Margaritare duhovnicesti despre mantuire

Margaritare duhovnicesti despre mantuire Mareste imaginea.

MĂRGĂRITARE DUHOVNICEŞTI DESPRE MÂNTUIRE

Calea cea dreaptă a mântuirii omului se cunoaşte după răbdarea ispitelor şi împlinirea permanentă a poruncilor.

Cel ce fuge de răbdare, unul ca acela fuge de mântuire.

Trebuie să răbdăm toate ispitele şi încercările, aşa cum a răbdat Mântuitorul, şi nu doar să le răbdăm, ci şi cu bucurie să le primim pe acestea. Doar atunci vom dobândi mântuirea - ascultând de Domnul întru răbdare şi îndurare.

De grăirea de rău, de zavistie şi bârfă, nicicând, în nici un loc, nimeni nu poate să fugă. A ne ascunde de aceasta înseamnă a îndepărta toate posibilităţile de mântuire.

***
Fiecărui om îi este dată de Dumnezeu o măsură a mântuirii lui. Pe cât ne vom smeri, pe atât ne vom apropia de Domnul. Iată pentru ce smerenia şi răbdarea ne ajută întotdeauna dacă voim să ne mântuim.

***
Cuvântul lui Dumnezeu ne este nouă de folos pentru mântuirea sufletului. Dacă nu poţi să citeşti, nu te îndepărta din locul unde auzi Cuvântul şi primeşti folos din aceasta.

***
Judecata de sine este cale de mântuire.

***
A iubi pe vrăjmaşi, a le face lor bine şi a te ruga pentru mântuirea lor este mare răscumpărare a păcatului pe calea mântuirii noastre.

***
Nu trebuie să porţi convorbiri care nu duc la mântuirea sufletului Cel ce fuge de răbdare acela fuge de mântuire.

Fără necazuri nu există mântuire, iar cei care le rabdă pe ele aşteaptă împărăţia cerurilor.

Nu te ruşina să-ţi descoperi toate păcatele tale înaintea preotului, ca să nu te ruşinezi de ele in Ziua judecăţii.

Dacă nu sunt necazuri, nu există nici mântuire.

După rugăciune, datoria noastră este de a ne îngriji de mântuirea aproape în afară de pocăinţă, cale de rnantuire nu află omul.

Puţini simt astăzi oamenii cu can ai putea să vorbeşti despre mântui rea sufletului, singurul lucru cu adevărat folositor. Nici un prinos nu este atât de plăcut Domnului, precum grija omului pentru mântuirea sufletului său.

Calea către mântuire este postul şi rugăciunea.

Smerenia înseamnă a plăcea lui Dumnezeu. Ea este luminare a minţii omului, mântuire a sufletului, casei blagoslovenie şi tuturor mângâiere.

Trebuie să avem hotărâre puternică de a muri pentru Hristos, pentru poruncile Lui şi pentru mântuirea fraţilor noştri. Să nu avem nădejde însă întru noi înşine, ci doar în Dumnezeu.

Cine socoteşte să stea mai mult la citire decât să se îndeletnicească cu rugăciunea aşa cum trebuie, se află întru înşelare şi se îndepărtează de mântuire.

***
Partea tuturor celor ce vor să se mântuiască este suferinţa. Pentru aceasta, dacă suferim să ne bucurăm, căci în acest timp se lucrează mântuirea noastră.

***
Intreabă-l adesea pe părintele tău duhovnicesc despre mântuire şi despre cum să-ţi biruieşti patimile. La întrebarea ta smerită, Domnul îi descoperă părintelui voia Sa.

***
In timpul postului toată grija noastră să fie pentru înfrânarea de la rău şi mântuirea sufletului.

***
Pentru mântuire trebuie să fugim de sminteli, de cunoştinţa cu oamenii lumeşti şi de deşertăciuni.

Calculatorul poate sluji la orice nelegiuire şi jocuri fără rânduială ori poate fi pus în slujba lui Dumnezeu copiind cărţi de slujbă ori literatura Sfinţilor Părinţi. Una şi aceeaşi tehnică slujeşte omului spre mântuire nn spre pieire.

Când cercetezi pe vreun oarecare iubitor de Hristos, nu întârzia prea mult în casa lui, căci bogăţia doar atunci este bună, când este întrebuinţată pentru mântuirea sufletului. Când se arată frica pentru cele trupeşti, atunci ea este satanică şi pierzătoare de suflet, iar când această frică e pentru suflet şi pentru mântuirea lui, atunci ea se dovedeşte mântuitoare.

Este bine să alegi un chip de viaţă folositor pentru mântuire. In timpul necazurilor să spunem adesea: „Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu şi pentru ce mă tulburi? Nădăjduieşte în Dumnezeu, că-L voi lăuda pe El; mântuirea feţei mele este Dumnezeul meu" (Psalmul 41, 6-7).

Fragment din cartea "Sfinţii Părinţi despre cum să dobândim mântuirea", Editura Sophia

Cumpara cartea "Sfinţii Părinţi despre cum să dobândim mântuirea"

Pe aceeaşi temă

31 Ianuarie 2020

Vizualizari: 497

Voteaza:

Margaritare duhovnicesti despre mantuire 5.00 / 5 din 1 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE