Ce este tarnosirea unei biserici si cum se face?

Ce este tarnosirea unei biserici si cum se face? Mareste imaginea.

După ce o biserică a fost terminată de zidit şi înzestrată cu tot ce trebuie pentru săvârşirea Sfintei Liturghii, este chemat chiriarhul locului ca să o târnosească (sfinţească) pentru slujirea Sfintei Liturghii.

Târnosirea unei biserici este unul dintre cele mai solemne praznice ce pot avea loc într-o parohie. Ea este preînchipuită în Vechiul Testament prin următoarele acte: Moise târnoseşte, după porunca lui Dumnezeu, cortul sfânt (Ies. 40, 9), iar Solomon, templul din Ierusalim (III Regi 8). Numai chiriarhul locului sau un preot anume împuternicit de el poate târnosi o biserică.

Momentele cele mai de seamă ale sfintei slujbe de tâmosire sunt acestea: în ajunul zilei hotărâte pentru târnosire, arhiereul merge, la vremea Vecerniei, de aşază Sfintele Moaşte ce vor fi puse a doua zi în Sfânta Masă a bisericii noi, pe masa Proscomidiei din vechea biserică, unde rămân până în dimineaţa zilei următoare. In acea dimineaţă, arhiereul ridică Sfintele Moaşte şi le aduce la biserica nouă cu mare Litie. Aici se află pregătite cele trebuincioase târnosirii: apă sfinţită, mirodenii, apă caldă, burete de şters, îmbrăcăminte pentru Sfânta Masă şi altele. După ce se îmbracă în toate veşmintele, arhiereul pune un preot să fiarbă mirodeniile, apoi dă binecuvântare de începere a sfintei slujbe a târnosirii.

După rugăciunile începătoare, ridică Sfintele Moaşte şi iese afară din biserică, însoţit de preoţi şi de tot poporul, la înconjurarea de trei ori a bisericii, înconjurarea de trei ori înseamnă că acest sfânt locaş va fi închinat lui Dumnezeu, Cel în trei Ipostasuri. In timpul celor trei înconjurări se fac trei opriri, se citesc trei Evanghelii şi diferite rugăciuni, apoi se unge cu Sfântul Mir biserica, în trei locuri din afară. In timpul înconjurării se trag toate clopotele bisericii, un preot stropeşte cu apă sfinţită pereţii, cântăreţii cântă troparele înnoirii şi pe lângă ziduri ard lumânări şi tămâie.

După a treia înconjurare, arhiereul se opreşte la uşa de intrare, închisă pe dinăuntru, face o rugăciune şi rosteşte de trei ori cu glas tare versetul din Psalmul 23, 7: „Ridicaţi căpetenii porţile voastre şi vă ridicaţi porţile cele veşnice şi va intra împăratul slavei”, iar un preot dinăuntru, care ţine uşa închisă, întreabă de trei ori, cu versetul următor (8) al aceluiaşi psalm: „Cine este acesta, împăratul slavei?” După aceste întrebări şi răspunsuri, uşa se deschide şi arhiereul, cu toţi credincioşii, intră în biserică, apoi în Altar şi aşază Sfintele Moaşte în scobitura făcută special în Sfânta Masă, acoperindu-le cu mirodenii. Mirodeniile închipuie miresmele cu care a fost uns în mormânt trupul Mântuitorului, fiindcă Sfânta Masă închipuie mormântul Domnului nostru Iisus Hristos.

Deasupra se aşază o lespede de piatră cioplită şi bine lustruită, care se spală cu apă caldă şi cu săpun, sc şterge bine cu buretele, se udă cu apă de trandafiri si apoi se unge cu Sfântul Mir, Ungerea cu Sfântul Mir este lucrarea cea mai de seamă a târnosirii, pentru că, după cum spune Sfântul Dionisie Areopagitul, «prin vărsarea Sfântului Mir se îndeplineşte sfinţirea cea sfântă a dumnezeiescului altar» După ungerea eu Sfântul Mir, se lipesc in cele patru coifuri ale Sfintei Mese icoanele celor pătai Evanghelist!, deoarece Sfânta Masă închipuie toată Biserica, adunată de la cele patru margini ale lumii, prin propovăduirea Evangheliei, se îmbracă cu cele două acoperăminte si deasupra se aşază Antimisul si celelalte lucruri sfinte ce trebuie să stea pe Sfânta Masă. Apoi, arhiereul înseamnă cruciş cu Sfântul Mir cei patru pereţi dinăuntrul bisericii si catapeteasma si, după câteva rugăciuni, târnosirea bisericii e terminată. Toată slujba târnosirii, alcătuită din cântări, citiri din Vechiul si Noul Testament şi din rugăciuni este astfel întocmită, încât răspunde în întregime scopului pentm care a fost rânduită.

După târnosirea bisericii, se slujeşte Sfânta Liturghie şi datoria este ca, in toate zilele, timp de şase săptămâni, să se slujească Sfânta Liturghie neîntrerupt.

Fragment din cartea "ÎNVĂŢĂTURA DE CREDINŢĂ ORTODOXA", Editura Doxologia

Cumpara cartea "ÎNVĂŢĂTURA DE CREDINŢĂ ORTODOXA"

 

Pe aceeaşi temă

03 Decembrie 2018

Vizualizari: 80

Voteaza:

Ce este tarnosirea unei biserici si cum se face? 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE