Crucea iubirii divine

Crucea iubirii divine Mareste imaginea.

(Joia Mare)
In faţa noastră se înalţă Sfânta Cruce care cuprinde în ea o bogăţie de taine şi de învăţături. Dacă ar fi să sintetizez în câteva cuvinte ceea ce s-a întâmplat pe crucea Golgotei, aş merge acolo unde se află oameni răniţi şi zdrobiţi, oameni exploataţi şi uitaţi, oameni rătăciţi şi păcătoşi. M-aş opri în faţa lor şi le-aş spune: „Prietenul vostru cel mai bun a murit în seara aceasta". Da, într-adevăr, Hristos este Prietenul nostru bun, căci în Crucea Mântuitorului găsim: iertarea Sa pentru vina noastră, pacea Sa pentru tulburarea noastră, curăţia Sa pentru întinarea noastră, curajul Său pentru frica noastră, iubirea Sa pentru răutatea noastră, biruinţa Sa pentru înfrângerea noastră.

Cea mai mare lucrare pe care a săvârşit-o Iisus n-a fost cea de la nunta din Cana, unde a prefăcut apa în vin, nici potolirea furtunii de pe Marea Tiberiadei. Cea mai mare lucrare săvârşită de Iisus n-a fost când l-a făcut pe orbul din Ierihon să vadă sau pe slăbănogul din Capernaum să umble. Cea mai mare lucrare a lui Iisus n-a fost sublimul program moral pe care ni l-a adus, nici vorbirea Sa excepţională, care i-a făcut pe contemporanii Săi să exclame: „Niciodată n-a vorbit un om aşa cum vorbeşte Omul Acesta" (In. 7, 46).

Domnul nostru Iisus Hristos a săvârşit lucrarea cea mai măreaţă şi extraordinară în acele ore sumbre pe crucea Golgotei, când a murit pentru noi. „Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca viaţa Lui să Şi-o pună pentru prietenii Săi" (In. 15,13). Prietenul nostru cel mai bun, dulcele Iisus, Şi-a dat viaţa Sa pentru prietenii Săi, pentru tine, pentru mine şi pentru cei mulţi. El ne spune peste veacuri: „Acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor" (Mt. 26, 28).

In lumea veche, era obişnuit ca oamenii să aducă jertfe lui Dumnezeu. Este ceva complet nou ca Dumnezeu să Se jertfească pe Sine pentru noi. „Numai pe o cruce omul moare cu mâinile întinse" - spunea Sfântul Atanasie cel Mare. Mâinile Sale erau întinse pentru a demonstra adâncimea nepătrunsă a iubirii Sale personale pentru fiecare dintre noi. Toate îmbrăţişările lumii nu pot să se compare în iubire cu braţele lui Hristos întinse pe cruce. El stă gata să ne îmbrăţişeze pe fiecare dintre noi, dacă ne vom preda vieţile noastre Lui, în totală ascultare, şi vom călători cu El zilnic.

Scriitorul englez Clive Staples Lewis spunea odată: „Dumnezeu ne şopteşte în plăcerile noastre, vorbeşte în conştiinţa noastră, dar strigă în durerea noastră". Pe cruce, Dumnezeu este în durere, o durere foarte neobişnuită, pe care El ştia dinainte că o va avea şi pe care a prezis-o cu multe prilejuri. Această durere a venit din aceea că „a fost străpuns pentru păcatele noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre" (Is. 53, 5). De aceea a venit Fiul lui Dumnezeu pe pământ. Chiar numele Lui înseamnă Mântuitor. El ne eliberează de păcatele noastre, pe care le-a luat asupra Sa şi le-a purtat pe umerii Săi „până la moarte şi încă moarte de cruce" (Filip. 2, 8).

Dacă durerea este megafonul lui Dumnezeu şi dacă Dumnezeu este în durere pe cruce, atunci, cu adevărat, prin durerea Sa strigă către noi toţi, adresându-ne cuvinte minunate. Iată ce ne spune: „V-am aşezat în paradis şi voi v-aţi revoltat. V-am condus în Ţara făgăduinţei Mele şi voi v-aţi întors împotriva Mea. V-am trimis prooroci să vă vorbească şi voi i-aţi ucis. în sfârşit, am venit Eu însumi să vă vorbesc, să vă confrunt personal cu iubirea Mea şi voi M-aţi răstignit. Am înviat din mormânt ca să vă arăt că Eu sunt, într-adevăr, Domnul vieţii şi al morţii. Am aşezat Biserica, Trupul Meu tainic, prin care Eu continui să fiu prezent pentru voi astăzi. Vă vorbesc acum prin Sfintele Scripturi şi vin să locuiesc în voi, ori de câte ori Mă primiţi în Sfânta Euharistie. Mă cobor la voi în Dumnezeiasca Liturghie şi în rugăciunile voastre. Ce-aş mai putea face pentru voi?". La aceasta s-ar cuveni să răspundem: „M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu sunt cel ce mai trăiesc, ci Hristos este Cel Ce trăieşte în mine" (Gal. 2, 20).

+ IRINEU
Arhiepiscop al Alba luliei

Fragment din cartea "Dumnezeu in adunarea sfintilor sai. Predici la sarbatorile de peste an", Editura Reintregirea

Cumpara cartea "Dumnezeu in adunarea sfintilor sai. Predici la sarbatorile de peste an"

Pe aceeaşi temă

17 Aprilie 2019

Vizualizari: 370

Voteaza:

Crucea iubirii divine 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE