Rugaciune la necazuri

Rugaciune la necazuri Mareste imaginea.

Doamne, norii negri ai nenorocirilor se îngrămădesc asupra capului meu și întristările chinuitoare mă îngrozesc. Dar, deși sufăr, nu cârtesc, preabunule, de vreme ce Tu ești întotdeauna sprijinitorul meu și piatra cea neclintită, pe care sunt întemeiate nădejdile mele. Tu cunoști, Dumnezeule, pricina nenorocirilor și întristărilor mele și porți grijă de viața mea. Cu toate că sufăr, știu că Tu mă iubești și această încredințare mă încurajează. Plin de nădejde în dragostea și bunătatea Ta, nu voiesc să mă biruiască durerile și întristările, ci cred că, având ajutorul Tău, voi ieși biruitor. Cel ce cârmuiești lumea și viața muritorilor, cârmuiește și corabia vieții mele, cea primejduită de valurile ispitelor, spre liman liniștit. Înțelepciunea Ta să mă povățuiască pururea spre mântuire, pentru rugăciunile tuturor Sfinților Tăi și ale Preacuratei Tale Maicii. Amin.

Necazurile în viaţa noastră - Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuţilor

Necazurile fac parte din taina iconomiei mântuirii noastre. Mântuitorul Hristos ne spune că aici, pe pământ, vom avea necazuri, însă important este să nu deznădăjduim, ci să ne punem toată încrederea în El: "În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea" (Ioan 16, 33); "Cel ce va răbda până la sfârşit se va mântui" (Matei 24, 13); "Prin răbdarea voastră veţi dobândi sufletele voastre" (Luca 21, 19).

Sfântul Apostol Pavel, întemeiat pe cuvintele Mântuitorului, spune că "prin multe suferinţe trebuie să intrăm în împărăţia lui Dumnezeu" (FA 14, 22), "şi toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos vor fi prigoniţi" (II Tim. 3, 12).

Multe sunt necazurile care se abat asupra noastră. Unele se datorează păcatelor noastre: "Nimeni să nu zică, atunci când este ispitit: de la Dumnezeu sunt ispitit, pentru că Dumnezeu nu ispiteşte pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este tras şi momit de însăşi pofta sa. Apoi pofta, zămislind, naşte păcat, iar păcatul, odată săvârşit, aduce moarte" (Iacov 1, 13-15).

Alte necazuri vin asupra noastră ca încercări ale lui Dumnezeu pentru întărirea noastră duhovnicească. Necazurile în viaţa celor drepţi sunt spre luare aminte de către cei răi, pentru a-şi da seama că, dacă cel drept are necazuri, cu atât mai mult cel care greşeşte va suferi. De aceea el (cel vinovat) este chemat de Dumnezeu ca din necazuri să înveţe că trebuie să se întoarcă de la păcat: "Prin suferinţă, Dumnezeu îi dă omului învăţătură", spune dreptul Iov (Iov 36, 15).

Necazurile vin asupra noastră uneori din partea diavolului, care este "invidios" pe omul credincios care face bine celor cuprinşi de greutăţi. El ne pizmuieşte fiindcă ne rugăm lui Dumnezeu şi facem bine aproapelui.

Sfântul Marcu Ascetul ne întăreşte în necazuri prin frumoase învăţături, precum:

"Ocara de la oameni aduce întristare inimii, dar se face pricină de curăţie celui ce o rabdă" (Filocalia, vol. I, p. 235);

"Orice suferinţă fără voie să te înveţe să-ţi aduci aminte de Dumnezeu, în acest caz nu-ţi va lipsi prilejul spre pocăinţă" (Ibidem, p. 236);

"Bucură-te la sfârşitul oricărui necaz fără voie şi vei afla în el pieirea păcatului" (Ibidem, p. 236);

"Oricâtă batjocură va răbda cineva pentru adevărul lui Hristos va primi însutită slavă de la mulţime. Dar mai bine este a face binele pentru cele viitoare" (Ibidem, p. 236);

"Cel ce vrea să biruiască ispitele fără rugăciune şi răbdare nu le va depărta de la sine, ci mai tare se va încâlci în ele" (Ibidem, p. 246).

În concluzie, orice om, cuprins de un necaz, cere lui Dumnezeu, în rugăciunile sale, să îi fie îndepărtat din viaţa sa. Cererea este îndreptăţită, dar trebuie să ne lăsăm şi în voia lui Dumnezeu, pentru că El ştie mai bine decât noi ce ne este de folos. Potrivit învăţăturii Bisericii, e mai bine să cerem lui Dumnezeu să ne dea răbdare ca să putem suporta creştineşte toate necazurile care vor veni asupra noastră.

Staretul Antonie de la Optina, spunea că dacă vom avea necazuri puţine, atunci puţin vom şi dobândi, puţin vom şi învăţa. Şi cu adevărat negustor prost este cel ce se bucură că nu are muşterii la târg şi nu trebuie să se ostenească prea mult să-şi vândă marfa. Este rânduit de Dumnezeu, Cel Ce ne mântuieşte pe noi, ca nimeni să nu fie ferit de necazuri în viaţă, pentru că Domnul pe toţi vrea să-i mântuiască şi fără necazuri, mântuirea în această lume este imposibilă. „În necazuri e ascunsă mila lui Dumnezeu“, scrie Sfântul Marcu Ascetul în Filocalie. Cu cât sunt mai multe necazurile, cu atât sunt mai mari mângâierile. Căci spune Psalmistul: „Doamne, când s-au înmulţit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu“ (Ps. 93, 19).

Iar Sfantul Ioan Gura de Aur spune "Să nu ne descurajăm nici­o­dată în necazuri, nici să ne necăjim urmând gândurile noastre, ci să arătăm multă răbdare, hrăniți de nădejde, știind că Stăpânul nostru cel iscusit, chiar dacă ne lasă să încercăm neca­zurile, totuși nu ne trece cu ve­derea, ci vrea să ne încununeze strălucit luptele noastre. Așa au strălucit toți sfinții. De aceea și apostolii ziceau: Prin multe necazuri trebuie să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu (Fapte 14, 22). Însuși Hristos spunea ucenicilor Săi: Cei care vor să trăiască evlavios în Hristos, vor fi prigoniți (II Timotei 3, 12). Să nu ne mirăm, nici să ne supărăm, ci cu toată bărbăția și răbdarea să suferim necazurile care vin peste noi! Să nu ne uităm la necazuri, ci la câștigul pe care-l culegem aici. Că neguțătoria duhovnicească este aceasta. Și după cum cei care vor să adune bani, cei care se îndeletnicesc cu neguțătoria nu-și pot mări altfel averea decât îndurând pe uscat și pe mare multe primejdii - că trebuie neapărat să înfrunte ­atacurile tâlharilor și ale pira­ților - și totuși sunt gata să înfrunte aceste primejdii cu dragă inimă, că nădejdea câștigului îi face să nu țină seamă de primejdii - tot așa și noi, gândindu-ne la ne­guțătoria noastră cea duhov­ni­cească și la bogăția pe care o strângem de pe urma necazu­rilor, se cuvine să ne bucurăm și să ne veselim, să nu ne uităm la cele ce se văd, ci la cele ce nu se văd..."

Pe aceeaşi temă

18 Mai 2023

Vizualizari: 4660

Voteaza:

Rugaciune la necazuri 0 / 5 din 0 voturi.

Cuvinte cheie:

necazurile suferintele

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE