Lucrarea duhovniceasca

Lucrarea duhovniceasca Mareste imaginea.

Dragă maică Valentina!
Sănătate trupească şi sufletească de la Domnul vă doresc şi moştenirea împărăţiei lui Dumnezeu!

Văd, îndeobşte, că între fiii şi fiicele duhovniceşti, pe de o parte, şi părinţii duhovniceşti, pe de alta, sunt multă grăire deşartă, multe dispute inadmisibile etc. etc, dar puţină lucrare. Pacea duhovnicească se atinge prin lucrarea duhovnicească, nu numai prin discuţii sau prin citit. In Evanghelie sunt descoperite toate tainele sufletului omenesc, e arătată calea care duce în împărăţia lui Dumnezeu, sunt arătate răsplăţile şi pedepsele, sunt dezvăluite multe taine ale vieţii de dincolo de mormânt, însă toate acestea sunt înţelese nu prin citire şi nici măcar prin simpla rugăciune, ci prin lucrarea poruncilor. Iar lucrarea neîndestulătoare, încălcările de tot felul ale poruncilor, sunt îndreptate prin pocăinţă, prin spovedanie, prin împărtăşirea cu Sfintele Taine.

Iar noi vorbim mult în deşert şi nu facem nimic. Iată ce văd în mine însumi şi în „copiii” mei duhovniceşti, şi sunt convins că putem împuţina discuţiile şi scrisorile fără vătămare - ba chiar mai mult, cu mare folos. Cine ştie carte e dator să citească în timpul liber Cuvântul lui Dumnezeu, iar cine nu ştie carte este dator să asculte, şi amândoi sunt datori să „ţină” cele citite aşa cum spune despre asta Sfânta Evanghelie. Asta este problema. Cine stă pe loc n-are ce să vorbească despre locurile îndepărtate ale căii, şi viceversa.

Le-am supărat mult pe Marişa şi Liza. Sunt nemulţumite de mine. Iertaţi-mă, dragă maică Valentina! Rugaţi-vă ca Domnul să-mi dea dragoste pentru cei de aproape ai mei şi pricepere cum să mă port cu ei spre folosul sufletului lor şi al meu. Am devenit cu totul nepriceput.

Iertaţi-mă! Cer sfintele dumneavoastră rugăciuni!

Monahiei Serghia
In ce priveşte rănile sufleteşti, mă gândesc că Domnul ne va trage la socoteală în primul rând pentru faptul că nu ne descoperim rănile înaintea Lui deplin, curat, fără viclenie, că le ascundem, că ni le îndreptăţim prin feluritele împrejurări - şi, principalul, că nu facem destule eforturi (potrivit mijloacelor, capacităţilor, puterilor noastre) ca să Ie evităm şi să le vindecăm. Spun astă din proprie experienţă. Intotdeauna simt că aş fi putut să mă silesc la mai mult, dar nu mă lasă iubirea de sine şi celelalte.

Vorbesc nu de lucrarea fizică, ci de cea duhovnicească. Totuşi, să ne amintim de Cel ce este Dragostea însăşi - iar Dragostea acoperă toate, numai să nu încetăm să năzuim spre Ea.

Olgâi C.
Să nu vă descurajaţi când vă vedeţi ticăloşia! Nu-i rău când omul vede asta. Toţi poartă învechirea primului Adam, fie că văd asta, fie că nu o văd. In dumneavoastră nu este încă vederea duhovnicească a propriei păcătoşenii - aceasta e de domeniul viitorului. Este destul dacă vă daţi seama şi simţiţi păcatele concrete, de care şi trebuie să vă curăţiţi prin pocăinţă. Cu toţii am căzut atât de grav, păcatul este atât de adânc cuibărit în noi, este atât de felurit, atât de subtil şi de veninos, încât sfinţii se pocăiau şi plângeau până la moarte. De altfel, nici Domnul n-a pus hotar pocăinţei.


Prin pocăinţă se curăţă sufletul, iar prin împlinirea poruncilor este atras în el harul lui Dumnezeu.

Intrebaţi ce să faceţi în împrejurările date. Dacă doriţi, încercaţi să îndepliniţi următorul sfat.

1) Trăiţi deocamdată acolo, îndeplinindu-vă cât mai bine îndatoririle de serviciu.

2) Socotiţi-vă mai prejos de toţi şi străduiţi-vă să-i ajutaţi pe toţi, pe cât vă stă în putinţă - cel puţin, nu jigniţi pe nimeni nici cu cuvântul, nici cu gândul, nici cu înfăţişarea. Nu osândiţi pe nimeninici singură, nici - cu atât mai mult - când sunteţi cu cineva, iar când aveţi prilejul şi posibilitatea faceţi-i bine omului.

3) Străduiţi-vă să luaţi aminte la dumneavoastră clipă de clipă şi să împliniţi şi cu fapta, şi cu cuvântul, şi cu gândul poruncile evanghelice, alungând orice gând păcătos şi orice visare prin chemarea numelui Domnului Iisus.

4) In fiecare zi, când vă sculaţi din somn, să îndepliniţi pravila următoare, dată de Ignatie Briancianinov unei fete care dorea să studieze creştinismul în mod practic:
„Douăzeci de metanii mari - la fiecare metanie rugăciunea «Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, milu- ieşte-mă pe mine, păcătoasa!»; douăzeci de metanii mici însoţite de aceeaşi rugăciune; zece metanii mari - la fiecare metanie rugăciunea: «Preasfântă Stăpâna mea, de Dumnezeu Născătoare, mântuieşte-mă pe mine, păcătoasa!»; zece metanii mici însoţite de aceeaşi rugăciune; cinci metanii mici însoţite de rugăciunea: «îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, roagă-te lui Dumnezeu pentru mine, păcătoasa!»; cinci metanii mici însoţite de rugăciunea: «Toţi sfinţii, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătoasa!»”

In total, şaptezeci de metanii, dintre care treizeci mari şi patruzeci mici. Dacă veţi găsi că pentru dumneavoastră acest număr este prea mic, puteţi adăuga, potrivit puterilor dumneavoastră, câteva metanii însoţite de Rugăciunea lui Iisus, dar trebuie să stabiliţi măsura pravilei în aşa fel încât ea să fie zilnic aceeaşi. Sfinţii au zis: «Mai bine o lucrare mică, dar statornică, decât una mare, dar care se curmă în scurtă vreme. » După aceea să citiţi rugăciunile dimineţii, Apostolul şi Evanghelia. Dacă în timpul zilei veţi avea vreme, puteţi repeta pravila cu metanii ori să faceţi doar douăzeci de metanii mari şi douăzeci mici, însoţite de Rugăciunea lui Iisus. Seara puteţi să începeţi iarăşi cu metanii, după rânduiala arătată şi în numărul arătat; după ele să citiţi rugăciunile serii şi Evanghelia. Intinzându-vă în aşternut, trebuie să vă amintiţi de moarte, pe care o închipuie somnul vremelnic, şi, rupân- du-vă de toate gândurile şi închipuirile, să adormiţi cu Rugăciunea lui Iisus”.

Ţineţi minte cuvintele Mântuitorului: Invăţaţi-vă de la Mine, ca sunt blând şi smerit cu inima, şi veţi afla odihnă sufletelor voastre. Invăţaţi-vă, faceţi din poruncile lui Hristos bun al întregului suflet (nu numai al memoriei), ca ele să se exprime în toate gândurile, cuvintele, faptele, în toată viaţa dumneavoastră: atunci veţi deveni cu adevărat ucenică a lui Hristos, veţi înţelege minunile din legea Lui şi veţi afla odihnă sufletului dumneavoastră.

In continuare răspund la întrebări aparte din scrisoarea dumneavoastră.

Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ şi a adus Evanghelia Sa cu Sine pentru a dospi sufletul omenesc cu o frământătură nouă, dumnezeiască, şi a ne face copii ai Săi, dumnezei prin har. Dumnezei sunteţi şi toţi - fii ai Celui Prea- înalt, deşi ne-am adăugat dobitoacelor necuvântătoare prin patimile noastre trupeşti şi chiar dracilor prin cele sufleteşti. Trebuie să ne luptăm cu ele, Dumnezeu fiindu-ne ajutător - în orice caz, să ne dăm seama de prezenţa lor în suflet, să ne plângem căderea şi să-L rugăm pe Domnul, ca vameşul, să ne miluiască.

Când vă veţi cunoaşte cât de cât pe dumneavoastră înşivă vă veţi înţelege neputinţa de a deveni aşa cum trebuie să fiţi şi veţi înceta să mai osândiţi pe cineva şi cu atât mai mult să dispreţuiţi.

De sine însuţi şi de diavol nu poţi fugi nicăieri. Trebuie nu să fugim, ci să ne luptăm, cu ajutorul lui Dumnezeu. Lupta, virtuţile şi dispoziţia sufletească trebuie să ni le ascundem de toată lumea, descoperindu-le doar duhovnicului sau unui om încercat duhovniceşte, altfel vă puteţi vătăma tare, iar pe alţii îi puteţi sminti.

Vă aflaţi la o vârstă la care pot apărea - atât în urma unor procese fireşti, cât şi aţâţate de draci - multă insatisfacţie, multă mâhnire inconştientă şi alte lucruri de acest fel. Ele vă vor împinge să vă mutaţi din loc în loc, să trăiţi „ca toată lumea”, să vă aranjaţi fericirea pământească ş.a.m.d. Veţi avea de ales. Mai bine să alegeţi după putere şi după cum vă trage sufletul decât peste putere, ca apoi sa vă simţiţi împovărată şi să vă descurajaţi. In Evanghelie se spune că înainte de a clădi trebuie să socoteşti dacă ai mijloace.

Toate se vor adăuga dacă veţi căuta în mod activ împărăţia lui Dumnezeu în loc să staţi cu mâinile în sân şi să aşteptaţi, fiindcă s-a zis: Căutaţi, bateţi, cereţi, nu: „Zăceţi şi aşteptaţi, şi veţi primi mură-n gură toate.”

Dacă nu veţi vicleni şi minţi înaintea lui Dumnezeu, înaintea dumneavoastră înşivă şi înaintea mea, niciodată nu vă voi respinge, ci, cu toate că eu însumi nu fac nimic bun, voi fi bucuros să vă împărtăşesc tot ce ştiu.

Incă o dată vă sfătuiesc: ascundeţi-vă de toţi stările sufleteşti, fie-vă milă de toţi, pentru vrăjmaşi rugaţi-vă (măcar cu mintea, dacă inima nu ascultă), şi Domnul nu vă va părăsi.

Să fiţi sănătoasă! Domnul să vă păzească, şi să vă binecuvânteze, şi să vă înveţe la tot binele!

CUVIOSUL NIKON VOROBIOV

CUM SĂ TRĂIM ÎN ZIUA DE ASTĂZI, EDITURA SOPHIA

Cumpara cartea "CUM SĂ TRĂIM ÎN ZIUA DE ASTĂZI"
carti.crestinortodox.ro/cum-sa-traim-in-ziua-de-astazi_Cu5dpOGCa3lv

 

24 Iulie 2018

Vizualizari: 664

Voteaza:

Lucrarea duhovniceasca 5.00 / 5 din 1 voturi.

Cuvinte cheie:

lucrarea duhovniceasca

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE