Doctorie duhovniceasca impotriva gandurilor de hula

Doctorie duhovniceasca impotriva gandurilor de hula Mareste imaginea.

Multora le vin, adeseori, gânduri de necredinţă sau de hulă împotriva lui Dumnezeu, sau împotriva Născătoarei de Dumnezeu, sau împotriva sfinţilor lui Dumnezeu.

Uneori, când cineva priveşte la Tainele lui Hristos sau la sfintele icoane, năvălesc asupra lui pe neaşteptate gânduri de hulă, ca un nor negru, chiar dacă el nu le doreşte.

De asemenea gânduri rele, care ne vin fără voia noastră, nu trebuie să ne pese; trebuie să le nesocotim şi să le dispreţuim ca şi cum nici n-ar fi, să nu ne tulburăm şi să ne necăjim din pricina lor, fiindcă vrăjmaşul nostru diavolul se va mângâia dacă ne va vedea tulburaţi şi necăjiţi, plini de îndoieli; atunci va trimite asupra noastră şi mai multe gânduri, ca să ne tulbure conştiinţa. Dacă va vedea însă că dispreţuim gândurile de hulă şi ca nu ne pasă de ele, că nu ne necăjim, nu ne întristâm din pricina lor, va fugi de la noi ruşinat, lăsându-ne în pace, netulburaţi. Este de ajuns să nu vă învoiţi cu gândurile.

Unii cred însă ca dacă se gândesc la rău, deja se învoiesc cu râul, şi se întristează pentru aceasta... Aceasta este puţinătate de suflet, căci însuşi faptul ca ii doare si se întristează, urând gândurile de hulă pe care le aduce diavolul, arata cât se poate de limpede neînvoirea lor cu râul şi nepăcatuirea lor - pentru ca vrăjmaşul, vrând să ne necăjească, se foloseşte şi de acest mijloc ca să aducă întristare asupra noastră, însă nu va avea nici o izbândă dacă nu ne va păsa şi dacă vom lepăda de la noi tulburarea, neîntristându-ne câtuşi de puţin de bântuirile Iui.

Ce au izbândit cei doi bătrâni spurcaţi care vau sculat asupra curatei Susana, poftind să o pângărească? Nimic nu au izbândit, fiindcă Susanei nu i-a pasat de ei şi nu s-a învoit cu spurcata lor poftă. Nici gândurile spurcate şi hulitoare nu vor avea nici o izbândă dacă nu ne vom învoi cu ele, ci le vom dispreţul.

Cei care sune tulburaţi de gândurile hulitoare care vor să scape de ele, să ştie bine că nu sufletul lor este vinovat de gândurile acestea, ei dracul cel necurat, care l-a zis oarecând însuşi Domnului: acestea toate Ţi le voi da Ţie dacă vet cădea înaintea mea şi Te vei închina mie (Mt. 4, 9). De aceea şi noi, defăimându-l şi nesocotind gândurile de hulă pe care el Ie strecoară în mintea noastră, să i spunem: „Piei, satano (Mt. 4, 10): Domnului Dumnezeului meu voi sluji, nu ţie, iar hula ta să se întoarcă asupra capului tău şi în veacul de acum, şi în cel viitor, amin!"

Cel ce va vrea să se lupte cu gândul hulei altfel decât am arătar seamănă cu cel ce vrea să prindă fulgerul cu mâinile: cum sa te lupţi cu el când pătrunde în inimă zburând ca vântul?..

Să încetăm a ne osândi aproapele şi să nu ne temem de gândurile de hulă, fiindcă osândirea le pricinuieşre pe acestea. Omul care srâ intr-o odaie închisă aude cum stau de vorbă oamenii care trec, dar el nu stă de vorbă cu dânşii: si sufletul aude hulele diavoleşti, pe care i le spun gândurile trecând, dar dacă nu ia aminte la ele şi nu-i pasă de ele şi nu stă de vorbă cu de rămâne liniştit, nu este tulburat, pe când cel care vrea să se lupte cu ele va fi doborât până Ia urmă de către ele.

Unul dintre Părinţii cei mari repeta adesea: „Nu mă învoiesc, nu mă învoiesc!” Şi când făcea ceva, sau mergea, sau şedea, sau se ruga, sau citea, spunea adesea acest cuvânt: „Nu mă învoiesc!” Auzind, ucenicul lui l-a întrebat: „Spune-mi, avo, de ce spui adesea această vorbă? Care e taina ei?” Părintele a răspuns: „Când un gând rău vine în mintea mea şi îl simt, îi spun: Nu ma învoiesc cu tine!, si gândul fuge îndată.”

Rugăciune pentru izbăvirea de gândurile hulitoare

Dumnezeule mai înainte de veci, Care cunoşti cele ascunse, Care cerci inimile şi rărunchii, Cela ce şezi pe heruvimi şi vezi adâncurile, Care de departe pricepi gândurile mele! Tu ştii că urăsc gândurile necurate, scârbavnice, hulitoare, care năvălesc tară de ruşine asupra mea şi că nu mă învoiesc cu ele, şi rog bunătatea Ta: cearta duhul cel hulitor, ca să se depărteze de la mine, izgoneşte gândurile rele, ca să nu ma mai necăjească, alină tulburarea inimii mele, potoleşte viforul gândurilor mele, ruşinează-l pe vrăjmaş, care sminteşte conştiinţa mea, ca să nu se bucure potrivnicul meu de mine. De Tine asculta toate: porunceşte viforului şi tulburării mintii mele ca să se liniştească, încât să slujesc fără îndoiala si tulburare Ţie, Domnului meu, în toate zilele vie ţii mele. Amin.

Cel mai scurt mijloc pentru a scăpa de gândurile hulitoare

Daca va veni gând de hulă împotriva lui Dumnezeu, rosteşte: „Cred Într-Unul Dumnezeu..." până la sfârşit, şi fă metanii pe cât îţi stă în putinţă.

Dacă va veni gând de hulă împotriva Sfintelor Taine ale lui Hristos, rosteşte până la capăt: „Cred, Doamne, şi mărturisesc că Tu eşti cu adevărat Hrisros...” şi fă metanie.

Dacă va veni gând de hula împotriva Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, rosteşte o rugăciune oarecare către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu sau vreun tropar al ei, făcând metanii şi zicând: „Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuieşte-mă pe mine, păcătosul!”

Dacă va veni gând de hulă împotriva vreunui sfânt, rosteşte următoarele: „Roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul, Sfinte (numele), că după Dumnezeu la tine alerg, grabnicule ajutător si rugător pentru sufletele noastre , şi fă metanii pe cat îţi sta in putere, zicând: „Sfinte (numele), roaga-te lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul.”

Dacă va veni gând de hulă împotriva vreunei icoane, fă în fata icoanei aceleia 15 metanii sau câte poţi, rugându-te celui înfăţişat pe icoana aceea - şi în acest fel vei nimici, cu ajutortul lui Dumnezeu, gândurile de hulă. Amin.

Fragment din cartea "Invataturi si pravile de rugaciune. Calea imparateasca", Editura Sophia

Cumpara cartea "Invataturi si pravile de rugaciune. Calea imparateasca"

 

Pe aceeaşi temă

29 August 2019

Vizualizari: 392

Voteaza:

0 / 5 din 0 voturi.

Cuvinte cheie:

gandurile rele necredinta

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE