ţine vrajbă, osteneli deşarte îşi adună.

5. Masa dragostei risipeşte ura, şi darurile curate înmoaie sufletul; dar masa fără de luare aminte este maică a îndrăznelii, şi prin fereastra dragostei sare înlăuntru lăcomia pântecelui.

6. Văzut-am cum ura a rupt legătura curviei celei de multă vreme, şi cum pomenirea de rău cea de acolo în chip uimitor o oprea să se mai lege. Minunată vedere: drac pe drac tămăduind! Dar poate lucrul iconomiei lui Dumnezeu este acesta, şi nu a dracilor.

7. Departe este pomenirea de rău de fireasca dragoste cea tare, dar curvia cu lesnire se apropie de dânsa, şi vezi cum se strecoară pe ascuns păduchele în porumbiţă.

8. Pomenind răul, pe răul dracilor pomeneşte-l, şi vrăjmăşuind, trupului pururea vrăjmăşuieşte. Nemulţămitor şi viclean prieten este trupul: cu cât se îngrijeşte, cu-atât mai mult nedreptăţeşte.

9. Tâlcuitoare a Scripturii este pomenirea de rău, după a sa înţelegere cuvintele Duhului alegorisindu-le. Ruşineze-o pe dânsa rugăciunea lui Iisus, pe carea, dacă pomenim răul, cu dânsul împreună a o zice nu putem.

10. Când, mult nevoindu-te, ghimpele acesta cu totul a-l scoate nu poţi, pocăieşte-te vrăjmaşului tău măcar cu gura, ca apoi, cu vremea, de făţărnicia cea către dânsul mşinându-te, desăvârşit să-l iubeşti, ca de un foc de conştiinţă împungându-te.

11. Cunoaşte-vei cum că de putrejunea ceasta te-ai izbăvit nu atunci când pentru cel ce te-a scârbit te vei ruga, nici când cu daruri îi vei răsplăti, nici când la masă îl vei chema, ci atunci când vei afla că în vreo năpastă a căzut, ori din cele sufleteşti, ori din cele trupeşti, şi ca pentru sineţi te va durea şi vei lăcrăma.

12. Liniştitorul cel pomenitor de rău este aspidă încuibată, venin de moarte aducător întru sineşi purtând. Pomenirea patimilor lui Iisus vindeca-va sufletul cel pomenitor de rău, fâcându-l să se ruşineze foarte de a Lui suferire de rele.

13. Viermii se nasc în lemnul cel putred, iar ranchiuna se lipeşte de cei ce numai pe dinafară sânt blânzi şi liniştiţi. Cel ce o leapădă, a aflat lăsare, dar cel ce de dânsa se alipeşte, de îndurări s'a lipsit.

14. Unii la osteneli şi la sudori pentru iertare s'au dat, dar bărbatul nepomenitor de rău pe aceştia i-a întrecut, de sânt adevărate cele zise: Degrab lăsaţi, şi bogat se va lăsa vouă (Lc. 6: 37-38).

15. Nepomenirea de rău este semnul pocăinţei ceri adevărate. Iar cel ce ţine vrajbă şi i se pare că se pocăieşte, asemenea este celui ce i se pare că aleargă în vis.

16. Văzut-am pomenitori de rău pentru nepomenirea răului pe alţii sfătuind, şi de înseşi cuvintele lor ruşinându-se, de patimă s'au lăsat.

17. Nimenea patimă uşoară pe întunecata aceasta să o socotească, fiindcă de multe ori îi poate atinge şi pe bărbaţii cei duhovniceşti.

A noua este treapta: cel ce o a câştigat, de-acum cu îndrăzneală dezlegarea greşalelor ceară de la Mântuitorul Hristos.

Sfantul Ioan Scararul

Scara, Editura Reintregirea

Cumpara cartea "Scara"


 

Pe aceeaşi temă

02 Februarie 2016

Vizualizari: 776

Voteaza:

Despre pomenirea de rau 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE