Infiintarea Asociatiei Prietenii Sfantului Efrem cel Nou

Infiintarea Asociatiei Prietenii Sfantului Efrem cel Nou Mareste imaginea.

Infiintarea Asociatiei Prietenii Sfantului Efrem cel Nou, Sfantu-Gheorghe, judetul Covasna
 

Din mila lui Dumnezeu, cu blagoslovenia Maicii Domnului, cu mijlocirile Sfantului Marelui Mucenic Efrem cel Nou din Nea Makri, facatorul de minuni si cu binecuvantarea arhiereasca a Inaltpreasfintitului Ioan Selejan, Arhiepiscopul Covasnei si Harghitei, a luat fiinta Asociatia Prietenii Sfantului Efrem cel Nou.

Din Statutul acestei Asociatii va prezentam aici principalele aspecte:
 
Denumirea organizatiei e Asociatia "Prietenii Sfantului Efrem cel Nou", conform dovezii disponibilitatii denumirii nr. 116293 din 26.09.

2012, emisa de Ministerul Justitiei, Serviciul Comunicare si Relatii Publice.

Asociatia "Prietenii Sfantului Efrem cel Nou" este persoana juridica romana, autonoma, apolitica si neguvernamentala, infiintata in baza Ordonantei Guvernului nr. 26/ 2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Asociatia functioneaza cu binecuvantarea si purtarea de grija a ierarhului eparhiot al Episcopiei Ortodoxe a Covasnei si Harghitei, in prezent in persoana Inaltpreasfintitului Arhiepiscop Ioan Selejan.

Asociatia Prietenii Sfantului Efrem cel Nou se constituie pe o perioada nedeterminata.

Asociatia are drept scop principal promovarea valorilor morale, crestin-ortodoxe in cadrul unui asezamant de tip Comunitate Terapeutica Ortodoxa, prin consilierea, tratarea, recuperarea si reintegrarea in societate a persoanelor cu adictii,  iar ca scopuri secundare: sprijinirea activitatii formatiei corale Ortodoxia din municipiul Sf. Gheorghe, organizarea, desfasurarea si sprijinirea de activitasii de informare pentru apararea drepturilor copiilor nascuti si nenascuti,  precum si sprijinirea efectiva a unor activitati cu caracter misionar ortodox, pentru intarirea si raspandirea invataturii Bisericii Ortodoxe atat in cadrul Episcopiei Covasnei si Harghitei, cat si in afara ei.
Obiectivele Asociatiei sunt:

a)      Infiintarea si amenajarea unui asezamant, numit Comunitatea Terapeutica Ortodoxa Sf. Efrem cel Nou, care sa cuprinda: spatiu adecvat pentru cazarea beneficiarilor de servicii si a personalului specializat angajat,  cabinet medical, spatii pentru servirea mesei, depozitarea alimentelor, ateliere pentru terapia prin munca (ergoterapie) a pacientilor, un paraclis cu hramul Sfantul Mare Mucenic Efrem cel Nou,  precum si orice alte utilitati necesare indeplinirii scopului propus;

b)      atragerea de fonduri necesare pregatirii si instruirii personalului de specialitate, in vederea tratarii duhovnicesti si psiho-somatice a pacientilor cu diverse adictii, preluati in Comunitatea Terapeutica Ortodoxa Sf. Efrem cel Nou doar dupa depasirea perioadei de sevraj si la recomandarea medicului specialist din cadrul clinicii in care s-a desfasurat cura de dezintoxicare;

c)      promovarea cercetarii psihoterapeutice ortodoxe, pentru a identifica metodele si mijloacele cele mai adecvate in vederea recuperarii persoanelor cu adictii si vindecarii lor psiho-somatice in conditii optime,  pentru reincadrarea lor in familie si in societate, ca membri activi si sanatosi ai Bisericii Ortodoxe;

d)     stimularea colaborarii cu alte institutii de profil, din tara si strainatate, pentru schimb de experienta pe profilul Asociatiei, sensibilizarea autoritatilor competente si a opiniei publice fata de problemele persoanelor cu adictii, in vederea sprijinirii activitatii Asociatiei;

e)      preocuparea pentru editarea de materiale didactice si formative ortodoxe, in cadrul Asociatiei, pentru lupta impotriva oricarui tip de dependenta;

f)       initierea de campanii pentru atragerea de fonduri si crearea de mijloace necesare recladirii unei noi vieti pentru persoanele asistate, dupa parasirea Comunitatii Terapeutice Ortodoxe si/sau pentru sustinerea eventualei calificari prin studii de specialitate, in vederea reintegrarii lor in societate;

g)      sprijinirea activitatii formatiei corale Ortodoxia, imprimarea de materiale audio si video, organizarea de pelerinaje cu membrii formatiei corale si/sau cu alti crestini ortodocsi din tara, participarea la concursuri de muzica, atragerea tinerilor in desfasurarea de actiuni filantropice, misionare, antiavort, instruirea in diverse activitati legate de specificul Bisericii Ortodoxe (iconografie pe lemn si pe sticla, sculptura, litografiere etc), organizarea de campanii de strangeri de fonduri si alimente pentru persoane defavorizate, sprijinirea si ajutorarea  persoanelor varstnice, a vaduvelor si a copiilor orfani,  promovarea si  formarea unei constiinte civice, crestine si filantropice, ca baza a unui caracter uman de nezdruncinat;

h)      demersuri in vederea atragerii resurselor de finantare pentru stimularea realizarii tuturor obiectivelor Asociatiei.

In vederea realizarii scopului si obiectivelor sale, Asociatia creeaza cadrul  necesar pentru activitatea de informare, documentare, editare proprie si tiparire de materiale informative, precum si a altor activitati permise de lege pentru sustinerea materiala si logistica a activitatii sale.

Asociatia se constituie pe baza liberului consimtamant al urmatorilor membrii asociati:

1)        STAICU CIPRIAN-IOAN.
2)        STAICU IOANA-ALINA.
3)        DOBRItOIU RODICA.

Membrii asociati sunt persoanele care adera la Asociatie in conditiile prezentului statut si contribuie moral si material la completarea patrimoniului Asociatiei. Membru asociat poate fi orice persoana fizica / juridica legal constituita, cu deplina capacitate de exercitiu si folosinta, romana sau straina.

Membru de onoare poate fi orice persoana fizica romana sau straina, care se bucura de o apreciere deosebita din partea membrilor asociati datorita activitatii sale, care aduce servicii deosebite Asociatiei si o sprijina substantial in realizarea obiectivelor propuse.

Incetarea calitatii de membru are loc:

a)      prin retragere formulata in scris;
b)      prin deces sau punere sub interdictie de catre instanta;
c)      prin suspendare temporara decisa de Consiliul Director si inmanata in scris respectivului membru, in cazul savarsirii unor fapte indreptate impotriva intereselor Asociatiei. Orice membru al Asociatiei are dreptul de a contesta masura suspendarii, in cadrul Adunarii Generale;
d)     prin excludere definitiva, pentru fapte culpabile savarsite impotriva intereselor Asociatiei. Hotararea excluderii definitive e luata de Adunarea Generala a Asociatilor.

Motivarea hotararii este obligatorie. Membrii care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra patrimoniului.

Membrii asociati au urmatoarele drepturi:
a)      sa aleaga si sa fie alesi in Consiliul Director si in Comisia de Cenzori, daca au implinit varsta de 18 ani, au aptitudini si capacitate pentru functiile la care candideaza si nu au suferit nici o condamnare penala;
b)      sa participe la Adunarile Generale , precum si la activitatile organizate de Asociatie;
c)      sa fie informati despre activitatile Asociatiei;
d)     sa-si exprime liber opiniile despre activitatea Asociatiei si sa contribuie la realizarea obiectivelor acesteia;
e)      sa puna in discutie, prin includerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale, a oricarui subiect ce are legatura cu activitatea Asociatiei;
f)       sa-si exprime prin vot optiunea fata de proiectele de hotarari ale Adunarii Generale;
g)      de a beneficia si de a folosi, exclusiv in scopul indeplinirii actiunilor statutare ale Asociatiei, mijloacele aflate in patrimoniul Asociatiei.

Membrii de onoare ai Asociatiei au urmatoarele drepturi:
a)      sa participe, fara drept de vot, la sedintele Adunarii Generale ale Asociatiei;
b)      sa participe la toate actiunile organizate de Asociatiei;
c)      sa fie informati despre activitatile Asociatiei;
d)     de a beneficia si de a folosi, exclusiv in scopul indeplinirii actiunilor statutare ale asociatiei, mijloacele aflate in patrimoniul Asociatiei.

Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii:
a)      sa respecte, fara rezerve, statutul, regulamentele, precum si hotararile Adunarii Generale ale Asociatilor;
b)      sa-si plateasca cotizatia, potrivit angajamentelor pe care si le-au asumat;
c)      sa nu foloseasca bunurile Asociatiei in scopuri personale sau contrare hotararilor sau deciziilor organelor asociatiei;
d)     sa participe si sa se implice activ in actiunile initiate de Asociatie, cu exceptia membrilor de onoare;
e)      sa militeze cu constiinciozitate pentru realizarea scopului si obiectivelor Asociatiei;
f)       sa nu intreprinda actiuni, fara imputernicire din partea Asociatiei, care ar putea aduce atingere imaginii/ prestigiului Asociatiei;
g)      sa nu intreprinda actiuni care, prin natura lor, ar leza scopul si interesele asociatiei.

Patrimoniul Asociatiei este format din totalitatea drepturilor si obligatiilor cu caracter economic apartinand asociatiei, ca persoana juridica distincta.

Patrimoniul initial al Asociatiei este in valoare de 1.000 RON, depus la Banca Transilvania, filiala Sf. Gheorghe, judetul Covasna.

Patrimoniul Asociatiei se completeaza cu venituri, care provin din:
a)      cotizatiile membrilor (10 RON / luna);
b)      dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale;
c)      dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie;
d)     venituri realizate din activitati economice directe;
e)      donatii, sponsorizari sau legate;
f)       resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
g)      alte venituri prevazute de lege.

In cazul dizolvarii Asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite unor persoane fizice. Aceste bunuri se transmit catre Episcopia Ortodoxa a Covasnei si Harghitei.

Asociatia va colabora cu alte institutii de profil, din tara si strainatate in vederea schimbului de experienta si pentru realizarea si promovarea scopurilor si obiectivelor Asociatia.

Asociatia se poate asocia cu alte organizatii de profil sau poate adera la alte organizatii cu obiective similare, din tara sau din strainatate.
Prevederile prezentului statut se completeaza corespunzator cu dispozitiile O.G. 26/2000 si cu cele ale altor acte normative incidente.
 
Persoanele interesate sa devina membrii ai Asociatiei Prietenii Sfantului Efrem cel Nou sunt rugate sa ia legatura cu presedintele Asociatiei, la nr. de telefon 0740788876 sau pe adresa ciprioan@yahoo.com.

Noii membri vor primi o copie a intregului Statut al Asociatiei si vor beneficia de toate drepturile si obligatiile specifice calitatii lor de membri ai Asociatiei.
 
Imediat dupa infiintarea Asociatiei Prietenii Sfantului Efrem cel Nou s-a intocmit si Contractul de donatie imobiliara, intre donatorii Radu Viorel si sotia sa, Radu Ionela, din municipiul Sf. Gheorghe, prin care acestia au donat Asociatiei Prietenii Sfantului Efrem cel Nou doua terenuri alaturate, in localitatea Malnas, avand o suprafata de 1.700 mp, respectiv 2.800 mp, locatie pe care, cu ajutorul lui Dumnezeu si contributia iubitorilor Sfantului Efrem, va fi construita prima Comunitate Terapeutica Ortodoxa, aflata sub egida Bisericii neamului nostru, pe teritoriul Romaniei.

Conform Contractului de donatie imobiliara sus mentionat, alcatuit de notarul public Marilena Profiroiu din Sf. Gheorghe, judetul Covasna, donatorii terenurilor declara ca ”fac aceasta donatie pur si simplu in scopul edificarii exclusive a unui Centru social de dezintoxicare a persoanelor dependente de droguri, in termen de maximum cinci ani, in conformitate cu scopul Asociatiei.”
 
Pentru perioada urmatoare dorim sa realizam urmatorii pasi:

-          marirea patrimoniului Asociatiei prin completarea de catre posibilii donatori a declaratiei 230, prin care cei 2% din impozitul pe venituri pe anul 2012 sunt returnati, conform legii, unui ONG, in cazul de fata Asociatiei Prietenii Sfantului Efrem cel Nou. In acest sens atasam acestui mesaj o copie a formularului 230, completat de datele Asociatiei, pe care ii rugam sa il completeze in folosul Asociatiei (se completeaza anul, numele si adresa, CNP-ul si semnatura);

-          definitivarea proiectului cladirii Comunitatii Terapeutice Ortodoxe Sfantul Efrem cel Nou. In acest sens avem de partea noastra un arhitect din Bucuresti, care ne-a promis ca va realiza documentatia necesara, fara a percepe ceva in schimb decat a avea multumirea sufleteasca de a fi de ajutor aproapelui cazut in suferinta;

-          de asemenea, am fost contactati de un alt arhitect din Bucuresti, care s-a oferit sa realizeze gratuit proiectul unei bisericute la Malnas-Bai, cu hramul Sfantul Efrem cel Nou, prima din Romania, care se va construi in cadrul Comunitatii Terapeutice si care va gazdui icoana de mari dimensiuni a Sfantului Efrem cel Nou pe care am realizat-o cu sprijinul multor iubitori de Hristos, dar si o particica din sfintele moaste ale Sfantului Efrem cel Nou;

-          inscrierea de noi membrii in cadrul Asociatiei Prietenii Sfantului Efrem cel Nou;

-       realizarea unor proiecte locale de sprijinire a lucrarilor de constructie a Comunitatii Terapeutice Ortodoxe, cat mai ales realizarea unui proiect european in acest sens;

-       atragerea de donatii, in urmatoarele conturi ale Asociatiei, pentru indeplinirea scopurilor acesteia:

Codul IBAN in RON – RO92BTRL01501205S23583XX, deschis la Banca Transilvania, sucursala sf. Gheorghe, judetul Covasna. Codul fiscal al Asociatiei este 31026655.

Codul IBAN in Euro este – RO67BTRL01504205S23583XX, iar codul Swift este BTRLRO22XXX

Codul IBAN in Dolari (USD) este – RO19BTRL01502205S23583XX, cu acelasi cod Swift.


-          realizarea unui site al Asociatiei Sfantului Efrem cel Nou, in acest sens avem nevoie de cineva priceput din domeniu, care sa ne ajute.
           
Cat ne-a luminat Dumnezeu pana acum, potrivit asezarii noastre sufletesti, am facut. Lui ii dam slava si ii multumim. Speram sa ne ajute in continuare, caci aceasta Comunitate Terapeutica nu vrea sa fie decat un imbold pentru ca in cativa ani astfel de Centre sa existe peste tot in tara noastra. Nu banii sunt o problema in realizarea unor astfel de proiecte, ci este nevoie de oameni, cu macar un dram de nebunie pentru Hristos. Cei peste 800.000 de oameni din Romania cu probleme de adictii, dar si familiile lor, asteapta samarineni milostivi care sa ii ajute sa iasa din iadul propriilor patimi si neputinte.

Modelul acestei Comunitati Terapeutice Ortodoxe va fi cel realizat si in alte tari ortodoxe (Cipru, Serbia sau Rusia), accentul fiind pus pe recuperarea pe termen lung a persoanelor cu adictii. Incercam sa reactivam ceea ce a facut Sfantul Vasile cel Mare in secolul al IV-lea, una dintre vasiliadele mai putin cunoscute, numita Școala pentru fetele decazute, ale carei principii erau terapia pe termen lung, pana la reintegrarea cu succes a persoanelor tratate in familie si in societate. Accentul era si este pus pe Sfintele Taine, pe harul dumnezeiesc pe care numai Biserica cea Una, Ortodoxia, il are. Dovada este si faptul ca astfel de Comunitati Terapeutice, in mediile ortodoxe au o rata de succes de aproximativ 85%, pe cand in cele neortodoxe sau necrestine ea este de doar 5-7%.

Nu vrem sa ne batem cu pumnul in piept, ci incercam sa nu ne traim viata fara sens, caci sensul ei este dat de iubirea fata de aproapele nostru. Mai multe le vom spune celor dornici sa se implice in efortul nostru crestin-ortodox.

Persoanele care vor face donatii in aceste conturi sunt rugate sa informeze apoi pe presedintele acesteia, la nr. de de telefon 0740788876 sau pe adresa ciprioan@yahoo.com, pentru a primi prin posta o copie pe lemn a icoanei Sfantului Efrem cel Nou, dar si pentru a lasa numele celor vii si adormiti din familiile lor, spre a fi pomenite la Sfanta Liturghie si la Acatistul Sfantului Efrem cel Nou.

Tin sa multumesc, in calitate de presedinte al Asociatiei Sfantului Efrem cel Nou, tuturor celor care ne-au sprijinit in achitarea sumei necesare pictarii si inramarii intr-un baldachin a icoanei Sfantului Efrem cel Nou; au fost credinciosi romani din Bucuresti, Iasi, Piatra-Neamt, Suceava, Botosani, Timisoara, Buhusi, Sighetul Marmatiei, Craiova, Corabia, Constanta, Targu Mures, Turda, Braila, Arad, Resita, Bacau, Ploiesti, Galati, Sibiu, Calarasi, Slobozia etc, dar si din SUA, Canada, Italia, Marea Britanie, Spania, Elvetia si Olanda. Toti raman inaintea lui Dumnezeu drept primi ctitori ai Comunitatii Terapeutice Ortodoxe, in frunte cu donatorii terenului necesar construirii ei, robii lui Dumnezeu, Viorel si Ionela, impreuna cu fiul lor, Ioan.

Dumnezeu sa va rasplateasca inmiit tuturor si sa fiti alaturi de Sfantul Efrem cel Nou in raiul vesniciei.

Acest mesaj este, de asemenea, un dar destinat tuturor celor care joi, 3 ianuarie, au sarbatorit aflarea moastelor Sfantului Efrem cel Nou, cu ale carui rugaciuni speram sa ne mantuim.

Presedintele Asociatiei Sfantului Efrem cel Nou
Pr.
dr. Ciprian-Ioan Staicu

.

11 Aprilie 2014

Vizualizari: 5669

Voteaza:

Infiintarea Asociatiei Prietenii Sfantului Efrem cel Nou 5.00 / 5 din 1 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE