Statutul Mitropoliei Ortodoxe Romane a Germaniei, Europei Centrale si de Nord

Statutul Mitropoliei Ortodoxe Romane a Germaniei, Europei Centrale si de Nord Mareste imaginea.

 

I. Prevederi generale

1. [Nume si sediu] Mitropolia poarta numele: "Mitropolia Ortodoxa Romana a Germaniei, Europei Centrale si de Nord". Mitropolia isi are sediul in Nürnberg.
 

2.[Corporatie de drept public] Mitropolia este o corporatie de drept public (Korperschaft des offentlichen Rechts) si functioneaza potrivit prezentului Statut si cu respectarea legilor Republicii Federale Germania si ale statului liber Bavaria.
 

3.[Infiintare si desfiintare] Mitropolia a fost infiintata la cererea preotilor si credinciosilor prin hotararea Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, care hotareste si desfiintarea ei, la cererea preotilor si credinciosilor. Granitele Mitropoliei sunt delimitate de Sfantul Sinod.

4. [Teritoriul de jurisdictie] Mitropolia ca Biserica locala de sine statatoare se afla sub jurisdictia Bisericii Ortodoxe Romane a Patriarhiei din Bucuresti. Teritoriul de activitate a Mitropoliei se intinde peste Republica Federala Germania, Austria, Luxemburg, Suedia, Norvegia, Danemarca si Finlanda.
 

5.[Structura] Mitropolia este formata din parohii, manastiri si alte asezaminte ale Bisericii Orto-doxe Romane, care se gasesc pe teritoriul Republicii Federale Germania, Austriei, Luxembur-gului, Suediei, Norvegiei, Danemarcei si Finlandei.

6. [Comunitati] Mitropolia cuprinde parohiile ortodoxe romane din teritoriul sau, care se afla in comuniune cu Biserica Ortodoxa Romana, a Patriarhiei din Bucuresti.
 

7. [Membrii] Mitropolia este formata din preotii si credinciosii Bisericii Ortodoxe Romane, care isi au domiciliul pe teritoriul Republicii Federale Germania, Austriei, Luxemburgului, Suediei, Norvegiei, Danemarcei si Finlandei. Prin romani ortodocsi, in sensul acestui Statut, se inteleg crestinii ortodocsi (si preoti), care fac parte din poporul roman, au fost botezati de un preot sau prin botez de necesitate in cadrul Bisericii Ortodoxe Romane si care nu se afla sub alta jurisdictie. Mitropoliei ii apartin, de asemenea, acei crestini ortodocsi care au cerut sa intre sub jurisdictia ei, ca si crestinii care prin convertire au trecut la Biserica Ortodoxa Romana si traiesc pe teritoriul de jurisdictie al Mitropoliei.

 

8. [Atributii duhovnicesti] Mitropolia respecta si pastreaza credinta apostolica si dogmele ortodoxe, pe care Biserica Ortodoxa Romana le considera, le pazeste si pastreaza ca temelii ale credintei ei. Mitropolia propovaduieste si intareste pe aceasta cale credinta, modul de viata si evlavia ortodoxa intre credinciosii incredintati ei.

 

9. [Atributii in concret] In acest sens, Mitropoliei ii revin urmatoarele atributii:

- savarsirea slujbelor dumnezeiesti, a Sfintelor Taine si ierurgii,

- raspandirea convingerilor religioase, in care scop Mitropolia se poate servi de toate mijloacele media permise de cadrul legal din statele respective, 2

- activitati in cadrul apostolatului intern bisericesc,

- opere caritative si de binefacere, ca si de instruire religioasa, de indrumare si de educare,

- pelerinaje,

- orice alta activitate in conformitate cu canoanele si traditia Bisericii Ortodoxe Romane.

 

10. [Autonomia] Mitropolia se organizeaza si se administreaza in problemele sale de sine statator.

 

11. [Finante si administrarea averii]Administrarea financiara si a averii Mitropoliei este autonoma. Averea serveste exclusiv la implinirea indatoririlor bisericesti.

 

12. [Unitatea cu Biserica Mama] In ce priveste activitatea ei interna, Mitropolia functioneaza in conformitate cu Dreptul canonic al Bisericii Ortodoxe Romane si cu deciziile Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane.

 

13. [Raportul cu alte Biserici] Mitropolia poarta, in duhul unitatii crestine, dialog ecumenic cu Biserici de alte confesiuni de pe teritoriul ei canonic si desfasoara relatii de colaborare cu ele.


II. Structura si administrarea Mitropoliei

14. [Organe] Cele mai inalte organe ale administrarii Mitropoliei sunt Adunarea mitropolitana si Consiliul mitropolitan.

 

15. [Organe executive] Organele executive ale Mitropoliei sunt Consiliul mitropolitan, Administratia mitropolitana si alte institutii mitropolitane daca este cazul.

 

Adunarea mitropolitana

16. [Alcatuire] Adunarea mitropolitana este formata din clerul si reprezentantii laici ai parohiilor Mitropoliei.

 

17. [Atributii] Adunarea mitropolitana

- alege membrii Consiliului mitropolitan

- infiinteaza institutiile Mitropoliei

- primeste rapoartele activitatii parohiilor si ale altor institutii ale Mitropoliei si ia decizii cu privire la acestea

- aproba Statutul Mitropoliei

- examineaza propunerile de schimbare si completare la prezentul Statut si le supune Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane spre confirmare.

 

18. [Presedentie] Presedintele Adunarii mitropolitane este Mitropolitul, in cazul unei vacante, un alt Ierarh al Bisericii Ortodoxe Romane, hotarat de Sfantul Sinod dintre membrii sai.

 

19. [Loctiilor de presedinte] Loctiitorul de presedinte este Episcopul-vicar al Mitropoliei Ortodoxe Romane a Germaniei, Europei Centrale si de Nord.

 

20. Din incredintarea presedintelui, loctiitorul de presedinte poate sa conduca Adunarea mitropolitana.

 

21. [Sesiuni] Adunarea mitropolitana este convocata de Mitropolit cel putin odata pe an. Data sedintei va fi comunicata in scris clerului si parohiilor Mitropoliei cu cel putin trei saptamani inaintea Adunarii. Adunarea mitropolitana poate fi, de asemenea, convocata de Mitropolit in urma unei decizii a Consiliului mitropolitan sau la cererea a cel putin o treime din parohiile Mitropoliei.

 

22. [Putere de decizie] Adunarea mitropolitana ia decizii valabile cu prezenta a mai mult de

jumatate din membrii sai. Deciziile sunt luate cu majoritate de voturi. La acelasi numar de voturi, hotaraste votul presedintelui sau al loctiitorului sau, cand acestuia ii va fi incredintata conducerea Adunarii mitropolitane, conform  20 al prezentului Statut.

 

23. [Ordinea de zi] Adunarea mitropolitana lucreaza conform Ordinii de zi adoptate de ea.

 

24 [Procesul verbal] Procesul verbal al Adunarii mitropolitane va fi semnat de presedinte, loctiitorul de presedinte si de alti doi membri alesi in acest scop de Adunare.

 

Consiliul mitropolitan

25 Consiliul mitropolitan este organul executiv permanent al Adunarii mitropolitane si conduce activitatile administrative, bisericesti, culturale, filantropice si economice ale Mitropoliei.

 

26 [Atributii] In acord cu indrumarile date de Mitropolit, Consiliul mitropolitan are ca atributii:

- sa promoveze interesele si drepturile Mitropoliei cu respectarea legislatiei statelor respective,

- sa duca la indeplinire hotararile Adunarii mitropolitane,

- sa dezbata toate problemele privitoare la crearea de parohii, manastiri, institutii de invatamant, educative si culturale sau problemele activitatii productive, economice, culturale si creative a organelor subordonate Adunarii mitropolitane,

- sa decida in caz de nevoie granitele parohiilor,

- sa suspende sau sa desfiinteze Consiliile parohiale care s-au facut vinovate de greseli grave si sa dispuna infiintarea unei comisii provizorii pana la alegerea unor noi organe ale parohiei de catre Adunarea parohiala,

- sa-si dea acordul la numirea consilierilor permanenti, care devin membrii de drept ai Consiliului mitropolitan,

- sa dezbata problemele legate de constructii din cadrul Mitropoliei si al parohiilor,

- sa tina contabilitatea averii si asezamintelor Mitropoliei, ca si a cladirilor bisericesti, case de rugaciuni, capele, scoli bisericesti si a altor institutii ale Mitropoliei si sa ia masuri pentru sustinerea lor,

- in cadrul competentei sale sa decida asupra problemelor in legatura cu adminstrarea si folosirea proprietatii parohiilor, scolilor bisericesti si a altor institutii ale Mitropoliei, ca si cu privire la administrarea si folosirea proprietatilor arendate pe baza de contract organizatiilor de stat, sociale si religioase,

- sa revizuie asezamintele mitropolitane,

- sa decida asupra altor probleme, din incredintarea Mitropolitului.


27. [Presedentie] Presedintele Consiliului mitropolitan este Mitropolitul, in caz de piedica Episcopul-vicar al Mitropoliei Ortodoxe Romane a Germaniei, Europei Centrale si de Nord.

 

28. [Alcatuire] Consiliul mitropolitan este format din membrii permanenti si cinci membri nepermanenti.

 

29. [Membrii permanenti] Membrii permanenti ai Consiliului mitropolitan sunt Mitropolitul, in calitate de Chiriarh, Episcopul-vicar al Mitropoliei Ortodoxe Romane a Germaniei, Europei Cen-trale si de Nord si cei numiti de Mitropolit cu acordul Consiliului mitropolitan ca si consilieri permanenti. Detaliile pot fi reglementate prin decizie mitropolitana.

 

30. [Membrii nepermanenti] Din Consiliul mitropolitan fac parte cinci membri nepermanenti, dintre care doi sunt preoti si trei laici. Ei sunt alesi de catre Adunarea mitropolitana pe o perioada de patru ani.

 

31. [Conducere] Mitropolitul in calitate de Chiriarh este presedintele Consiliului mitropolitan. El conduce lucrarile conform ordinii de zi adoptate de Consiliu.

 

32. [Sesiuni] Sedintele Consiliului mitropolitan se tin dupa necesitate, dar nu mai putin de o datape an.

 

33. [Putere de decizie] Consiliul mitropolitan ia decizii valabile cu prezenta a mai mult de jumatate din membrii sai.

 

34. [Procesul verbal] Procesul verbal al sedintei Consiliului mitropolitan va fi semnat de toti membrii prezenti.

 

Mitropolitul

35. [Alegere] Mitropolitul este ales si confirmat de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane conform Regulamentului de ordine interioara al Mitropoliei Ortodoxe Romane a Germaniei, Europei Centrale si de Nord. El este revocat de Sfantul Sinod.

 

36. [Responsabilitati] In granitele Mitropoliei sale, Mitropolitului ii revin toate drepturile si obligatiile unui Mitropolit canonic si este Intaistatatorul Mitropoliei Ortodoxe Romane a Germaniei, Europei Centrale si de Nord.

 

37 [Reprezentare interna si externa] Mitropolitul reprezinta Mitropolia in toate problemele interne si externe conform art. 16 al Regulamentului de ordine interioara al Mitropoliei Ortodoxe Romane a Germaniei, Europei Centrale si de Nord. Mitropolitul este - in toate problemele referitoare la Mitropolia sa - reprezentantul autorizat in fata autoritatilor de stat ale Republicii Federale Germania si ale statului liber Bavaria, ca si ale statelor pe al caror teritoriu se intinde Mitropolia, fata de corporatii, organizatii bisericesti si de alta natura, ca si fata de opinia publica. El reprezinta Mitropolia in fata justitiei si in afara ei.

 

38. [Functia de conducere] Mitropolitului ii revine conducerea tuturor institutiilor Mitropoliei si supravegherea parohiilor. El decide in toate problemele curente ale Mitropoliei. Mitropolitul convoca Adunarea mitropolitana si Consiliul mitropolitan si detine presedentia lor.

 

39. [Vicariate si protopopiate] Pentru sprijinirea activitatii sale, Mitropolitul poate imparti Mitropolia in vicariate si protopopiate. In fruntea unui vicariat se afla un vicar, iar a unui protopopiat un protopop.

 

40. [Confirmarea regulamentelor] Mitropolitul confirma statutele si regulamentele parohiilor si ale celorlalte asezaminte ale Mitropoliei.

 

41. [Decizii] Mitropolitul da in cadrul Statutului canonic al Bisericii Ortodoxe Romane si al prezentului Statut al Mitropoliei, indrumari, decizii si ordine privind problemele de viata si de activitate ale Mitropoliei, inclusiv cele de personal.

 

42. [Administrarea finantelor si averii] Mitropolitul hotaraste, in conformitate cu Dreptul canonic al Bisericii Ortodoxe Romane, cu privire la posesiunea, administrarea si folosirea averii Mitropoliei cu respectarea legislatiei statelor respective.

 

Administratia mitropolitana

 43. [Organe] Organele executive ale Mitropoliei sunt Administratia mitropolitana si daca este cazul alte institutii ale Mitropoliei.

 

44. [Conducerea] Mitropolitul exercita conducerea si controlul asupra intregii activitati administrative a Mitropoliei.

 

45. [Inspector financiar] Mitropolitul numeste impreuna cu Consiliul mitropolitan un inspector financiar al Mitropoliei.


III. Parohiile

46. [Formare] Prin decizia Mitropolitului sau la propunerea credinciosilor se infiinteaza parohii in cadrul Mitropoliei.

 

47. [Conducere] Preotul numit de Mitropolit este conducator al parohiei, raspunzator pentru viata liturgica si indrumarea duhovniceasca a membrilor parohiei. El poarta titlul de „preot paroh“.

 

48. [Obligatia de rezidenta] Preotul paroh locuieste pe teritoriul parohiei.

 

49. [Adunarea parohiala] Adunarea parohiala este organul decizional al parohiei. Ea este alcatuita din membrii majori ai parohiei.

 

50. [Atributii ale Adunarii parohiale] Adunarea parohiala are urmatoarele atributii:

- alege membrii Consiliului parohial,

- aproba bugetul parohiei,

- administreaza averea parohiei si are grija de intretinerea asezamintelor parohiale.

 

51. [Alte atributii] „Regulamentul de ordine interioara al Mitropoliei Ortodoxe Romane a Germaniei, Europei Centrale si de Nord“ poate conferi Adunarii parohiale si alte atributii.

 

52. [Organizarea si conducerea Adunarii parohiale] Preotul paroh stabileste Ordinea de zi a Adunarii parohiale si detine presedentia ei. Mitropolitul poate conferi dreptul de supraveghere asupra unei anumite parohii si altui cleric. Adunarea parohiala se reuneste anual.

 

53. [Consiliul parohial] Pentru sprijinirea preotului paroh in probleme gospodaresti, financiare si administrative se constituie Consiliul parohial.

 

54. [Membrii Consiliului parohial] Consiliul parohial este format din cel putin sapte laici, care sunt alesi de Adunarea parohiala pentru o perioada de patru ani. Presedintele Consiliului parohial este preotul paroh.

 

55. [Realegerea] Membrii Consiliului parohial pot fi realesi.

 

56. [Administrarea averii] Consiliul parohial este obligat in fiecare an sa prezinte Consiliului mitropolitan Raportul financiar dupa intocmirea bugetului anual.

 

57. [Sigiliul] Parohia detine o stampila proprie.


IV. Finante si avere
58. Mitropolia este indreptatita sa achizitioneze si sa posede avere pe teritorul Republicii Federale Germania si a statului liber Bavaria.

 

59. Veniturile Mitropoliei constau din mijloace, care provin din folosirea averii Mitropoliei, din subventii prin intermediul Bisericii Ortodoxe Romane, cum si din donatii benevole de la persoane particulare sau organizatii.

 

60. Daca Mitropolitul transmite o parte din averea sau veniturile Mitropoliei unor parohii, scoli, asezaminte sau alte institutii pentru anumite proiecte, respectivii conducatori, preoti parohi etc sunt obligati sa urmeze indrumarile Mitropolitului si sa prezinte documentele privitoare la folosirea subventiilor acordate.

 

61. [Drept de semnatura] Documentele financiare ale Mitropoliei sunt semnate de Mitropolit sau cu imputernicirea sa de catre inspectorul fianciar.

 

62. Mitropolia urmareste exclusiv si nemijlocit scopuri spirituale, de interes general si de binefacere in sensul paragrafului "Scopuri neimpozabile" al Ordonantei din 1977 in forma ei actuala.

 

63. [Averea Mitropolie la desfiintarea ei] In cazul desfiintarii Mitropoliei, averea ei ramane la dispozitia Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane.


V. Clerul

64. Clerul Mitropoliei este format din preoti si diaconi hirotoniti, care traiesc si activeaza in cadrul institutiei, potrivit Regulamentului de ordine interioara al Mitropoliei Ortodoxe Romane a Germaniei, Europei Centrale si de Nord.

 

65. [Hirotonia] Clerul Mitropoliei este hirotonit in conformitate cu Regulile canonice ale Bisericii Ortodoxe Romane. Preotii trebuie sa aiba pentru misiunea lor o pregatire teologica corespunzatoare. Mitropolitul numeste pe membrii clerului in slujirea lor si tot el ii poate revoca. Regulamentul de ordine interioara al Mitropoliei Ortodoxe Romane a Germaniei, Europei Centrale si de Nord este obligatoriu pentru toti membrii clerului.

 

66. [Disciplina bisericeasca] Membrii clerului, care incalca canoanele si nu urmeaza instructiunile Mitropolitului, sunt sanctionati disciplinar si deferiti Consistoriului bisericesc, dupa cum prevede Regulamentul de ordine interioara al Mitropoliei Ortodoxe Romane a Germaniei, Europei Centrale si de Nord.

 

VI. Dispozitii finale

67. [Sigiliul] Mitropolia detine o stampila proprie.

 

68. [Aprobarea Statutului] Prezentul Statut si eventualele schimbari sau completari se aproba de Adunarea eparhiala cu majoritatea de 2/3 din totalitatea membrilor ei. Statutul Mitropoliei precum si eventualele schimbari sau completari sunt confirmate de Sfantul Sinod al Bisericii OrtodoxeRomane.

 

69. [Intrarea in vigoare] Prezentul Statut intra in vigoare in ziua in care Mitropolia Ortodoxa Romana a Germaniei, Europei Centrale si de Nord primeste din partea Statului liber Bavaria dreptul de Corporatie de drept public (Korperschaft des offentlichen Rechts).


Mitropolitul Serafim Nürnberg, 10 mai 2003

Mitropoliei Ortodoxe Romane pentru Germania, Europa Centrala si de Nord

 

Pe aceeaşi temă

18 Iulie 2012

Vizualizari: 3518

Voteaza:

Statutul Mitropoliei Ortodoxe Romane a Germaniei, Europei Centrale si de Nord 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE