Conferinta internationala pe tema 'Dialogul dintre teologie si stiinta'

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman“ din Craiova a găzduit în perioada 2-3 iunie cea de a 3-a ediţie a Conferinţei Internaţionale „Politică. Diplomaţie. Cultură“. La organizarea evenimentului a participat şi Facultatea de Teologie din Craiova, care a organizat o sesiune de comunicări pe tema „Dialogul dintre teologie şi ştiinţă.

Perspective ontologice şi existenţiale“.

Lucrările Conferinţei Internaţionale „Politică. Diplomaţie. Cultură“ au fost deschise joi, 2 iunie, în Sala „Acad. Dinu Giurescu“ din cadrul Bibliotecii Judeţene Aman.

Evenimentul a fost deschis prin cuvântul de binecuvântare transmis de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, care a felicitat buna colaborare dintre cele două instituţii, Biblioteca Judeţeană Aman şi Facultatea de Teologie din Craiova. „Dintru început, salutăm cu multă căldură deschiderea lucrărilor celei de a 3-a ediţii a Conferinţei Internaţionale «Politică. Diplomaţie. Cultură», eveniment de înaltă ţinută academică, organizat de Biblioteca Judeţeană «Alexandru şi Aristia Aman» din Craiova. La această manifestare nu puteam nicidecum să rămânem indiferenţi. Astfel, prin Facultatea noastră de Teologie din Craiova, am propus spre dezbatere tema «Dialogul dintre teologie şi ştiinţă. Perspective ontologice şi existenţiale». În acest fel, ne dorim să fim alături de colaboratorii noştri şi totodată să ne exprimăm solidaritatea academică printr-o evaluare teologică pertinentă asupra problematicilor actuale. Dorinţa noastră de a valorifica această frumoasă colaborare a pornit de la convingerea că Dumnezeu este Cel care binecuvintează dintru început capacitatea omului de a cunoaşte. El sădeşte într-însul darul înţelepciunii, sensibilitatea faţă de ceea ce-l înconjoară, curiozitatea şi isteţimea de a descoperi cu mintea concretul vieţii în care se desfăşoară întreaga noastră existenţă. Ca sinteză între două realităţi complementare, omul, zidit după chipul Creatorului său, a valorificat permanent îndemnul spre descoperire şi autodescoperire: «Cereţi şi vi se va da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide». În această interacţiune avem de-a face cu două variabile nelipsite din contextul existenţei noastre: religia/teologia şi ştiinţa. Între ele, la modul concret, nu au fost şi nici n-ar trebui să fie sincope sau disonanţe de dialog, chiar dacă lucrurile nu stau întru totul astfel: «Ştiinţa urmăreşte cunoaşterea lumii şi a vieţii, religia, destinul şi fericirea acesteia». Şi totuşi, «oricât s-ar deosebi cele două, realitatea pe care o au în faţă este una şi aceeaşi. Deosebirea este că, pe când realitatea materială ne e dată în forme de timp sau spaţiu, realitatea spirituală este liberă de aceste forme». Sfânta noastră Biserică a propovăduit şi a învăţat dintotdeauna că pe această lume nu suntem singuri. Toate ale noastre se găsesc rânduite într-o iconomie dumnezeiască mai presus de minte şi de cuvânt. În această lumină, Părinţii noştri au propovăduit pe Dumnezeu, Cel «Unul în fiinţă şi întreit în Persoane», învăţându-ne să ne închinăm şi să slăvim pe Tatăl Cel ceresc, «Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute», pe Fiul, Cel născut din veşnicie din Tatăl, Care S-a jertfit «pentru noi şi pentru a noastră mântuire», şi pe Duhul Sfânt, «Domnul de viaţă făcătorul, Care de la Tatăl purcede». Întru această desăvârşită înţelepciune a fost rânduit încă din primele veacuri Simbolul de Credinţă sau Crezul Bisericii noastre, îndreptarul mântuitor al vieţuirii ortodoxe şi pavăza învăţăturilor celor sănătoase“, a subliniat IPS Părinte în mesajul transmis în deschiderea evenimentului.

Sesiunea de teologie s-a desfăşurat la Centrul de restaurare şi vizualizare al Facultăţii de Teologie din Craiova. Între cei care au prezentat referate s-au numărat: pr. prof. univ. dr. Wilhem Dancă, de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică din Bucureşti, prof. univ. dr. Ştefan Trăuşan Matu, de la Universitatea Politehnica din Bucureşti, prof. univ. dr. Adriana Neacşu, lect. dr. Marin Bălan, de la Facultatea de Filosofie din Bucureşti, pr. prof. univ. dr. Ion Popescu, de la Facultatea de Teologie din Piteşti, protos. lect. dr. Vasile Bârzu, de la Facultatea de Teologie din Sibiu, lect. dr. Ciprian Toroczy, de la Facultatea de Teologie din Sibiu.

Arhid. Ioniţă Apostolache

Sursa:

Pe aceeaşi temă

06 Iunie 2016

Vizualizari: 146

Voteaza:

Conferinta internationala pe tema 'Dialogul dintre teologie si stiinta' 0 / 5 din 0 voturi.

Cuvinte cheie:

teologie si stiinta

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE