Preotul Moise Macinic

Preotul Moise Macinic

Preotul Moise Macinic - Contemporan cu preotul Ioan din Gales, era originar din satul Sibiel, asezat la marginea Sibiului. Cateva stiri despre viata sa le desprindem dintr-o declaratie a sa, pe care a dat-o in fata unei comisii de ancheta la Viena, in data de 14-15 aprilie 1752. Din aceasta deprindem ca in urma cu vreo 6 ani(1746), el a fost hirotonit la Bucuresti, de către mitropolitul Ungrovlahiei, Neofit Cretanul. La scurt timp dupa hirotonie, episcopul rutean unit Manuil Olszavsky din Muncaci, trimis in Transilvania, constata ca printre cei ce se impotriveau uniatiei se afla si "popa Macinic din Sibiel".

Calendar Ortodox