Dreptul de succesiune al ierarhilor si al monahilor

Dreptul de succesiune al ierarhilor si al monahilor Mareste imaginea.

Despre personalitatea juridica

 

Art.186 - Patriarhia, Mitropoliile, Arhiepiscopiile, Episcopiile, Protopopiatele, Parohiile si Manastirile sunt persoane juridice.

 

Despre incompatibilitati

Art.187 - In intreaga Biserica Ortodoxa Romana nimeni nu poate fi in acelasi timp:

a. Membru al Consiliului Eparhial si al Consistoriului Eparhial;

b. Protopop si membru al Consistoriului Eparhial;

c. Asemenea, nu pot fi alesi membri ai Consistoriului Protopopesc si ai Consistoriului Eparhial cei ce sunt inruditi intre ei sau cu Chiriarhul respectiv, pana la al patrulea grad de sange si al doilea de cuscrie;

d. Functionar in administratia si controlul bisericesc si membru in forurile de disciplina bisericesti.

 

Art.188 - Nici un membru al vreunui corp bisericesc reprezen­tativ, administrativ, de control si de disciplina bisericeasca nu poate lua parte la deciderea urmatoarelor cauze:

a. A cauzei lor proprii sau a celor ce le pot aduce pagube ori castig personal;

b.  A cauzelor rudeniilor, pana la al patrulea grad de sange sau al doilea de cuscrie;

c. A cauzelor parintilor sau copiilor adoptivi, precum si a cauzelor celor ce stau sub tutoratul sau curatela lor;

d.  A cauzelor la care au fost martori, procuratori, experti sau pe care le-au anchetat;

e.  A  cauzelor la a caror decidere au luat odata parte in instanta inferioara.

 

Despre cheltuieli si ajutorul Statului

Art.189 - Cheltuielile pentru intretinerea cultului ortodox vor fi acoperite din contributii consimtite de credinciosi si din venituri proprii ale Bisericii. Salariile slujitorilor si ale functionarilor bisericesti si asezamintelor Bisericii Ortodoxe, precum si cheltuielile pentru centrele epar­hiale si cel patriarhal, sunt platite de catre Stat, in conformitate cu buge­tul sau anual.

 

Art.190 - Salarizarea personalului Bisericii Ortodoxe Romane se face conform normelor generale in vigoare pentru functionarii publici.

 

Art.191 - Numirile in diferite functii bisericesti vor fi comunicate autoritatii competente de Stat pentru contributie la salarizare.

 

Art.192 - Terenurile agricole parohiale (sesii, donatii etc.) si tere­nurile agricole (arabil, pasune, islaz, livada etc), ale Eparhiilor, schiturilor si manastirilor, vor fi folosite de proprietari si uzufructuari, conform dispo­zitiilor stabilite de forurile Bisericesti competente.

 

Despre asociatii de Eparhii

Art.193 - Fiecare Eparhie sau in unire cu altele din Mitropolia de care tin, are dreptul de a infiinta tipografii bisericesti si ateliere pentru con­fectionarea obiectelor de cult, necesare bisericilor si asezamintelor lor, incadrate in Institutul Biblic si de Misiune Ortodoxa, precum si turnatorii de lumanari necesare cultului. Toate produsele se vor distribui bisericilor si credinciosilor prin magazinele bisericesti eparhiale si prin pangarul si col­portajul parohiilor.

 

Dreptul de succesiune al ierarhilor si al monahilor

Art.194 - Eparhiile au vocatie asupra intregii averi succesorale a Ierarhilor lor si se socotesc succesoare rezervatare a 1/2 din aceasta avere, in cazul in care vin in concurs cu succesorii sesinari sau testamentari.

 

Drepturile succesorilor sesinari sau testamentari se vor raporta numai asupra jumatatii nerezervata Eparhiilor si sunt reglementate con­form dispozitiilor Codului Civil.

 

Art.195 - Biblioteca Ierarhilor, precum si toate odajdiile si obiec­tele de cult ale acestora nu intra in masa succesorala si se dobandesc de drept in intregime de catre Eparhie.

 

Art.196 - Averea monahilor si monahiilor adusa cu dansii in manastiri, ca si cea dobandita in orice mod in timpul monahatului, ramane intreaga manastirii de care tine.

 

Art.197 - Ierarhii pensionati, retrasi sau demisionati sunt obligati a locui in manastirea de la care au metania, sau in aceea ce li se va destina de Sfantul Sinod, iar dupa moarte, averea lor e supusa dispozitiilor din art.194 si 195.

 

Despre stemele eparhiale

Art.198 - Stema Patriarhiei, precum si stemele Mitropoliilor, Arhi­episcopiilor si Episcopiilor se vor stabili de Sfantul Sinod.

 

Buletinul Oficial

Art.199 - Patriarhia Romana publica revistele:

I. Buletinul sau Oficial, "Biserica Ortodoxa Romana ", in care vor fi inserate in mod obligatoriu:

a. Dezbaterile organelor deliberative centrale ale Bisericii;

b.  Deciziile si dispozitiile cu caracter normativ date pentru intrea­ga Biserica Ortodoxa Romana;

c. Toate celelalte dispozitii si incunostiintari pentru care este nece­sara publicitatea;

d. Teme (subiecte) de indrumare pastorala, recenzii etc.

II. Revista "Ortodoxia " pentru problemele de ordin extern ortodox si interconfesional.

III.  Revista "Studii Teologice" a Institutelor Teologice Universi­tare, cu prelegerile si studiile profesorilor.

 

Buletinul Oficial si cele doua reviste sunt obligatorii pentru toate parohiile din cuprinsul Patriarhiei Romane.

 

Dispozitii finale si tranzitorii                               

Art.200 - Adunarile Eparhiale constituite in baza prezentului Statut vor proceda, in sedintele primei intruniri, la clasificarea parohiilor si fixarea Protopopiatelor din Eparhia respectiva, in conformitate cu dispo­zitiile cuprinse in Statutul de fata.

 

Art.201 - Actualele organe reprezentative in parohii, Protopopii, Eparhii, Mitropolii si Patriarhie inceteaza pe data constituirii noilor organe deliberative instituite prin prezentul Statut.

 

Art.202 - Absolventii fostelor Institute sau Academii Teologice din Ardeal, care au la baza bacalaureatul, diploma de Seminar Teologic sau de scoala normala cu opt clase, precum si examenul de calificare preo­teasca, sunt asimilati in drepturi cu licentiatii in Teologie.

 

Art.203 - Preotii si diaconii in functie la data publicarii prezentu­lui Statut, cu o vechime de 5-10 ani de preotie, sunt socotiti provizorii, urmand a depune examenul de definitivat in conditiile art.123, iar cei cu o vechime in preotie de peste 10 ani sunt dispensati de examenul de definiti­vat, urmand sa depuna numai examenul de promovare in conditiile art.124 din Statutul de fata.

 

Art.204 - Chiriarhii, in termen de cel mult trei luni de la publicarea prezentului Statut, vor revizui toate distinctiile onorifice bisericesti ale clerului din Eparhia respectiva.

 

Vor mentine distinctiile de sachelar, pentru cei care se incadreaza in dispozitiile art.140 din acest Statut si vor face propuneri motivate Sinodului Mitropolitan pentru metinerea distinctiilor respective de iconom sau iconom stavrofor.

Distinctiile care nu vor fi mentinute si publicate in Buletinul Oficial al Eparhiei respective sunt anulate.

Aceeasi revizuire se va face si pentru rangurile monahale.

 

Se considera anulate toate rangurile de arhimandrit si mitrofor, care au fost acordate fara aprobarea Sfantului Sinod.

 

Art.205 - Consilierii administrativi eparhiali si patriarhali, aflati in functiune la data publicarii prezentului Statut, precum si toti functionarii definitivi din administratia eparhiala si centrala, clerici sau mireni, se pot incadra in posturile echivalente, prevazute in noua organizare bisericeasca la centrele respective.

 

Daca vreunii din acestia nu pot fi incadrati la centrul respectiv, ei pot fi transferati si incadrati la alt centru, in posturi egale.

 

Clericii din aceasta categorie, la cerere, pot fi transferati in posturi de preot sau protopop.

Cei care nu accepta transferarea in alt centru administrativ-bise-ricesc, se considera demisionati.

 

Incadrarile si transferarile consilierilor administrativi patriarhali si ale functionarilor administrativi de la Sfantul Sinod, Consiliul National Bisericesc, Institutul Biblic, Tipografia Cartilor Bisericesti si Casa Cle­rului, se fac de catre Consiliul National Bisericesc. Noile incadrari si transferari se comunica autoritatii competente de Stat pentru contributie la salarizare.

 

Modificarea Statutului

Art.206 - Acest Statut, intocmit de Biserica pe temeiul principiilor si dispozitiilor generale, cuprinse in canoanele Bisericii, pentru a deter­mina modalitatile dupa care Patriarhia Romana isi reglementeaza, conduce si administreaza lucrarile sale religioase si culturale, fundationale, epitro-pesti, este si ramane obligatoriu pentru intreaga Biserica Ortodoxa Roma­na, iar regulamentele de aplicare a Statutului vor fi aprobate de organele centrale bisericesti competente.

 

Adunarea Nationala Bisericeasca poate aduce modificari prezentu­lui Statut cu o majoritate de 2/3 voturi din totalul membrilor sai.

 

Modificarile aduse se comunica autoritatii de stat competente, pen­tru informare si luare la cunostinta.

 

Art.207 - Toate dispozitiile de ori ce fel, contrarii acestui Statut, sunt si raman abrogate.

 

 

Pe aceeaşi temă

18 Iulie 2012

Vizualizari: 2111

Voteaza:

0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE