Patriarhul

Patriarhul Mareste imaginea.

 

Patriarhul

 

Art.28 - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane este si Arhiepisco­pul Bucurestilor si Mitropolitul Munteniei si Dobrogei. Patriarhul este intaiul Statator intre Ierarhii Bisericii Ortodoxe Romane.

 

Art.29 - Patriarhul se bucura de toate drepturile stabilite in Sfintele Canoane, in Statutul de fata si in regulamentele bisericesti.

 

Titulatura sa este: "Prea Fericirea Sa, Arhiepiscop al Bucures­tilor, Mitropolit al Munteniei si Dobrogei si Prea Fericitul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Romane".

 

Pomenirea numelui sau la serviciile religioase se face in conformi­tate cu Sfintele Canoane si cu practica Bisericii noastre.

 

El poarta ca semn distinctiv doua engolpioane si o cruce, culion si o camilafca alba cu cruce.

 

Art.30 - Patriarhul are urmatoarele atributii:

a.  Convoaca si prezideaza organele deliberative centrale ale Bise­ricii Ortodoxe Romane;                                                          

b.  Aduce la indeplinire hotararile organelor deliberative centrale ale Bisericii Ortodoxe Romane;

 

c.  Reprezinta Patriarhia Romana in justitie, in fata autoritatilor si fata de terti, personal sau prin imputerniciti legali;

 

d.  intretine raporturi cu celelalte Biserici crestine ortodoxe in chestiunile bisericesti;

 

e. Da pastorale pentru intreaga Biserica Ortodoxa Romana, cu incu­viintarea Sinodului Permanent sau a Sinodului Plenar;

 

f. Trimite sfaturi fratesti Ierarhilor din tara si impaca neintelegerile personale dintre acestia;

 

g.  Se ingrijeste de indeplinirea la timp a formelor pentru comple­tarea eparhiilor vacante;

 

h. Viziteaza colegial, cand va gasi de bine, pe Ierarhii Bisericii;

 

i. Prezideaza colegiul electoral pentru alegerea Mitropolitilor;

 

j. Hirotoneste, impreuna cu alti Ierarhi, potrivit Sfintelor Canoane, pe Mitropoliti;

 

k. Emite gramate pentru instalarea Mitropolitilor;

 

l. Acorda concedii Mitropolitilor pana la 30 zile;

 

m. Numeste loctiitori de Mitropoliti in cazul vacantelor mitropolitane;

 

n. Primeste plangerile aduse impotriva Chiriarhilor si cu autoriza­tia Sinodului Permanent dispune cercetarea lor, iar rezultatul celor consta­tate il aduce la cunostinta Sfantului Sinod;

 

o. In conformitate cu dispozitiile canonului 11 al Sinodului VII Ecumenic, exercita dreptul de devolutiune;

 

p. Executa orice alte atributii date lui prin canoane, legi si re­gulamente.

 

Administratia Patriarhala

Art.31 - in exercitarea atributiilor sale executive, Patriarhul este ajutat de:

-  Episcopi-Vicari Patriarhali, asimilati in drepturile de salarizare, pomenire si cinstire cu episcopii eparhioti;

 

-  Vicarul administrativ patriarhal si consilieri administrativi patri­arhali, fac parte de drept din Consiliul National Bisericesc;

 

- Cancelaria patriarhala;

 

- Corpul de inspectie si control.

 

Art.32 - Episcopii-Vicari Patriarhali, se aleg de Sfantul Sinod la propunerea Patriarhului, dintre doctorii sau licentiatii in teologie, careindeplinesc conditiile prevazute de Sfintele Canoane, pentru treapta de Arhiereu. Ei indeplinesc atributiunile delegate, prin decizie, de Patriarh.

 

 Art.33 - Consilierii administrativi se aleg de Adunarea Nationala Bisericeasca, cu aprobarea Patriarhului, dintre preotii definitivi de catego­ria I, doctori sau licentiati in teologie.

 

Art.34 - Consiliul National Bisericesc exercita, prin consilierii administrativi,ca membri permanenti, urmatoarele atributii:

 

a.  Studierea si intocmirea referatelor asupra problemelor ce ur­meaza a fi dezbatute de organele deliberative ale Bisericii sau a fi rezolvate de Patriarh;

 

b. Editarea Buletinului Oficial al Patriarhiei Romane;   

                      

c. Editarea revistei Institutelor de Teologie;         

                               

d. Executarea oricaror alte atributii date de catre organele delibera­tive ale Bisericii sau de Patriarh.

 

Fiecarui consilier administrativ i se va fixa de catre Patriarh, prin decizie, sfera de activitate in problemele de ordin:

 

a. Bisericesc;                                                                                   

b. Cultural, misionar si al legaturilor cu strainatatea;                          

c. invatamant teologic;

d. Economic;                                                                                   

e. Manastiresc.     

                                                                             

In problemele mai insemnate, referatele se intocmesc de consilierii administrativi in sedinta comuna.

 

Consilierii administrativi participa la sedintele organelor delibera­tive centrale cu vot consultativ, in afara de cazul cand sunt membri.

 

Art.35 - Cancelaria Patriarhala executa toate lucrarile administra­tive ale organelor deliberative si executive centrale bisericesti.

 

Ea este condusa de un director, ajutat de doi subdirectori.     

              

Art.36 - Cancelaria Patriarhala are urmatoarele servicii:                    

a.  Secretariatul, registratura si arhiva;                                               

b. Personalul;                                                                                   

c. invatamantul pentru pregatirea personalului bisericesc;                   

d. Administrarea bunurilor bisericesti;                                              

e. Contabilitatea si casieria;                                                               

f. Tehnic;

g. Contencios;

h. Cabinetul Patriarhal;

i. Corpul de inspectie si control.

 

Art.37 - Corpul de inspectie si control este incadrat cu:

 

a.  Un inspector general bisericesc, numit dintre preotii definitivi din categoria I, licentiati sau doctori in teologie, cu atributii generale de control si referent la Sfantul Sinod pentru cazurile de caterisire;

 

b. Un inspector pentru Scolile de cantareti si Seminariile Monahale;

 

c. Un inspector general, un subinspector general si un inspector pen­tru controlul financiar si gestionar.

 

Art.38 - Consilierii administrativi, membrii corpului de inspectie si control si personalul Cancelariei Patriarhale, se bucura de dispozitiile generale privitoare la functionari, in ceea ce priveste salarizarea.

 

Consiliul National Bisericesc, Administratia si Cancelaria Patriar­hala vor functiona conform unui regulament intocmit de Consiliul National Bisericesc si votat de Adunarea Nationala Bisericeasca.

 

Pe aceeaşi temă

18 Iulie 2012

Vizualizari: 2407

Voteaza:

Patriarhul 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE