Despre inchinarea la sfintele icoane

Despre inchinarea la sfintele icoane Mareste imaginea.

Fiului Naucratie - dogmatică despre închinarea la sfintele icoane (818-819)

Fiindcă am aflat de la purtătorul scrisorii, bunule frate, că între voi s-au ivit certuri - spun asta pentru că unul spune: „Eu mă închin icoanei lui Hristos ca lui Hristos însuşi”, iar altul refuză -, n-am primit asta fără întristare, ştiind că aceste flecăreli semănate de diavolul obişnuiesc să taie şi partea sănătoasă a ortodoxiei, lucru care face bucurie celor potrivnici, care-şi întăresc lipsa de cinstire [a lui Dumnezeu] prin neputinţele noastre, am socotit bine să nu ţin în tăcere cele auzite, ci să găsesc de la mine un leac cu bună-plăcerea lui Dumnezeu.

Deci comentariul e unul ca aceasta: acel „ca” [frds] se ia uneori de Scriptura insuflată de Dumnezeu pentru asemănare, iar alteori pentru confirmare; primul: „Făcutu-m-am ca vrabia singură pe acoperiş” [Ps 101, 8] şi „ca un măslin roditor” [Os 14, 7]; al doilea: „Că bun e Dumnezeul lui Israel” [Ps 72, l] şi „Că iubite sunt corturile Tale, Doamne al puterilor” [Ps 83, 2], fiindcă aici cuvântul nu exprimă o asemănare, ci o confirmare. Prin urmare, dacă aşa ar spune cineva că se închină icoanei lui Hristos ca lui Hristos însuşi e sănătos în gândire, dar dacă o spune ca o confirmare, nicidecum. Fiindcă icoana şi arhetipul nu sunt acelaşi lucru prin natura lor, ci acelaşi lucru prin asemănarea lor; căci, deşi sunt identice, sunt cu totul diferite prin fiinţă, în cazul icoanelor artistice.

Deci cum se va închina icoanei lui Hristos ca lui Hristos însuşi ca o confirmare, dat fiind că Hristos nu este în ea în chip natural, ci relaţional, adică prin asemănare ? Minte faţă de adevăr şi ceea ce spune este altfel, în icoană apare arhetipul şi în icoană e închinat Hristos. Prin urmare, faptul că a spus „în icoană” arată altceva în altceva şi că prin altceva e închinat altceva. Hrisostom a văzut un înger în icoană, iar Corneliu a văzut însuşi îngerul [FA 10, 3]; noi vedem pe Hristos în icoană, iar apostolii L-au văzut pe Hristos însuşi, pentru că spune; „Am văzut pe Domnul” [in 20, 25].

Noi I ne închinăm în icoana Lui, iar ei se închinau Lui însuşi: „şi văzându-L I s-au închinat” [Mt 28,17], Hristos deci este închinat în icoană prin asemănare, deci relaţional, deci omonimie - căci ambele aleargă spre acelaşi lucru -, nu ochi în ochi . Este, aşadar, închinat şi fără icoană cu mintea , căci n-ar putea fi privit întotdeauna într-o icoană sensibilă. Dar dacă ar spune cineva: „Prin urmare, dacă e să mă închin cu mintea, trec atunci pe lângă închinarea în icoană!”, să ştie unul ca acesta că a tăgăduit şi închinarea cu mintea la Hristos, căci dacă mintea nu L-ar vedea într-o asemănare de om ca într-o oglindă că şade de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatăl, nu-i va aduce închinarea, decât dacă nu desface faptul că Cuvântul S-a făcut trup.

Iar icoana e martoră credincioasă că El S-a asemănat cu un om, iar prin primirea şi închinarea ei este primit şi închinat Hristos, aşa cum, invers, la desfiinţarea ei. Avgar s-a închinat cu mintea lui Hristos când a primit credinţa, dar i s-a închinat şi mai arătat în icoana nefăcută de mână trimisă lui de Hristos însuşi. Astfel încât în ea Hristos este închinat atât prin asemănare, cât şi cu mintea , iar în veacul viitor ochi în ochi , împlinind, pe de o parte, în contemplări preacurate arătarea Lui văzută ca Dumnezeu, cum spune înţeleptul Dionisie , fulgerând jur împrejurul nostru cu scânteieri prealuminoase, ca pe ucenici la acea preadutnnezeiască schimbare la faţă, şi participând cu o minte nepătimaşă şi nematerială la dăruirea înţeleasă cu mintea a luminii Lui.

Acestea de la noi fie cu lipsuri, fie de ajuns. Vă rog însă pe voi ca în cuvintele despre Dumnezeu să vă faceţi cercetările în chip evlavios şi atent, şi aşa să fie găsit adevărul sau de voi înşivă, sau de alţii, lăsând deoparte flecăreala, nu însă dacă se întâmplă ca în cele zise să fie ceva greşit având nevoie de îndreptare, întrucât sunt cu minte puţină şi păcătos.

Sfantul Teodor Studitul

In apararea sfintelor icoane, Editura Deisis

Cumpara cartea "In apararea sfintelor icoane"

Pe aceeaşi temă

10 Ianuarie 2018

Vizualizari: 343

Voteaza:

Despre inchinarea la sfintele icoane 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

Asculta colinde de craciun

RETELE SOCIALE