Modul prefacerii painii si vinului in Trupul si Sangele Domnului e de nepatruns

Modul prefacerii painii si vinului in Trupul si Sangele Domnului e de nepatruns Mareste imaginea.

In scrierile filocalice, nu se observă o preocupare deosebită de a explica şi de a spune ceea ce, de fapt, nu se poate explica şi spune despre Sfânta Euharistie. Părinţii nu-şi propun să dezvolte o dogmatică sistematică, dar se remarcă o preocupare şi o pregătire pentru împărtăşire, fiind deplin convinşi că „Trupul lui Hristos este adevărată mâncare şi Sângele Lui adevărată băutură" (In 6,55).

Părintele Profesor Dumitru Stăniloae, într-o notă sublineară la Filocalie, ne strecoară în suflet convingerea că Trupul lui Hristos pe care-L primim în Sfânta împărtăşanie nu e alt trup decât cel primit de Fiul lui Dumnezeu din Sfânta Fecioară Maria, dar îndumnezeit prin înviere, şi înălţare, ca să fie în noi „aluat spre îndumnezeire şi spre înviere şi înălţare. De aceea e şi trup pnevmatizat, nevăzut, copleşit de Duhul Sfânt, deşi trup real, ca să fie şi în noi izvorul Duhului deplin şi să ne pnevmatizeze şi pe noi tot mai mult, pentru a birui treptat legile firii, atâmarea spre cele de jos, procesul de stricăciune şi de moarte definitivă. Căci trupul lui Hristos nu mai e supus procesului de descompunere, datorită Duhului Sfânt care se află în el. De aceea în sfinţi osemintele rămân nedescompuse şi de aceea vom învia şi noi, căci Hristos cel înviat rămâne cu Duhul Său în sufletul nostru, cu puterea Lui de nestricăciune care-i va da acestuia puterea să-i învie trupul"881.

Referitor la modul prefacerii pâinii şi vinului în trupul şi sângele Domnului, înţelegând trupul cel luat din Sfânta Fecioară, nu un trup coborât din ceruri, Sfinţii Calist şi Ignatie Xanthopol precizează că aceasta se face prin Duhul Sfânt, tot aşa cum Cuvântul a dat fiinţă trupului Său în Sine din Sfânta Născătoare de Dumnezeu prin Duhul Sfânt; mai mult, ei spun că nu cunosc, decât că, Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat şi lucrător şi atotputernic, iar modul, de nepătruns882.

La toate aceste adevăruri, adăugăm şi spusele Sfântului Maxim Mărturisitorul care scrie că Hristos Se dă pe Sine de mâncare, „cum numai El ştie"883.

La rândul lor, Sfinţii Varsanufie şi Ioan, care, pentru a se nevoi mai mult, s-au închis într-o încăpere şi comunicau cu ceilalţi din afară numai prin scrisori, răspunzând unui ucenic, care se preocupa de modul prefacerii pâinii şi vinului în Trupul şi Sângele Mântuitorului, scriu următoarele: „Apropiindu-te de Sfintele Taine, ia aminte, primind Trupul şi Sângele lui Hristos, să le ţii fără nicio îndoială ca adevărate. Iar despre cum ei săvârşesc, nu te preocupa. Crede Celui ce a spus: «Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu şi sângele Meu» şi că acestea ni le-a dat spre iertarea păcatelor. Cel ce crede astfel, nădăjduim că nu se osândeşte. Iar cel ce nu crede, a şi fost osândit (In 3,18). Deci nu te împiedica de la apropiere, socotindu-te pe tine păcătos, ci crede că păcătosul, ce se apropie de Mântuitorul, se învredniceşte de iertarea păcatelor, precum vedem din Scriptură că cei ce se apropiau de El cu credinţă auzeau glasul lui Dumnezeu ce le spunea: «Iartă-ţi-se ţie păcatele cele multe» (Lc. 7,47-48)"884. Sfinţii Calist şi Ignatie Xanthopol, tălmăcind un text de-al Sfântului Ioan Damaschinul, ne revelează faptul că, Stăpânul nostru Dumnezeu, din moment ce noi avem obiceiul să mâncăm pâine şi să bem apă şi vin, a unit cu ele dumnezeirea Sa şi le-a făcut pe ele Trupul şi Sângele Său, ca prin cele obişnuite şi după fire, să ajungem în cele mai presus de fire. Trupul Lui este cu adevărat unit cu dumnezeirea, „dar înţeleg trupul cel din Sfânta Fecioară, nu un trup coborât din ceruri, iar pâinea şi vinul se prefac în însuşi Trupul şi în însuşi Sângele lui Dumnezeu. Dar, de cauţi să afli modul cum se face aceasta, îţi ajunge să auzi că aceasta se face prin Duhul Sfânt, tot aşa cum Cuvântul a dat fiinţă trupului Său în Sine din Sfânta Născătoare de Dumnezeu prin Duhul Sfânt; mai mult nimic nu cunoaştem, decât că Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat şi lucrător şi atotputernic, iar modul de nepătruns885.

Pr. cercet. dr. Liviu Petcu

Fragment din cartea "Nestemate ale învăţăturilor Sfinţilor Părinţi. Studii de Teologie Patristica", Editura Doxologia

Cumpara cartea "Nestemate ale învăţăturilor Sfinţilor Părinţi. Studii de Teologie Patristica"


Note:

881 Idem, nota explicativă nr. 452, în Filocalia ..., voi. VIII, p. 194,195.
882 Sfântul Calist şi Ignatie Xanthopol, Metoda sau Cele 100 de capete..., p. 205.
883 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Tâlcuire la Tatăl nostru, în Filocalia ..., voi. II, Editura IBMBOR, Bucureşti, p. 252.
884 Sfinţii Varsanufie şi Ioan, Scrisori duhovniceşti, răspunsul 463, în Filocalia..., voi. XI, p. 450.
885 Sfinţii Calist şi Ignatie Xanthopol, Metoda sau Cele 100 capete, cap. 92, în Filocalia ...’ voi. VIII, pp. 193-194.
 

Pe aceeaşi temă

07 Februarie 2022

Vizualizari: 812

Voteaza:

Modul prefacerii painii si vinului in Trupul si Sangele Domnului e de nepatruns 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE