Preotul-tamaduitor

Preotul-tamaduitor Mareste imaginea.

Despre termenul tamaduitor

Am aflat că cei care au preoţia se numesc clerici, părinţi duhovniceşti, preoţi, episcopi. Acum introduceţi un alt termen nou. Ii numiţi tămăduitori. Oare aceasta face parte din încercarea dumneavoastră de a inova în toate ?

- Nu încerc să inovez. Mă străduiesc să-i cercetez pe Sfinţii Părinţi şi să văd cum întâmpină feluritele probleme ale vieţii noastre. Trebuie să fim de acord că, privindu-ne vieţile în chip antropocentric, am ajuns într-o fundătură. Deci negreşit avem trebuinţă de învăţătura Sfinţilor Părinţi, spre a ieşi din această stare înspăimântătoare. Sfinţii Părinţi sunt şi în acest caz moderni. Foarte „moderni". Pot spune că sunt mult mai actuali decât mulţi dintre contemporanii noştri. Astăzi, cei care se implică în analize psihologice sunt socotiţi moderni şi, din această pricină, mulţi studenţi medicinişti doresc să studieze psihologia. Aşadar, Sfinţii Părinţi arată în învăţăturile lor că cei care aparţin sfântului cler se cheamă tămăduitori. Vă pot da un exemplu simplu. Sfântul Grigorie Teologul, vorbind despre acest subiect în multe locuri din scrierile sale, defineşte clericii ca tămăduitori, deoarece tămăduiesc boala sufletelor omeneşti. El afirmă că a refuzat să păstorească poporul, astfel că, după hirotonia în preoţie, a fugit în pustie, simţindu-se nevrednic să tămăduiască bolile oamenilor, fiind el însuşi netămăduit. Pe deasupra, numeşte lucrarea dumnezeieştii iconomii a lui Hristos tămăduitoare, iar pe Hristos, tămăduitorul omului. Preoţia este caracterizată ca ştiinţă a vindecării şi slujire întru tămăduire. El scrie răspicat: „Suntem slujitori şi împreună-lucrători întru această tămăduire".

Faptul că creştinismul este socotit şi numit tratament vindecător, cum am pomenit la început, arată că clericii - care nu sunt doar reprezentanţii lui Hristos pe pământ, ci taina adevăratei prezenţe a lui Hristos -sunt, desigur, şi tămăduitori ai poporului lui Dumnezeu. Ei nu „dau bilete pentru Rai", ci îi tămăduiesc pe oameni, astfel ca Dumnezeu să li se facă Lumină, iar nu întuneric, atunci când îl întâlnesc. Pot adăuga că termenii atribuiţi preoţilor sunt echivalenţi cu cuvântul tămăduitor. Cum sunt numiţi clericii ? Sunt numiţi păstori, părinţi, doctori duhovniceşti. Aceste nume şi multe altele pot fi aflate în scrierile patristice. Sfântul Ioan, cel care a scris Scara, îi numeşte pe clerici păstori, căci ei conduc turma duhovnicească. Şi aşa cum păstorul face orice ca să-şi crească oile, să le ocrotească sau chiar să le tămăduiască atunci când se îmbolnăvesc, tot aşa face şi preotul. El este păstorul care-şi duce turma cea cuvântătoare la „păşunile mântuirii". Preotul se cheamă şi părinte duhovnicesc. De ce este părinte ? Fiindcă naşte fii duhovniceşti. Iar naşterea nu este independentă de paternitatea duhovnicească sau maternitatea duhovnicească.

Preotul este părinte duhovnicesc dar şi maică duhovnicească. Apostolul Pavel foloseşte de mai multe ori termenul, în Epistola către Corinteni spune: „Că de aţi avea zece mii de dascăli întru Hristos, dară nu mulţi părinţi; că întru Hristos Iisus prin evanghelie eu v-am născut pre voi" (1 Cor. 4, 15). El i-a născut prin evanghelie, adică prin dumnezeiasca Descoperire pe care o primise de la însuşi Hristos. Apostolul Pavel primise Descoperirea de la Hristos. Era purtător al Descoperirii dumnezeieşti şi a împărtăşit-o, a predat-o fiilor săi duhovniceşti; şi astfel le-a dat din nou viaţă. De altfel, el îşi arată maternitatea duhovnicească şi faţă de Galateni: „Feţii mei, pre care iarăşi cu durere vă nasc, până ce se va închipui Hristos în voi" (Galat. 4, 19). Apoi, preotul este şi doctor ce tămăduieşte bolile duhovniceşti ale poporului. El este cel care tămăduieşte prin puterea lui Hristos - ca un alt Moise - poporul cel nou al lui Dumnezeu şi-l călăuzeşte către pământul făgăduinţei. Din toate aceste pricini cred că termenul de tămăduitor pentru preot - şi mai ales pen tru părintele duhovnicesc - nu este nepotrivit. Credeţi-mă că nu încerc să vă impresionez sau să atrag atenţia oamenilor. Nu încerc să fac speculaţii despre viaţa duhovnicească. Scopul meu este prezentarea vieţii şi experienţei Sfinţilor Părinţi, întocmai cum este înfăţişată în scrierile lor.

Mitropolit Hierotheos Vlahos

Boala si tamaduirea sufletului in traditia ortodoxa, Editura Sophia

Cumpara cartea "Boala si tamaduirea sufletului in traditia ortodoxa"

Pe aceeaşi temă

10 Mai 2016

Vizualizari: 896

Voteaza:

Preotul-tamaduitor 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

Asculta colinde de craciun

RETELE SOCIALE