Este prezent harul Sfantului Duh in inima mea?

Este prezent harul Sfantului Duh in inima mea? Mareste imaginea.

Cea dintâi lucrare a Sfântului Duh, după care putem recunoaşte prezenţa Lui în om, este dreptatea, adică dragostea de adevăr sau strădania omului de a lucra totdeauna şi în toate după adevăr. Cel ce îl are în sine pe Duhul Sfânt săvârşeşte această dreptate şi în relaţia cu Dumnezeu, şi în relaţia cu aproapele, şi în relaţia cu sine însuşi.

Pe Dumnezeu, ca pe cel mai mare Binefăcător şi Părinte iubitor, el îl iubeşte după dreptate cu toată inima şi cu tot sufletul său, îl cinsteşte cu cea mai adâncă evlavie ca pe Creatorul, Proniatorul şi Judecătorul său, îl ascultă cu toată supunerea şi se sârguieşte să împlinească întocmai toate poruncile Lui.

In relaţia cu aproapele, cel ce îl are în sine pe Duhul Sfânt, săvârşeşte dreptatea prin aceea că nu numai că nu lucrează, dar nici nu-i doreşte aproapelui niciun rău, ci totdeauna procedează cu el după adevăr, străduindu-se a da tuturor ceea ce li se cuvine: celor mai mari le acordă cinste, celor egali în rang -respect, celor mai mici - îngăduinţă, conducătorilor - supunere, subordonaţilor - atenţie, străinilor - prietenie, vinovaţilor - dreaptă judecată, nenorociţilor - compătimire şi tuturor - bunăvoinţă.

Cel ce îl are pe Duhul Sfânt, şi în relaţia cu sine insuşi lucrează cu cea mai mare dreptate: nu îşi laudă meritele şi nu se mândreşte, nu se înalţă deasupra celorlalţi; nu îşi îngăduie patimile şi poftele nelegiuite ci le înfrânează, rugându-se neîncetat să-i vină harul în ajutor; şi totdeauna spune numai adevărul.

Cu această dreptate în omul plin de Sfântul Duh se uneşte pacea. Aceasta este pacea desăvârşită, întreită: pacea cu Dumnezeu, cu aproapele şi cu sine însuşi.

Cel plin de Duhul Sfânt se păzeşte prin toate mijloacele de tot ceea ce îl poate mânia pe Domnul şi se străduieşte să facă numai ceea ce este plăcut Lui; cu dragoste vorbeşte către El şi îl are totdeauna înaintea ochilor săi; se sârguieşte să afle şi să săvârşească întocmai voia Lui, depărtându-se de tot păcatul.

Cel plin de Duhul Sfânt are pace şi cu aproapele, căci nu numai că nu are el însuşi duşmănie faţă de nimeni, dar are grijă ca nici ceilalţi să nu aibă duşmănie faţă de el, nu îi necăjeşte cu nimic şi prin atitudinea lui îngăduitoare nu face loc mâniei lor, îi iartă din toată inima pe cei ce îl necăjesc şi niciodată nu se răzbună pe ei, le face chiar bine vrăjmaşilor săi şi se roagă pentru ei, după porunca Mântuitorului.

Cel plin de Duhul Sfânt are pace profundă şi cu sine însuşi, conştiinţa nu îl mustră pentru nicio faptă rea, patimile necurate nu îl tulbură, invidia nu îl chinuieşte; iar, de greşeşte vreodată cu ceva, degrab se căieşte înaintea lui Dumnezeu, străduindu-se să şteargă răul săvârşit, crezând cu tărie în bunătatea lui Dumnezeu, nădăjduieşte în Sângele Mântuitorului şi este liniştit în sufletul său. Odată cu pacea Duhul Sfânt revarsă în inima celui credincios bucuria cea duhovnicească, sfântă.

Cel plin de Duhul Sfânt se bucură în Domnul, îrtchipuindu-şi toate desăvârşirile Lui, ce se unesc într-o nespusă frumuseţe.

Se bucură de mântuirea sa, închipuindu-şi cât mai viu acel adânc al păcatului şi al chinurilor, de care l-a izbăvit pe el Domnul după mare mila Sa.

Şi, în sfârşit, se bucură, închipuindu-şi acele mari bunătăţi, pe care Dumnezeu le-a pregătit celor ce îl iubesc pe El şi al căror moştenitor nădăjduieşte să fie.

Şi bucuria lui este atât de mare încât din prisosul ei strigă către Dumnezeu: Că pe cine am eu în cer afară de Tine? Şi afară de Tine, ce am dorit pe pământ? Dumnezeul inimii mele şi partea mea, Dumnezeule, în veac (Ps. 72,24-25).

Am eu aceste simţăminte? Dacă nu, atunci vai, încă nu sunt plin de Duhul Sfânt şi trebuie să mă străduiesc din răsputeri pentru aceasta. Trebuie să-mi sporesc rugăciunile pentru pogorârea Duhului Sfânt asupra mea. Pentru ca El, împăratul Ceresc, să binevoiască a veni şi a Se sălăşlui întru mine, trebuie să fac ceea ce fac de obicei oamenii când doresc să primească un oaspete de vază: adică să-mi curăţesc casa cu grijă, să mă îmbrac cu cele mai bune haine Şi podoabe şi să ies întru întâmpinarea oaspetelui aşteptat.

Protoiereu Grigorie Diacenko

Cerceteaza-te pe tine insuti inaintea spovedaniei si a sfintei impartasanii, Editura Egumenita

Cumpara cartea "Cerceteaza-te pe tine insuti inaintea spovedaniei si a sfintei impartasanii"

 

Pe aceeaşi temă

12 Martie 2015

Vizualizari: 665

Voteaza:

Este prezent harul Sfantului Duh in inima mea? 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE