Inaintea Potirului Vietii impaca-te cu vrajmasii tai

Inaintea Potirului Vietii impaca-te cu vrajmasii tai Mareste imaginea.

Din scrierile Sfântului Ioan Gură de Aur

E timpul să ne apropiem de Masa cea înfricoşătoare. Să ne apropiem, dar, toţi cu atenţia şi cugetarea cuvenită şi nimeni să nu fie Iuda, nimeni să nu fie rău, nimeni să nu ascundă în sine veninul, purtându-l unul pe buze şi altul în minte. Hristos stă înainte; Cel ce a orânduit Masa aceea, Acelaşi orânduieşte acum şi pe aceasta.

Căci nu omul preface cele puse înainte în Trupul şi Sângele lui Hristos, ci însuşi Hristos, Cel ce S-a răstignit pentru noi. Preotul stă, purtând chipul Lui, şi rosteşte cuvintele, însă lucrează puterea şi harul lui Dumnezeu: acesta este trupul Meu, a spus El. Aşadar, nimeni să nu fie viclean, nimeni să nu aibă răutate, nimeni să nu aibă venin în suflet ca nu cumva să se împărtăşească spre osândă.

Şi atunci, după primirea celor puse înainte, în Iuda a intrat diavolul, dispreţuind nu Trupul Domnului, ci dispreţuind pe Iuda pentru neruşinarea lui, ca tu să ştii că peste cei ce se împărtăşesc cu nevrednicie cu Dumnezeieştile Taine, cu deosebire năvăleşte şi deseori se sălăşluieşte în ei diavolul, ca şi atunci în Iuda. Căci cinstirile aduc folos celor vrednici, iară cei ce se bucură cu nevrednicie de ele sunt loviţi de grea pedeapsă. Spun aceasta nu ca să înfricoşez, ci ca să previn. De ai ceva împotriva vrăjmaşului, lasă mânia; tămăduieşte rana, curmă vrajba, ca să primeşti folos de la această Masă, căci te apropii de Jertfa cea Sfântă şi înfricoşătoare. Ruşinează-te de Cel ce Se aduce: Hristos stă înainte înjunghiat.

De ce este înjunghiat şi pentru ce? Pentru a împăca cerul cu pământul, pentru a te face prieten cu îngerii, pentru a te împăca pe tine cu Dumnezeul tuturor, ca din potrivnic şi vrăjmaş să te facă pe tine Prieten. El Şi-a dat sufletul Său pentru cei ce îl urau, iară tu rămâi vrăjmăşind împotriva robului celui temenea ţie! Cum te poţi apropia, dar, de Masa păcii?

El nu S-a dat în lături nici chiar de la a muri pentr tine, iar tu nu voieşti pentru tine însuţi să laşi mânia ce o ai împotriva semenului tău! Cum te vei putea învrednici, dar, de iertare?

„Acela m-a nedreptăţit - vei spune tu – şi mi-a luat foarte mult". Şi ce dacă? Nu ai pierdut decât bani încă nu te-a rănit aşa cum L-a rănit Iuda pe Hristos; şi cu toate acestea, Hristos însuşi Sângele Său, Care S-a vărsat, L-a dat pentru mântuirea celor ce L-au vărsat.

Ce poţi spune tu, care să fie asemenea acestora? De nu-l vei ierta pe vrăjmaşul tău, nu lui îi vei face rău, ci ţie însuţi; lui îi poţi face deseori rău în viaţa aceasta, dar tu însuţi vei fi fără de răspuns în viaţa viitoare. Căci de nimic nu Se scârbeşte Dumnezeu atât ca de omul cel pomenitor de rău, ca de inima trufaşă şi de sufletul mânios. Ascultă, aşadar, ce spune El: dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo, stând înaintea altarului, îţi vei aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo, înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi, venind, adu darul tău (Mt. 5,23-24).

De ce spui tu: „Oare eu să îl iert?" Da, spune El, pentru pacea cu fratele tău se şi aduce această Jertfă. De aceea, dacă Jertfa aceasta se aduce pentru pacea ta cu fratele, iar tu nu faci pace, în zadar iei parte la aceasta Jertfă, fără de folos va fi pentru tine acest lucru. Fă, aşadar înainte cele pentru care se aduce această Jertfa şi atunci cu folos te vei împărtăşi de ea. Pentru aceasta a coborât Fiul lui Dumnezeu, ca să împace neamul nostru cu Domnul; şi nu numai pentru aceasta a venit El ci ca şi pe noi, cei ce săvârşim acestea, să ne facă părtaşi ai numelui Său.

Fericiţi făcătorii de pace, spune El, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema (Mt. 5, 9). Ceea ce a făcut Fiul lui Dumnezeu, Cel Unul-Născut, aceea să faci şi tu după puterile tale omeneşti, devenind făcător de pace şi pentru tine însuţi, şi pentru ceilalţi. De aceea pe tine, făcătorule de pace, te şi numeşte El fiu al lui Dumnezeu, de aceea şi în vremea săvârşirii acestei Jertfe despre nicio altă poruncă nu a pomenit El decât numai despre împăcarea cu aproapele, arătând ceea ce este cel mai important. Aşadar, ştiind acestea, să curmăm toată mânia şi, curăţindu-ne conştiinţa, cu toată smerenia şi blândeţea să ne apropiem de Masa lui Hristos, Căruia împreună cu Tatăl şi cu Sfântul Duh se cuvine toată slava, cinstea şi stăpânirea, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Protoiereu Grigorie Diacenko
Cercetează-te pe tine însuţi - înaintea Spovedaniei şi a Sfintei împărtăşanii!, Editura Egumenita

Cumpara cartea "Cercetează-te pe tine însuţi"

.
Pe aceeaşi temă

12 Iunie 2015

Vizualizari: 259

Voteaza:

Inaintea Potirului Vietii impaca-te cu vrajmasii tai 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE