Dumnezeu - Duhul Sfant

Dumnezeu - Duhul Sfant Mareste imaginea.

Duhul Sfânt este puterea, voinţa, energia, dinamica lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este a treia persoană a Sfintei Treimi. El este Dumnezeu adevărat, întocmai ca şi Tatăl, ca şi Fiul, precum este scris în Sfânta Scriptură, cu prilejul mustrării lui Anania: „Pentru ce a umplut satana inima ta, ca să minţi Duhul Sfânt? N-ai minţit oamenilor, ci lui Dumnezeu” (Fapte 5, 3-4). Faptul că Duhul Sfânt este una în fiinţă cu Tatăl şi cu Fiul reiese şi din învăţătura Domnului Iisus Hristos, când porunceşte să ne botezăm: „în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei 28,19).

„Domnul de viaţă făcător”
Duhul sfânt este „Domnul de viaţă făcător”, pentru că împreună cu Tatăl şi cu Fiul, El crează şi stăpâneşte toate şi, îndeosebi, pentru că el dă oamenilor viaţă duhovnicească, împărtăşindu-le prin Sfintele Taine, harul dumnezeiesc; îi curăţeşte pe oameni de păcate şi-i sfinţeşte, pregătindu-i astfel pentru viaţa veşnică. Duhul Sfânt poartă denumirea de „Domn”, întocmai ca şi Tatăl, ca şi Fiul, pentru că numirea de „Domn” este unul dintre apelativele ce se adresează lui Dumnezeu, Stăpânul nostru.

„Care din Tatăl purcede”
Cuvintele „Care din Tatăl purcede” ne arată că Sfântul Duh îşi are cauza din Tatăl, ca şi Fiul. Dacă Fiul s-a născut din Tatăl, Duhul Sfânt purcede din Tatăl. Cum este însă purcederea şi care este deosebirea dintre purcedere şi naştere nu cunoaştem noi, oamenii, ci o mărturisim aşa cum ne-a învăţat Mântuitorul.

„Care a grăit prin prooroci”
Expresia „Care a grăit prin prooroci” înseamnă că Duhul Sfânt a insuflat pe sfinţii prooroci şi scriitori ai Sfintei Scripturi, luminându-le mintea să înţeleagă adevărurile descoperite de Dumnezeu, să le vestească şi să le scrie fără greşeală, fără răstălmăcire. Proorocirea însăşi, adică „vederea” celor viitoare cu privire la viaţa şi învăţătura Domnului Iisus Hristos, la evenimentele din istoria Bisericii şi la sfârşitul veacurilor, este un dar al Duhului Sfânt, după cum ne spune Evanghelia: „Niciodată proorocia nu s-a făcut din voia omului, ci oamenii cei sfinţiţi ai lui Dumnezeu au grăit purtaţi fiind de Duhul Sfânt” (II Petru 1,21).

Cum arată Duhul Sfânt?
Biblia ne arată câteva chipuri în care S-a făcut văzut Sfântul Duh în lume:
„în chip de porumbel” la Botezul Domnului (Matei 3; Marcu 1; Luca 3);
„în chip de limbi ca de foc” la Sărbătoarea Pogorârea Duhului Sfânt (Rusalii) (Fapte 2,3);
„în chip de lumină” la sărbătoarea Schimbării la Faţă (Matei 1,7).
„în chip de adierea vântului”, ca un Mângâietor, în cazul Sfântului Prooroc Ilie şi a altor prooroci şi sfinţi ai lui Dumnezeu;

"Pace şi bucurie", după cum spune Apostolul Pavel în (Rom. 16, 17).

Duhul Sfânt se arată şi astăzi în roadele Sale, care sunt: dragostea, bucuria, îndelunga-răbdare, bunătatea, facerea de bine, credinţa, blândeţea, înfrânarea, curăţia (Gal. 5, 22; Efes. 5,9). Dacă întâlneşti un creştin care are pace şi bucurie, acela îl are pe Duhul Sfânt.

Un lucru se impune de precizat şi anume faptul că Sfântul Duh purcede numai de la Tatăl, aşa cum avem mărturisirea Sfântului Sinod Ecumenic de la Constantinopol, la anul 381, prin cei 150 de Părinţi prezenţi, care au întregit Simbolul Credinţei (Crezul) cu ultimele cinci articole.

Şi, nu în ultimul rând, să avem mare grijă privind păcatele împotriva Duhului Sfânt, care sunt foarte grele şi ne pot aduce mare pagubă şi trupului, dar mai ales sufletului.

Cine huleşte pe Duhul Sfânt îl huleşte, de fapt, pe Dumnezeu. Să avem mare grijă cu vorbirea de rău a preoţilor, care sunt purtători de Duh Sfânt. Orice creştin care are o viaţă duhovnicească adevărată este purtător de Duh Sfânt.

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte de toată întinarea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Amin.

Ştefan Popa
 

Despre autor

Stefan Popa Stefan Popa

Senior editor
303 articole postate
Publica din 28 Septembrie 2012

Pe aceeaşi temă

20 Iunie 2016

Vizualizari: 715

Voteaza:

Dumnezeu - Duhul Sfant 5.00 / 5 din 1 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

Asculta colinde de craciun

RETELE SOCIALE