Cum ar trebui sa se pregateasca preotul pentru a sluji Sfanta Liturghie?

Cum ar trebui sa se pregateasca preotul pentru a sluji Sfanta Liturghie? Mareste imaginea.

Când eram simplu monah, încercam întotdeauna să mă pregătesc pentru Sfânta Liturghie prin propria mea pocăinţă înaintea lui Dumnezeu. Când am devenit preot, fără să-mi dau seama, rugăciunea mea s-a schimbat. Acum mă rog mai puţin ca Domnul să mă primească părtaş Cinei Sale celei de Taină, şi mai mult ca să-mi dăruiască harul de mă înfăţişa înaintea Lui în chip bineplăcut. Şi bineînţeles, această înfăţişare înaintea lui Dumnezeu cere pregătire.

Părintele Sofronie vorbea cu multă admiraţie despre popoarele din vechime, despre fiii prorocilor şi despre drepţii Vechiului Testament, care deşi erau nomazi aveau o mare cultură duhovnicească. Stareţul amintea pilda lui Iov: când prietenii lui Iov, teologii acelei vremi, au venit să-l cerceteze şi să-l mângâie în suferinţa lui, ei au stat înaintea lui Iov şi Iov înaintea lor, păstrând tăcerea vreme de o săptămână. Timp de şapte zile fiecare a măsurat inimile celorlaţi, înainte de a rosti vreun cuvânt. Iar a şaptea zi, când în cele din urmă au grăit, cuvântul lor a răsunat precum tunetul. A fost ca şi cum în acea clipă ar fi tunat Dumnezeul slavei.

Aşadar, pentru ca marile evenimente din viaţa noastră să ne aducă cu adevărat folos, trebuie să fie precedate de o pregătire temeinică. Părintele Sofronie arăta, de asemenea, că înainte de Schimbarea la Faţă, timp de şapte zile Domnul nu a săvârşit nici o minune şi nu a rostit nici un cuvânt, străbătând Samaria in tăcere alături de ucenicii Săi, în drumul lor spre Muntele Tabor. In felul acesta El îi pregătea pe apostoli, îndeosebi pe Petru, pe lacov şi pe loan, pentru marele eveniment al arătării slavei Feţei Sale.

Având în vedere cele spuse mai sus, este bine să încercăm şi noi să păstrăm pentru un timp tăcerea, dacă se poate începând din seara precedentă slujirii Sfintei Liturghii. Ştiu că suntem cu toţii foarte ocupaţi, chiar şi în mănăstire, dar ar trebui să ne facem puţin timp să citim cuvântul lui Dumnezeu şi să chemăm Numele Lui, plini de aşteptarea de a ne împărtăşi cu Trupul şi Sângele Său. Acestea sunt cele două mijloace pe care Dumnezeu ni le-a dăruit pentru a ne zidi inimile ca temple ale Duhului Sfânt, temple ale Dumnezeirii Sale. Dacă dăruim puţin timp cercetării cuvântului lui Hristos şi chemării Numelui Sau celui Sfânt, atunci împărtăşirea noastră va da roade duhovniceşti. Domnul le-a spus ucenicilor Săi: „Acum voi sunteţi curaţi, pentru cuvântul pe care vi l-am spus." La fel i-a zis şi Apostolului Petru atunci când acesta nu voia să primească ca Domnul să-i spele picioarele: „Cel ce a făcut baie n-are nevoie să-i fie spălate decât picioarele, căci este curat."

Aşadar, dacă vrem şi noi să ne curăţim, trebuie să ne facem timp pentru cuvântul lui Hristos şi pentru chemarea Numelui Său, căci acestea ne vor însemna cu pecetea cea plină de bună mireasmă a prezenţei şi a păcii Domnului, la care El va adăuga plinătatea sfinţeniei Sale atunci când ne vom împărtăşi cu Trupul şi Sângele Lui în ziua următoare. Liturghia, precum toate celelalte slujbe ale ciclului liturgic, începe din seara precedentă. Ne este, aşadar, de folos să ne începem şi noi pregătirea din ajun, îndreptându-ne toate gândurile spre sfânta slujbă şi încercând să găsim calea cea mai bună de a ne înfăţişa înaintea lui Dumnezeu în chip bineplăcut Lui, astfel încât El să binevoiască a ne primi. Şi dacă citim cuvântul Său cu această încordare duhovnicească, poate că un verset din Sfânta Scriptură se va aprinde în inima noastră şi ne va umple de insuflate, iar acel verset va fi de ajuns ca să ne pregătească pentru a ne înfăţişa înaintea Domnului a doua zi la Liturghie.

Cu toţii avem trebuinţă de puţină pregătire. Mi-e ruşine să mărturisesc, dar câteodată nu izbutesc să mă pregătesc de cu seară, pentru că trebuie să spovedesc şi să vorbesc cu oamenii până târziu, iar când ajung în chilie sunt foarte obosit. Dar atunci încerc să mă trezesc devreme a doua zi şi să mă pregătesc înainte de a merge la biserică.

Arhim. Zaharia Zaharou

Fragment din volumul "Adu-ti aminte de dragostea cea dintâi", Editura Doxologia

Cumpara cartea "Adu-ti aminte de dragostea cea dintâi"

 

Pe aceeaşi temă

14 Ianuarie 2019

Vizualizari: 434

Voteaza:

Cum ar trebui sa se pregateasca preotul pentru a sluji Sfanta Liturghie? 5.00 / 5 din 1 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE