Despre abateri, delicte si pedepsirea lor

Despre abateri, delicte si pedepsirea lor Mareste imaginea.

 

Despre abateri, delicte si pedepsirea lor

Art.5 - Apostasia este lepadarea credintei depline a Bisericii Orto­doxe si imbratisarea unei confesiuni religioase neortodoxe, sau altei religii.

 

Pentru clerici, vina aceasta se pedepseste cu caterisirea.

 

Art.6 - Daca lepadarea de credinta s-a facut sub sila fizica, iar cle­ricul a aratat pocainta adanca, se va opri pentru totdeauna de la savarsirea lucrarilor sfinte, insa isi va pastra demnitatea de cleric.

 

Art.7 - Vina de apostasie se constata fie din marturisirea publica, fie din marturisirea privata, facuta de cel lepadat de credinta, prin viu grai sau in scris.

 

Art.8 - Ateismul se constata si se pedepseste ca apostasia.

 

Art.9 - Erezia sau respingerea intentionata si indaratnica a unei dogme fixata de Biserica, sau imbratisarea unei dogme eretice reprobata de Biserica.

 

Art.10 - Vina de erezie se constata in acelasi mod ca si cea de apostasie.

 

Art.ll - Daca vreun cleric se face vinovat de erezie, pentru prima data va fi chemat si sfatuit de catre Chiriarh asupra greselii in care a cazut.

 

Daca cel invinuit va recunoaste greseala si se va cai, aratand ca a cazut in erezie fara stiinta si fara intentie, va fi iertat, dandu-i-se un canon de pocainta, dupa chibzuinta Chiriarhului.

 

Daca cel invinuit insa, nu va recunoaste greseala, ci va persista in erezie, se va pedepsi direct de catre Chiriarh, pentru prima data cu oprirea de la savarsirea celor sfinte si trimiterea lui spre pocainta la catedrala epis­copala sau la o manastire, pe timp de una luna, pana la trei luni.

 

Daca cel invinovatit va arata pocainta, dupa trecerea timpului de mai sus, va fi iertat, insa va fi mutat direct de catre Chiriarh intr-o alta paro­hie, departe de locul unde a functionat.

 

Daca, insa, nu va arata pocainta si va persista in erezie, va fi defe­rit Consistoriului Eparhial, spre a fi sanctionat, potrivit dispozitiilor cano­nice legale.

 

Art.12 - Schisma este despartirea de Biserica, pentru intelegeri deosebite a unor norme de disciplina, morala si cult ale invataturii Bisericii sau a unor anumite chestiuni usor de impacat.

 

Art.13 - De asemenea, se considera tot schisma si nesupunerea si refuzul de a asculta autoritatea bisericeasca legala, dupa ce i s-a atras aten­tia si a fost chemat la ordine, cu forma scrisa, prin aducerea la cunostinta sub luare de dovada.

 

Art.14 - Daca unul dintre cei ce se numara in cler, cu de la sine voie, ar introduce schimbari si inovatii in cultul si ritualul bisericesc, si daca va recunoaste ca faptul a provenit din nestiinta sau greseala, pentru intaia data se va dojeni aspru.

 

Daca, a doua oara, va cadea in aceeasi greseala, se va pedepsi direct de Chiriarh, cu oprirea de la savarsirea celor sfinte si cu trimi­terea lui spre pocainta la catedrala episcopala sau la o manastire, pe timp de 1 - 3 luni de zile.

 

Daca vinovatul, si dupa aceasta persista in ratacire, va fi deferit Consistoriului Eparhial, spre a fi sanctionat, potrivit dispozitiilor cano­nice si legale.

 

Art.15 - Neascultarea de autoritati se considera, cand o persoana din cele amintite la art.l din acest Regulament, ar refuza executarea ordi­nelor primite, sau ar refuza supunere si ascultare autoritatilor superioare bi­sericesti, sau prin cuvinte si scrieri, sau in alt mod ar batjocori pe Chiriarh sau actele de autoritate si cele indeplinite de autoritatile bisericesti.

 

Art.16 - Neascultarea de autoritati, dupa gravitatea faptului si con­duita pana la darea hotararii, a vinovatului, se pedepseste cu pedeapsa dojanei pana la pedeapsa depunerii si caterisirii.

 

Art.17 - Savarsirea cu de la sine putere a lucrarilor sfinte, de un cleric oprit de catre Chiriarhul respectiv, se va pedepsi cu transferare, pana la caterisire.

 

Art.18 - Nici un preot sau diacon nu poate savarsi cele sfinte, in­tr-o alta parohie, decat in aceea in care este legal asezat, fara incuviintarea canonica si legala a celor in drept.

 

Daca un preot sau diacon a savarsit cele sfinte intr-o parohie strai­na, fara invoirea parohului respectiv se va pedepsi cu minimum pedeapsa dojanei si maximum pedeapsa transferarii.

 

Art.19 - Nici un Episcop nu poate primi un cleric dintr-o Eparhie straina fara carte canonica, eliberata, de Episcopul Eparhiei din care a plecat.

 

in cartea canonica se va arata precis purtarea de pana atunci a soli­citatorului. Lipsa acestei precizari face fara efect cartea canonica.

 

Liberarea cartii canonice produce vacantarea postului avut.

 

Daca un preot sau diacon ar savarsi cele sfinte in alta Eparhie, fara invoirea Chiriarhului, se va considera ca neascultare de autoritati si se va pedepsi ca atare.

 

Art.20 - Nu se va putea elibera carte canonica unui cleric, trimis in judecata instantelor judecatoresti, pana ce cauza pentru care a fost trimis nu s-a stins printr-o hotarare ramasa definitiva.

 

Nerespectarea acestei dispozitiuni atrage dupa sine nulitatea cartii canonice si a tuturor actelor ce vor decurge din aceasta carte canonica.

 

Art.21 - Monahilor nu se elibereaza carte canonica. Trecerea lor dintr-o manastire in alta, in cuprinsul aceleiasi Eparhii, sau intre doua Eparhii deosebite, se face pe cale de corespondenta oficiala intre Chiriarhii respectivi.

 

Art.22 - Administrarea Sfintelor Taine (a Marturisirii, cum si Sfin­tei impartasanii), in caz de boala, intr-o parohie straina, nu se poate impu­ta clericului ce a savarsit-o.

 

Art.23 - Preotul care ar pretinde sau ar impune cu sila plata pentru orice slujba religioasa, va fi pedepsit cu pedeapsa canonisirii la manastire sau la Episcopie, pana la o luna.

 

Art.24 - Savarsirea serviciului divin intr-un paraclis particular, fara stirea si consimtamantul Episcopului, se va considera ca neascultare de autoritati si se va pedepsi ca atare.

 

Art.25 - Daca vreun cleric ar primi vreo insarcinare bisericeasca de orice natura, fara stirea si consimtamantul autoritatii bisericesti compe­tente, se va considera si pedepsi ca neascultare de autoritati.

 

Art.26 - Daca vreunul din cei supusi jurisdictiei bisericesti ar para­si parohia si ar sedea mai multa vreme afara din parohie, fara voia si stirea Episcopului respectiv, dupa 30 de zile de lipsa, parohia sau postul va fi de­clarat vacant si se va completa, cu forme legale, dupa ce mai intai cel in cauza va fi chemat la post, cu forma scrisa, sub luare de dovada, sau in caz ca nu se stie unde este cel plecat, dupa ce va fi expirat un termen de 30 de zile de la publicarea postului vacant.

 

In acest caz, decizia de destituire se da direct de catre Chiriarh, fara a se mai trimite in judecata Consistoriului.

 

Art.27 - Neglijarea ritualului prescris, in savarsirea celor sfinte, cum si neglijarea si neimplinirea datoriei de a predica in biserica, precum si neglijarea tuturor indatoririlor sale oficiale randuite de autoritatile com­petente, se vor considera si pedepsi cu pedeapsa pana la transferare.

 

Art.28 - Violarea secretului marturisirii se pedepseste cu depunerea.

 

Art.29 - Daca vreunul dintre cei supusi judecatii bisericesti va fi condamnat definitiv de instantele penale pentru vreo crima, sau pentru vre­unul din delictele urmatoare: fals, furt, inselaciune, abuz de incredere, mar­turie mincinoasa, adulter, delapidare de bani publici, luare de mita, spar­gere de sigiliu, cei in cauza vor fi tradusi, din oficiu, in judecata biseri­ceasca, pentru aplicarea sanctiunilor disciplinare, dupa gravitatea sanctiu­nii penale, aplicate cu observarea sfintelor canoane si a urmatoarelor nor­me, intrucat hotararea de condamnare nu dispune suspendarea sau pierde­rea drepturilor civile.

 

Daca cel in cauza a fost condamnat la amenda sau inchisoare corectionala pe un anumit termen, i se va aplica oprirea de la cele sfinte, pe un termen echivalent cu cel al sanctiunii civile sau penale.

 

Daca cel in cauza a fost condamnat pentru crima, la inchisoare co-rectionala, temnita grea sau munca silnica, pe un termen mai mare de un an, i se va aplica una din pedepsele prevazute la art.4, par.B, dupa gravi­tatea cazului.

 

Art.30 - Fara a atinge indatorirea preotilor de a conlucra si la pro­movarea starii materiale a poporului, prin munca cinstita si la organizarea vietii lui economice, le este oprit preotilor si diaconilor de a se indeletnici cu afaceri incompatibile cu chemarea lor si care i-ar impiedica de la impli­nirea cu succes a indatoririlor misiunii lor. Astfel, ei nu pot exercita nici un fel de comert, nici pe numele lor, nici pe numele sotiei sau prin persoane interpuse; nu pot participa in societati comerciale, in locurile care implica responsabilitatea personala, cum ar fi de exemplu: administratori-delegati, directori sau casieri.

 

Cand este vorba de functii civile, clericul in cauza va anunta Chiri-arhul, pentru aranjarea situatiei sale canonice in cler.

 

Contravenientii la acest articol se pedepsesc cu pedeapsa vinei ne­ascultarii de autoritati, dupa gravitatea faptului.

 

Art.31 - Preotii si diaconii sunt datori a se imbraca in tot timpul, atat in servicu cat si in afara de serviciu, in costumul preotesc prevazut de Sfintele Canoane si Regulamentul Sfantului Sinod.

 

In cazuri determinate, cum ar fi de exemplu, calatoria in strainatate sau o insarcinare oarecare, ori in alte imprejurari de forta majora, Epis­copul poate da dispensa.

 

Art.32 - Daca un preot sau diacon leapada costumul preotesc, pen­tru prima data i se vor aplica pedepsele prevazute la art.4, par.A, lit.a si b. in caz de recidiva, va fi oprit de la slujirea celor sfinte pe timp de o luna, si tot astfel va fi pedepsit pana la indreptare sau se va depune.

 

Art.33 - Clericul care prin cuvinte necuviincioase sau fapte, a ara­tat lipsa de respect fata de casa lui Dumnezeu si de obiectele sfinte, pentru prima data se pedepseste cu dojana severa, care sa-i aminteasca frica lui Dumnezeu si sfintenia locului si importanta chemarii sale, sau oprirea de la savirsirea lucrarilor sfinte pe 1 - 15 zile si canon de pocainta, dupa na­tura greselii.

 

De va cadea pentru a doua oara in aceeasi greseala, sa fie pedepsit cu suspendarea pe termen de 1 - 3 luni si canon de pocainta la Episcopie sau manastire, pentru instruire sau indreptare. Daca se va vadi si a treia oara, sa se depuna.

 

Art.34 - Inalta tradare, conjuratia contra autoritatilor canonice si sperjurul, se pedepsesc potrivit Sfintelor Canoane si in legatura cu pedeap­sa data de instantele civile.

 

Art.35 - Furtul, camata, bataia si omorul se vor pedepsi cu pedep­sele prevazute de Sfintele Canoane. Omorul savarsit de un cleric, chiar din greseala sau in legitima aparare, atrage dupa sine oprirea pntru totdeauna de la slujirea Sfintei Liturghii, ramanand numai cu drepturile si cinstea dem­nitatii de cleric si putand indeplini celelalte ierurgii, afara de Sfintele Taine.

in afara de cazurile prevazute de acest articol, omorul savarsit de un cleric se pedepseste cu caterisirea.

 

Art.36 - Clericul care a batut pe cineva cu mana, cu batul sau altce­va, se pedepseste cu pedeapsa de la dojana pana la caterisire.

 

Art.37 - Clericii dovediti ca au calcat castitatea sau sfintenia casa­toriei, cazand in adulter, nu mai pot ramane in cler, ci se depun.

 

Art.38 - Preotii si diaconii vaduvi, care se recasatoresc, se pedep­sesc, potrivit Sfintelor Canoane.

 

Iar cei care divorteaza de sotiile lor, in afara de motivul de adulter, dovedit la ancheta randuita de Chiriarh, se opresc de catre Chiriarhul res pectiv de la savarsirea tuturor serviciilor religioase, pana cand isi refac caminul. in cazul cand staruie in despartire, sunt deferiti Consistoriului Eparhial pentru a fi sanctionati cu depunerea din treapta.

 

Sotia, care s-a dovedit vinovata, la despartirea de preot sau dia­con, de invinuiri prevazute de Sfintele Canoane, se va pedepsi de Chiriarh, la propunerea Consistoriului Eparhial, cu pedeapsa de la dojana pana la afurisenie.

 

Art.39 - Clericii dovediti in patima betiei, se pedepsesc prima data cu canonul la manastire, pe timp de 3 luni, cu oprirea sau fara oprirea de la savarsirea celor sfinte, pe timp determinat; iar a doua oara se suspenda din post pana la pocainta si indreptare.

 

In cazul prevazut de acest articol, pedeapsa se aplica direct de catre Episcopul respectiv, in urma constatarii faptului pe baza de ancheta. in caz de neindreptare, se va depune.

 

Art.40 - Clericul care in biserica sau in afara de biserica a indraznit sa savarseasca, beat, vreo slujba religioasa, pentru prima oara se suspenda din post, cu oprirea de a savarsi cele sfinte, pana la pocainta sincera si cu­ratirea constiintei in fata duhovnicului.

 

Art.41 - Preotul sau diaconul care, beat, sau dupa ce a mancat si baut ceva, sau a fumat, a indraznit sa savarseasca Sfanta Liturghie, se pe­depseste cu caterisirea si se trece in randul mirenilor.

 

Aceeasi pedeapsa se aplica si celui care a indraznit sa savarseasca Sfanta Liturghie, fara sa faca Proscomidia, cum si celui care, savarsind Proscomidia si Sfanta Liturghie, lasa intentionat sau din neglijenta Sfintele Taine nepotrivite.

 

Clericii impreuna-liturghisitori, care nu se impartasesc la Sfanta Liturghie, se pedepsesc cu oprirea de la lucrarea celor sfinte, pe timp de 1 - 3 luni, si cu canonisirea la Sfanta Manastire.

 

Art.42 - Sunt cu desavarsire interzise clericilor jocurile de noroc.

 

Clericului care s-a dovedit jucand jocuri de noroc, pentru prima data, i se va aplica pedeapsa observatiei.

 

Daca va fi jucat in localuri publice, cluburi, cafenele etc, pentru prima data, se va pedepsi cu pedeapsa degradarii din rang, de va avea un rang, sau cu pierderea oficiului de paroh.

in caz ca cel vinovat n-ar avea nici un rang, nici nu este paroh, se pedepseste cu sanctiunea prevazuta la art.4, par.A, lit.c.

 

In caz de recidiva, se va exclude din serviciu, pentru totdeauna, cu depunerea sau caterisirea.

 

Art.43 - Este oprit clericilor a vizita localurile publice de petrecere cu caracter nepotrivit cu calitatea de preot.

 

Clericul care va contraveni acestei dispozitii, se va pedepsi pentru prima data cu dojana arhiereasca.

 

Art.44 - Preotul care chemat fiind de credinciosi pentru indepli­nirea datoriilor sale a lasat sa moara un copil, fara a fi botezat sau un bol­nav neimpartasit, se opreste de la lucrarea celor sfinte pe timp determinat, cu canon de pocainta la Episcopie sau in Manastire.

 

Art.45 - Clericul care va savarsi Taina Cununiei fara a fi obser­vat daca cei ce o cer au indeplinit prescriptiile legii civile si bisericesti, de se va dovedi ca a facut aceasta din nestiinta sau neglijenta, se va pedepsi cu pedeapsa dojanei, iar daca s-ar dovedi ca a facut-o in deplina cunostinta de cauza, se va pedepsi cu suspendarea din serviciu pe timp determinat.

 

Art.46 - Nici un cleric nu va oficia taina casatoriei a doua oara, persoanelor divortate numai de instantele civile, daca nu va face proba ca acele persoane au obtinut desfacerea primei casatorii religioase din partea autoritatilor bisericesti.

 

Clericul care va fi oficiat o astfel de casatorie, se pedepseste cu pe­deapsa transferarii, iar casatoria bisericeasca se va declara nula.

 

De vor oficia mai multi preoti, de orice treapta, la o asemenea casa­torie, tuturor li se va aplica aceeasi pedeapsa.

 

Art.47 - Clericii sunt obligati sa nu oficieze Taina Cununiei decat intre ortodocsi, asistati de nuni ortodocsi. Cei de alt cult sunt obligati, ina­intea casatoriei, sa indeplineasca formalitatile de trecere la Ortodoxie.

 

Preotii care se vor abate de la aceste norme, se vor pedepsi cu canonisire la Sfanta Manastire, pana la transferare, afara de cazul cand a avut dezlegarea Chiriarhului.

 

Art.48 - in toate cazurile de pedepsire cu transferarea, sa se aiba in vedere ca transferarea fiind data ca pedeapsa, parohia care i se va da celui pedepsit, va fi de categorie inferioara celei de la care a fost transferat.

 

Daca cel pedepsit este intr-o parohie urbana, va fi transferat intr-o parohie rurala de categorie inferioara.      

                                                  

Organele indreptatite a aplica pedepsele

Art.49 - Organele indreptatite a aplica pedepsele sunt: Chiriarhul si Consistoriile de judecata.

 

Art.50 - Chiriarhul, pe baza unei anchete regulamentare, sau a unui raport sau referat al organelor administrative in subordine, are dreptul sa aplice direct si fara drept de recurs, din partea celui sanctionat, urmatoarele pedepse disciplinare, prevazute in art.4 din Regulament:

a. Avertismentul si dojana arhiereasca;

b. Pierderea oficiului de paroh;

c. Oprirea de a savarsi anumite lucrari sfinte, pana la 90 zile intr-un an;

d.  Oprirea totala de la savarsirea lucrarilor sfinte, pana la 30 zile intr-un an;

e.  Canonisirea la o Sfanta Manastire sau la Catedrala, pana la 30 zile intr-un an.

 

Art.51 - Toate celelalte pedepse se aplica de Consistorii, in condi­tiile prevazute in prezentul Regulament.

 

Cand pedepsele ce sunt aratate in art.4, sunt aplicate direct de Chiriarh, acestea raman definitive indata dupa pronuntarea lor, fara nici un drept de recurs.

 

Art.52 - Oricare pedeapsa ramasa definitiva, va fi trecuta in foaia calificativa, fisa personala a celui pedepsit.

 

.

31 August 2006

Vizualizari: 3850

Voteaza:

Despre abateri, delicte si pedepsirea lor 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE