Pregatirea Agnetului

Pregatirea Agnetului Mareste imaginea.

Pregătirea Agneţului, adică a părţii centrale a prescurii care va deveni Trupul lui Hristos şi se va împărţi intre cei ce se vor împărtăşi.

La întrebarea de ce nu se foloseşte pentru aceasta prescura întreagă, ci numai partea ei centrală, Sfântul Nicolae Cabasila răspunde că Mântuitorul Hristos Şi-a adus ca jertfă doar propriul Său Trup, despărţit de celelalte trupuri ale firii omeneşti (reprezentate de prescură în întregul ei).

Preotul ia apoi prescura cu mâna stângă (respectiv, prima prescură, în tradiţia rusă) şi copia cu mâna dreaptă, diaconul zice: „Domnului să ne rugăm. Doamne, miluieşte", iar preotul face de trei ori cu copia semnul sfintei Cruci deasupra prescurii, zicând de fiecare dată: „Intru pomenirea Domnului si Dumnezeului si Mântuitorului nostru lisus Hristos", diaconul adăugând şi el de fiecare dată: „Totdeauna, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin".

Preotul înfige copia în prescură în jurul peceţii pătrate cu inscripţia IS HS NI KA până o taie şi scoate din ea partea centrală numită Agneţ. Inainte de fiecare înfigere a copiei, diaconul zice cu orarul ridicat: „Domnului să ne rugăm''.

Preotul taie mai întâi partea dreapta (pentru ei, este partea stângă) zicând: „Cu o oaie spre junghiere S -a adus" (Isaia 53,7).

Taie apoi şi partea opusă, zicând: „ ca un miel spre junghiere s-a adus şi ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund, aşa nu Şi-a deschis gura Sa." (isaia 53,7).

Tăind după aceea în partea de sus, preotul zice: „ Întru smerenia Lui judecata Lui s-a ridicat!" (isaia 53,8).

In sfârşit, preotul taie in partea de jos a peceţii in timp ce spune: „Iar neamul Lui cine-l va spune" (isaia 53,8).

Apoi diaconul zice: „Scoate, părinte" , iar preotul, intigand copia în partea stânga a prescurii (în partea dreapta a lui), scoate Agneţul după ce l-a desprins de partea de jos a prescurii şi îl pune pe Sfântul Disc, zicând: „Că s-a luat de pe pământ viata Lui" (Isaia 53,8).

El întoarce apoi Agneţul şi îl pune cu pecetea in jos, către disc.

Diaconul zice: „Jertfeşte, părinte", iar preotul taie adânc, în semnul sfintei Cruci, miezul Agneţului, având grijă totuşi să nu îl rupă, deoarece acum doar pregăteşte frângerea Pâinii sfinţite în patru părţi, frângere care urmează să se facă înainte de Împărtăşanie. Semnificativ este faptul câ în limba greacă aceasta scoatere a Agneţului poartă numele de kenoză, cuvânt folosit de Sfântul Apostol Pavel pentru a desemna smerirea, deşertarea voită a lui Hristos prin întrupare.

Preotul spune apoi: „Se jertfeşte Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii, pentru viaţa şi mântuirea lumii".

Este evident că acest rit al tăierii prescurii în semnul Sfintei Cruci semnifică răstignirea lui Hristos şi moartea Sa.

Apoi, preotul întoarce Agneţul cu pecetea în sus şi îl aşază în mijlocul Sfântului Disc. Diaconul zice: „împunge (străpunge), părinte", iar preotul străpunge cu copia Agneţul în partea dreaptă a acestuia (stângă, pentru el) şi spune: „Şi unul dintre ostaşi, cu suliţa, coasta Lui a împuns (străpuns). Şi îndată a ieşit sânge şi apă; şi cel ce a văzut a mărturisit şi adevărată este mărturia lui"(Ioan 19,34-35).

Se observă că toate aceste cuvinte rostite de preot se referă la kenoza şi la jertfa Mântuitorului Hristos, la răstignirea şi la moartea Sa pe Cruce. Gesturile care le însoţesc sunt simboluri ce servesc la reprezentarea lor, care le preînchipuiesc, după cum notează Sfântul Nicolae Cabasila:

Scoţând din prescura întreagă partea pe care o face dar, înscrie pe ca pătimirea şi moartea Mântuitorului, ca pe o tăbliţă. Toate câte săvârşeşte preotul atunci - unele după trebuinţă, altele într-adins pentru simbolismul lor - au această semnificaţie. Ele alcătuiesc o istorisire, prin acte simbolice, a pătimirilor şi a morţii lui Hristos.

Jean-Claude Larchet

Viata liturgica, Editura Doxologia

Cumpara cartea "Viata liturgica"

Sfântul Agneț este o părticică în formă de pătrat din prescura pe care sunt imprimate patru cuvinte: IS, HR, NI, KA, adică Iisus Hristos Biruitorul.

În traducere, agneț înseamnă ‘miel’ și el reprezintă pe Mântuitorul Hristos, Mielul care se jertfește pentru păcatele oamenilor și pentru iertarea lor.

Pe aceeaşi temă

14 Martie 2018

Vizualizari: 1429

Voteaza:

Pregatirea Agnetului 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE