Lucrarea misionara a celor doisprezece Apostoli

Lucrarea misionara a celor doisprezece Apostoli Mareste imaginea.

După Învierea Sa, Mântuitorul Iisus a încredinţat lucrarea misionară Sfintei Biserici, de aceea misiunea ei în lume înseamnă tocmai participarea la trimiterea Fiului de către Dumnezeu Tatăl: „Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi Eu pe voi. Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi le-a zis: Luaţi Duh Sfânt! Cărora veţi ierta păcatele, le vor fi iertate şi cărora le veţi ţine, vor fi ţinute” (In. 20, 21-23).

De asemenea, misiunea Bisericii înseamnă și participarea la trimiterea Sfântului Duh în lume: „Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă, ca să fie cu voi în veac” (In. 14, 16).

În Noul Testament, cuvântul „apostol” are mai multe sensuri. Pentru Sfântul Pavel, noţiunea de „apostol” este strâns legată de minunea petrecută pe drumul Damascului, când Hristos înviat i s-a arătat, încredinţându-i misiunea vestirii Evangheliei la neamuri.

Apostolii sunt cei care dintru început au fost de faţă şi care L-au însoţit pe Domnul Iisus în timpul misiunii Sale, de aceea mărturia lor are o însemnătate deosebită.

În plus, împuternicirea lor a fost dobândită în mod nemijlocit prin Hristos Cel întrupat, care I-a chemat şi I-a trimis în lume pentru a vesti cuvântul mântuirii.

Alegerea şi trimiterea în lume a celor doisprezece Apostoli arată „universalitatea” Evangheliei lui Hristos. Ei au fost cei care au împlinit cu mare dăruire porunca Mântuitorului Iisus de a învăţa şi de a boteza toate neamurile în numele Sfintei Treimi: „Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Mt. 28, 19).

Cei doisprezece Apostoli aleşi pentru misiune au fost: Simon numit şi Petru; Andrei, fratele lui; Iacov a lui Zevedeu şi Ioan, fratele lui; Filip şi Vartolomeu; Matei vameşul şi Toma; Iacov al lui Alfeu şi Simon Zilotul; Iuda al lui Iacov (Lc. 6, 14-16) şi Matia, ales prin tragere la sorţi în locul lui Iuda Iscarioteanul (Fapte 1, 26).

Condiţia de a fi apostol rezultă din cartea „Faptele Apostolilor”: „Deci trebuie ca unul din aceşti bărbaţi, care s-au adunat cu noi în timpul cât a petrecut între noi Domnul Iisus, începând de la botezul lui Ioan, până în ziua în care S-a înălţat de la noi, să fie împreună cu noi martor al învierii Lui” (1, 21-22).

Cartea „Faptele Apostolilor” cuprinde amănunte despre activităţile misionare ale Sfinţilor Apostoli. Începutul lucrării apostolice îl marchează ziua Rusaliilor, când Sfântul Duh se pogoară peste ucenici care încep să vorbească în alte limbi, moment în care învăţătura lui Hristos este transmisă popoarelor lumii (Fapte 2, 1-12).

Evenimentul extraordinar din ziua Cincizecimii explică zelul, dăruirea şi curajul apostolilor de a porni la propovăduire.

În ziua Rusaliilor, predicarea Evangheliei în limba tuturor neamurilor a dus la convertirea „ca la trei mii de suflete”, prima predică apostolică fiind rostită de Sfântul Apostol Petru (Fapte 2, 14-41).

Apostolul Pavel spunea că Dumnezeu i-a trimis în lume pe Sfinţii Apostoli, îmbrăcaţi cu harul Duhului Sfânt, ca să-i aducă pe toţi „din întuneric la lumină, din tărâmul satanei la Dumnezeu” (Sfântul Teofan Zăvorâtul, „Predici la praznice”, Editura Sophia, Bucureşti, 2009, p.18).

Vieţile Sfinţilor Apostoli ne încredinţează că toţi au murit ca martiri, excepţie făcând Sfântul Evanghelist Ioan, care a fost exilat în insula Patmos.

Tăria asumării acestei lucrări misionare se află în credinţa vie pe care Apostolii au avut-o, credință pe care ne-au împărtăși-o și nouă, din care ne „hrănim” neîncetat: Iisus Hristos Cel întrupat și înviat este Fiul lui Dumnezeu şi numai prin El ni se dăruieşte mântuirea, pe măsura credinței și a faptelor noastre.

Aceasta este esenţa lucrării misionare, adevăr confirmat întru totul de Apostolul Pavel în momentul descoperirii lui Iisus Hristos prin Duhul Sfânt:

„Dar pe când călătorea el şi se apropia de Damasc, o lumină din cer, ca de fulger, l-a învăluit deodată. Şi, căzând la pământ, a auzit un glas, zicându-i: Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti? Iar el a zis: Cine eşti, Doamne? Şi Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe Care tu Îl prigoneşti. Greu îţi este să izbeşti cu piciorul în ţepuşă” (Fapte 9, 3-5).

Sorin Lungu

Despre autor

Sorin Lungu Sorin Lungu

Colaborator
162 articole postate
Publica din 18 Ianuarie 2018

Pe aceeaşi temă

01 Iulie 2019

Vizualizari: 267

Voteaza:

Lucrarea misionara a celor doisprezece Apostoli 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE