Harul lui Dumnezeu

Harul lui Dumnezeu Mareste imaginea.

E cu neputinţă să izbutim vreun lucru bun fără harul dumnezeiesc , pe care nu ni-l dă Dumnezeu dacă nu ni-l dorim şi dacă nu-l cerem cu stăruinţă, întotdeauna, în toate lucrările cele bune e nevoie de conlucrarea omului cu Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu îl vom găsi numai pe durata luptei noastre duhovniceşti, cu multă rugăciune, în cadrul Bisericii Ortodoxe şi a Tainelor ei.

Lupta duhovnicească constă în încercarea noastră de a restrânge - prin rugăciune şi cu ajutorul lui Dumnezeu - mintea noastră în inimă şi de a-i birui pe cei trei uriaşi diabolici aflaţi în lăuntrul nostru: uitarea diavoleasca, ignorarea funestă a intunericului nostru (neştiinţa) şi trândăvia ateistă (moleşeala). Acestea sunt cele trei mari rele, care zămislesc şi întăresc toate patimile răutăţii la cei neînvăţaţi şi iubitori de plăcere. Şi cum sunt războite ele? Pe de o parte, le războim cugetând continuu numai la bunătăţile lui Dumnezeu, la voia Lui, şi la ceea ce este cuviincios, drept, curat şi virtuos , iar pe de altă parte le războim cu lumina cunoştinţei cuvintelor lui Dumnezeu, lumină care alungă din suflet întunericul neştiinţei şi zămisleşte râvna desăvârşită, ce îl sileşte pe om să se sârguiască cu faptele mântuirii (Marcu Ascetul ).

Prin scurta rugăciune a lui Iisus, izbutim următoarele lucruri bune: ni se dă Duhul Sfânt, întrucât numai cu harul Acestuia putem rosti numele Domnului nostru ; ne sunt date daruri dumnezeieşti (prin ea i-a făgăduit Domnul lui Petru cheile Impărăţiei cerurilor ; se curăţeşte inima (prin chemarea lui Dumnezeu lăcaşul sufletului nostru e curăţat de orice influenţă demonică şi de orice dispoziţie păcătoasă, încât sufletul îl poate vedea-simţi pe Dumnezeu din ce în ce mai clar); sunt izgoniţi demonii, cărora le este frică de numele Domnului nostru; Se sălăşluieşte în noi lisus Hristos, dacă ne aducem aminte de El continuu prin pomenirea Lui neîncetată , care ne şi veseleşte; izvorăsc din inima noastră înţelesuri duhovniceşti (întrucât Hristos este comoara a toată înţelepciunea şi cunoaşterea , pe care o dă celui în care S-a sălăşluit); ne izbăvim de păcate (Mărturisirii lui Petru i-a urmat şi darul iertării ); ni se tămăduiesc trupul şi sufletul (cu puterea acestui nume l-a vindecat Petru pe bărbatul infirm ); primim luminare dumnezeiasca pentru că Hristos este Lumina cea adevărată şi-i dă strălucire şi har celui care îl cheamă, întrucât El însuşi ne-a asigurat că acela care îl va urma va dobândi lumina Vieţii; ţâşneşte (ca dintr-un izvor) mila lui Dumnezeu, întrucât pe aceasta o cerem de la Cel blând şi, de aceea, îl chemăm pe Cel mult- milostiv; li se descoperă taine dumnezeieşti celor smeriţi (Dumnezeu i-a descoperit pescarului smerit Petru acea admirabilă mărturisire de credinţă, pe care a făcut-o).

Rugăciunea aceasta este singurul mijloc de mântuire, deoarece conţine sfântul nume al Dumnezeului nostru, singurul nume prin care ne putem mântui, după cum ne-a confirmat şi Apostolul (Filocalia greaca, vol. V, 60-61).

Pentru toate aceste motive, noi toţi, credincioşii, trebuie să mărturisim şi să chemăm neîncetat Numele acesta, lucrare ce arată credinţa şi iubirea noastră faţă de Domnul nostru, iubire de care nimic nu ne poate despărţi. Insă şi pentru faptul că prin chemarea acestui Nume dobândim har, iertare, izbăvire, tămăduire, sfinţire, luminare şi - în primul rând - mântuirea noastră (Simeon al Tesalonicului).

Energia Duhului Sfânt, pe care am primit- o în taină, când am fost botezaţi, o putem regăsi pe două căi. Prima cale este lucrarea poruncilor lui Dumnezeu, prin care ni se descoperă acest dar după mult timp şi multă osteneală: cu cât împlinim poruncile, cu atât mai mult străluceşte în noi lumina Duhului Sfânt.

A doua cale (mai scurtă) de a cunoaşte energia harului Duhului Sfânt este continua chemare cu metodă şi cu ştiinţă a Domnului lisus Hristos întru ascultare, dacă înveţi să sapi cu hărnicie în lăuntrul tău şi să cauţi aurul cu răbdare (Sfântul Grigorie Sinaitul).

Fiecare începător în cele duhovniceşti poate simţi uneori în lăuntrul său o energie a harului (energie duhovnicească), iar alteori o energie a amăgirii (energie satanică), dar fiind prunc (în cele duhovniceşti - n. tr.) nu îi este uşor să le deosebească una de alta. Există, de asemenea, o căldură triplă a energiei ce se aprinde în suflet: de la Harul lui Dumnezeu, de la amăgire-păcat şi de la lăcomia pântecelui (care se smereşte prin înfrânare).

Energia Harului este o putere a Duhului Sfânt din inimă, îmbinată cu bucurie şi veselie, putere care curăţă, sprijină şi încălzeşte sufletul. Totodată ea conteneşte vremelnic gândurile şi omoară mişcarea (cea vicleană) a trupului. Semnele şi roadele acestei energii bune sunt: lacrimile de pocăinţă, zdrobirea, smerenia, infranarea, tacerea, rabdarea, ascunderea de altii si cele asemenea.

Energia rătăcirii este o aprindere neastâmpărată a păcatului, care încălzeşte cu voluptate sufletul şi aţâţă pofta trupească de împreunare pătimaşă cu alt trup. Această energie satanică aduce bucurie iraţională, trufie, tulburare, veselie nedefinită si plăcere slabă, se încinge cu plăcerile şi stimulează partea poftitoare a sufletului.

Cu această energie conlucrează pântecele nesătul, de unde se şi aprinde mustul trupului: energia satanică atrage sufletul ca - prin obişnuinţa sa cu voluptatea - acesta să alunge încetul cu încetul din lăuntrul lui harul lui Dumnezeu, iar diavolul să-l prăvălească în păcatul cu fapta (Filocalia greacă, vol. IV, 67-70).

Il văd pe Dumnezeu cei care, atunci când se roagă, nu văd nimic (adică, nu-i trec prin minte imagini şi năluciri). Şi cei care îl văd pe Dumnezeu în felul acesta sunt şi auziţi de El. Fericit este cel care crede că Dumnezeu îl vede şi îl acoperă, când se luptă şi se roagă (Ilie Ecdicul).

Ieromonah Maxim Aghioritul

Filosofia ascetica potrivit Sfintei Scripturi si Sfintilor Parinti, Editura Egumenita

Cumpara cartea "Filosofia ascetica potrivit Sfintei Scripturi si Sfintilor Parinti"


 

Pe aceeaşi temă

23 Noiembrie 2017

Vizualizari: 1154

Voteaza:

Harul lui Dumnezeu 5.00 / 5 din 1 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE