In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh - inceputul oricarei rugaciuni

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh - inceputul oricarei rugaciuni Mareste imaginea.

In numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh. Amin. Acesta e începutul oricărei rugăciuni Creştine. Cu aceste I cuvinte ne adresăm lui Dumnezeu cel nevăzut, cel Unul în Treime, precum şi îngerilor şi sfinţilor lui din acea lume nevăzută, în jurul nostru se află duhurile luminii şi duhurile întunericului. Şi unele, şi altele veghează asupra fiecăruia dintre noi, aşteptând să vadă cu care ne vom învoi cu duhurile luminii sau cu duhurile întunericului. Când ne învoim cu unele, ori prin gânduri, ori prin cuvinte, ori prin fapte, atunci celelalte se depărtează de la noi. Când încuviinţăm primirea duhurilor întunericului, duhurile luminii se retrag de la noi, iar când încuviinţăm primirea duhurilor luminii, duhurile întunericului fug de la noi. Când rostim „în numele Tatălui, şi al Fiului, şi al Sfântului Duh," atunci toate întunecatele oştiri diavoleşti cad degrabă unele peste altele în iad, iar noi vorbim prin rugăciune numai cu puterile luminii şi dragostei.

„In numele cui? In numele cui faci cele ce faci?" îl întrebau căpeteniile Evreilor pe Hristos Domnul. Iar El răspundea că vorbeşte şi lucrează în numele Tatălui Său. Aşadar, Fiul ca trimis al Tatălui şi-al Sfântului Duh, ca sol al Sfintei Treimi, a propovăduit cele pe care le-a propovăduit şi a făcut cele pe care le-a făcut. Aşadar, când El, ca Stăpân al tuturor celor zidite, a mărturisit că vine în numele Tatălui Său, că propovăduieşte în numele Tatălui, că lucrează minuni în numele Tatălui, cum am putea atunci noi, cei mici şi neînsemnaţi, să îndrăznim a spune că trăim în numele nostru, că ne mişcăm în numele nostru, că vorbim în numele nostru şi că lucrăm în numele nostru? Ce este numele nostru? Cine sântem noi? Fiecare vine pe această lume în numele cuiva mai mare şi mai cunoscut. Aşa şi noi, Creştinii, venim în numele lui Hristos. Când spunem „în numele lui Hristos," arătam prin aceasta cine sântem şi ai cui sântem, de cine sântem trimişi şi la cine ne întoarcem, şi de la cine aşteptăm răsplată.

„In numele cui?" îi punem această întrebare oricărui străin. Aşteptăm de la fiecare necunoscut care vine la noi să ne arate cartea de identitate sau o recomandare de la vreun prieten al nostru. Altfel, necunoscutul ne dă de bănuit. „In numele cui faceţi cele ce faceţi?" i-au întrebat acele căpetenii sataniceşti în Ierusalim pe Apostolii lui Hristos. „în numele cui propovăduiţi? In numele cui botezaţi? In numele cui vindecaţi bolnavi? In numele cui faceţi atâtea minuni?"

Răspunsul a fost şi pentru Petru şi Ioan, şi pentru Filip şi Toma, şi pentru toţi Apostolii, unul şi acelaşi: „In numele lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Dreptul pe care voi L-aţi omorât."

Intr'o ţară, trimişii pleacă în străinătate în numele domnitorului; judecătorii judecă în numele stăpânitorului; străjerii îi prind pe răufăcători în numele legii; calfa vine în numele meşterului; fiul vine în numele tatălui; fiica în numele mamei; învăţăcelul în numele învăţătorului şi tânărul în numele celui vârsnic. Intreg văzduhul vuieşte zi de zi: „Eu vorbesc în numele tui cutare şi cutare," sau „Eu vin în numele lui cutare şi cutare," sau „Eu lucrez în numele lui cutare şi cutare," sau „Eu îţi dau ori eu îţi iau, sau eu îţi judec ori îţi iert în numele lui cutare şi cutare." Aceasta este ierarhia pământească. Tot cel ce vine în numele cuiva este mai mic decât cel în numele căruia vine.

Acel înţelept Apostol Pavel, de fel din Tars, care mai înainte îl prigonise pe Hristos şi pe următorii lui Hristos, iar apoi a scris paisprezece epistole Evreilor şi păgânilor, porunceşte aşa tuturor celor botezaţi: Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu lucrul, toate [sa fie] întru numele Domnului Iisus. /Col. 3:17/

Tot ce faceţi să fie în numele Domnului Iisus Hristos. Cine a făcut ascultare de acest cuvânt apostolicesc? Au făcut ascultare Sârbii. Au făcut ascultare jupanii Sârbi, regii, împăraţii, cnejii, despoţii şi voievozii, care au scris hrisoave ce începeau aşa: „în numele Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos."

Au făcut ascultare patriarhii Sârbi, episcopii şi preoţii care au învăţat poporul Sârb ca în vreme de pace să trăiască în numele Domnului Iisus după legea Lui, iar în robie să rabde şi să moară în numele Domnului şi Mântuitorului Iisus Hristos.

A făcut ascultare întreg poporul Sârb, care, orice a făcut, a făcut închinându-se în numele lui Iisus Hristos: când a botezat, a botezat în numele Domnului Iisus Hristos; când a cununat, a cununat în numele Domnului Iisus Hristos; când a năşit, a năşit în numele Domnului Iisus Hristos; când s'a înfrăţit, s'a înfrăţit în numele Domnului Iisus Hristos; când s'a jurat, s'a jurat în numele Dornnului lisus Hristos; când a fost silit să poarte război, a purtat război în numele Domnului lisus Hristos; când a zidit, a zidit în numele Domnului lisus Hristos; când a arat, a arat şi a sădit în numele Domnului lisus Hristos.

Fraţii mei, Iisus Hristos e Dumnezeul neamului Sârbesc. In numele Lui, Sârbii au făcut tot ce au făcut, afară de fărădelegi şi de ticăloşii. Tot ce este măreţ, înălţător, dumnezeiesc, luminos, bun, înţelept din cele ce au Sârbii, totul e în numele Domnului lisus Hristos.

De aceea, fraţilor, să nu ascultăm acele capete seci care strigă: în numele culturii, sau în numele ştiinţei, sau în numele progresului. Toate acestea sânt ale ucigaşului satana. Ci să spuneţi aşa: Şi noi, ca şi sfinţii noştri părinţi, am trăit în numele lui lisus Hristos. Aşa până acuma, aşa şi de acum înainte. Fie slava Domnului lisus Hristos, în veacul veacului. Amin.

Sfantul Nicolae Velimirovici

Fragment din cartea "Prin fereastra temnitei", Editura Predania

Cumpara cartea "Prin fereastra temnitei"

 

Pe aceeaşi temă

29 Aprilie 2020

Vizualizari: 304

Voteaza:

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh - inceputul oricarei rugaciuni 0 / 5 din 0 voturi.

Cuvinte cheie:

rugaciunea rugaciunile

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE