Tuturor vom spune minunile tale!

Tuturor vom spune minunile tale! Mareste imaginea.

In inima oraşului laşi se afla Catedrala Mitropolitană care adăposteşte moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva. ocrotitoarea Moldovei si a tuturor celor care, cu credinţă, cer ajutorul ei.

Cuvioasa, o fecioară care a trecut la Domnul la vârsta de 27 de ani. L-a iubit atât de mult pe Hristos, încât L-a rugat să nu mai plece de la ea. Hristos a răspuns rugăciunilor ei, binecuvântându-i trupul cu prezenţa harului făcător de minuni chiar şi după moarte.

Ea este mult folositoare prin faptul că dăruieşte lumina lui Hristos sub forma vindecărilor miraculoase, sfinţind, izvorând mir, împlinind ruga tuturor celor care cred în binecuvântarea Domnului prin sfinţii Săi.

Timpul petrecut lângă sfintele moaşte mi-a dat prilejul să constat o afluenţă impresionantă de oameni, de diferite vârste şi profesii, din tară si din străinătate, care, cu lacrimi smerite, cereau Sfintei rezolvarea problemelor cu care se confruntau. Mulţi dintre ei reveneau, mulţumindu-i pentru ajutorul dat, plângând de fericire; alţii plecau cu speranţa că ocrotirea Sfintei nu va întârzia.

Este incontestabil faptul că această mulţime de pelerini constituie o mărturie a minunilor pe care Cuvioasa Parascheva le-a săvârşit ca răspuns la cerinţele lor sincere, adeseori pline de durere, dar motivate, cu smerenie, de nădejdea în binefacerile ei. Aceste fapte minunate descoperă pedagogia divină a Sfintei Treimi, pronia lui Dumnezeu fată de creaţia Sa.

Fericirea celor care au simţit binecuvântarea harului adevereşte ca, in esenţa minunii, „se afla Cineva mai tare decât vântul, decât focul, otopul, boala şi moartea”.

Prin intermediul minunilor mijlocite de sfinţi, Dumnezeu cheamă pe oameni la starea de sfinţenie. In virtutea creării lor după chipul (Facerea 1, 26-27). Este o invitaţie spre asemănarea cu Dumnezeu, spre actualizarea realităţii ontologice a omului, exprimată tainic in Psalmul 81,6: „Eu am zis: «Dumnezei sunteţi şi toţi fii ai Celui Preainalt»”.

Acest progres spiritual înseamnă înnoirea omului, chemarea de a vieţui veşnic cu Mântuitorul, sfânt şi desăvârşit în El.

Prin lucrarea harului divin «eu-l» sfinţilor dobândeşte o transparent tot mai mare pentru Hristos si pentru semenii lor”.

Astfel, abundenţa binefacerilor Sfintei Paraseheva îi atrage pe oameni la ea, transformându-i din oameni trupeşti în oameni duhovnicesti, izbăvindu-i, astfel, de neştiinţă duhovnicească, uitare şi nepăsare.

Sfanta, ca model al umanităţii celei noi, ne învaţă că numai cel traieste în Iisus Hristos, Dumnezeu-Omul, este om adevărat, iar acest lucru este o necesitate pentru a deveni precum „Hristos-Cuvantul lui Dumnezeu, prin har”.

De altfel, Sfânta Liturghie mărturiseşte că Iisus Hristos este „Unul Sfânt”, adică singurul cu adevărat Sfânt prin natura Sa, „iar credincioşii vor ii sfinţi numai prin conlucrarea cu harul divin”'.

Minunile săvârşite de Sfânta Parascheva i-au determinat pe cei cărora Sfânta le-a schimbat viaţa să solicite editarea unei cărţi în care să fie consemnate mărturiile lor despre acestea. Astfel, închinătorii au depus, în mod benevol, într-o cutie de lemn amplasată în Catedrala Mitropolitană, relatările minunilor, exprimându-si astfel recunoştinţa fată de Sfanta Parascheva.

Binefacerile săvârşite de Cuvioasa Parascheva sunt diverse, numeroase, impresionante şi inepuizabile. De aceea, editarea unei cărţi care să cuprindă binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva mărturisite de închinătorii ei era imperios necesară.

Scopul acestui volum este de a fi un apostol al puterii lui Dumnezeu revărsate în lume prin minunile Sfintei Cuvioase Parascheva. în primul rând, prin citirea acestor mărturii, creştinii vor putea conştientiza, după modelul Sfintei Cuvioase Parascheva, necesitatea sfinţeniei ca mod de trăire într-o lume contemporană care a pierdut reperele moralei şi spiritualităţii creştine autentice. Sfinţenia este starea duhovnicească în care oamenii au ajuns „asociind la harul dumnezeiesc primit prin Tainele Bisericii eforturile lor pentru o viaţă fără patimi, arătată într-o suită de virtuţi, odrăslite din virtuţile teologice”.

In al doilea rând, aceste mărturii vor fi un bogat material misionar în slujba păstorilor de suflete, care, prin citarea lor în cadrul predicilor si catehezelor, vor spori credinţa în sufletele credincioşilor, îndemnându-i la sfinţenie, în vederea câştigării împărăţiei cerurilor. Prezenţa acestei cărţi în casele enoriaşilor din parohii, în chiliile monahilor din mănăstiri, în şcoli si orfelinate, în spitale şi aziluri, în unităţi militare şi penitenciare, în şcoli şi biblioteci, va constitui un imbold spre trăirea creştină autentică, spre rugăciune permanentă adresată Sfintei Parascheva şi tuturor sfinţilor, pentru a primi har în urcuşul duhovnicesc.

De asemenea, aceste mărturii vor ajunge, prin pronia divină, la oamenii care nu au cunoscut încă bunătatea, blândeţea şi milostivirea Sfintei Parascheva.

Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva. Mărturii ale închinătorilor este expresia recunoştinţei şi cinstirii acordate de oamenii de pretutindeni acestui izvor nesecat de daruri trupeşti şi sufleteşti, care este Mult Milostiva Parascheva.

Protosinghel Valerian Radu
Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva, Editura Doxologia

Cumpara cartea "Binefacerile Sfintei Cuvioase Parascheva"

 

Pe aceeaşi temă

07 Decembrie 2017

Vizualizari: 798

Voteaza:

Tuturor vom spune minunile tale! 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE