Harul cununiei preschimba iubirea fireasca in iubire duhovniceasca

Harul cununiei preschimba iubirea fireasca in iubire duhovniceasca Mareste imaginea.

Harul cununiei preschimba iubirea fireasca in iubire duhovniceasca
Text
Şi a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galileii şi era şi mama lui Iisus acolo. Şi a fost chemat şi Iisus şi ucenicii Săi la nuntă. Şi sfârşindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El: Nu mai au vin. Zis-a ei Iisus: Ce este Mie şi ţie, femeie? încă n-a venit ceasul Meu. Mama Iui a zis celor care slujeau: Faceţi orice vă va spune. Şi erau acolo şase vase de piatră, puse pentru curăţirea iudeilor, care luau câte două sau trei vedre. Zis-a lor Iisus: Umpleţi vasele cu apă. Şi le-au umplut până sus. Şi le-a zis: Scoateţi acum şi aduceţi nunului. Iar ei i-au dus. Şi după ce nunul a gustat apa care se făcuse vin şi nu ştia de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa ştiau, a chemat nunul pe mire şi i-a zis: Orice om pune întâi vinul cel bun şi când se ameţesc, pe cel mai slab; iar tu ai ţinut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileii şi Şi-a arătat slava Sa; şi ucenicii au crezut în El. (In 2, 1-11)

Comentariu
S-a făcut nuntă în Cana Galileii şi era şi mama lui Iisus acolo.
Spunând evanghelistul că era de faţă la nuntă Maica lui Dumnezeu mai înainte de a veni Iisus, o înfăţişează drept chip al curăţiei sufletului celor doi miri, fără de care nu e cu putinţă venirea şi şederea de faţă a lui Hristos între ei.

Şi a fost chemat şi Iisus.
Ni se ne arată, aşadar, ce se întâmplă când doi se unesc nu în afara lui Dumnezeu şi fără de EI, ci stând El de faţă, împreună cu El, prin harul Său. Când, adică, mirii de bunăvoie II cheamă şi sunt gata să-L primească cu vrednicie, cu suflet curat, adică, după cum s-a arătat mai înainte.

Şi sfârşindu-se vinul...
Vinul de la nuntă, pus la masă înainte de a veni Hristos, închipuie simţământul firesc de iubire. Soiul acesta de iubire însă cu vremea păleşte, slăbeşte, sărăceşte şi până la urmă piere deplin.

Şi a zis mama lui Iisus către El: Nu mai au vin.
Numai strigând către Domnul şi prin harul Său îşi află lipsa aceasta îndestularea.

Iar Maica Domnului ne este maică iubitoare ce pururi veghează şi ia aminte la lipsuri şi nevoi; nu avem altă solitoare pe lângă Domnul mai sfântă decât ea. Hristos e întotdeauna gata să ne dăruiască harul Său, dar nu ni-l dă cu sila, ci Se arată desăvârşit cinstitor al libertăţii noastre. Nu ne vrea Domnul fii alintaţi, care capătă tot ce voiesc mai înainte să ceară. Stă lângă noi şi aşteaptă să ne cunoaştem cu umilinţă sărăcia noastră şi să cădem la El, de-a dreptul, ori prin mijlocirea Maicii Sale şi a sfinţilor cerând.

Zis-a ei Iisus: Ce ne priveşte pe Mine şi pe tine, femeie? Incă n-a venit ceasul Meu.

Harul primit de miri la nuntă vine odată cu Noul Legământ şi-i adus de Hristos. In Legământul cel vechi, nu harul, ci legea rânduia însoţirea.

Harul de care se împărtăşesc creştinii nu se revarsă de la sine; e rodul rugăciunii stăruitoare şi al nevoinţelor curăţitoare.

Mama Lui a zis celor care slujeau: Faceţi orice vă va spune.

Slujitorii aceştia sunt chiar mirii; ei trebuie să se gătească, dorind minunea preschimbării iubirii lor prin harul lui Hristos.

Iar ce le spune El sunt poruncile Sale; ca să ai parte de harul Lui şi să te schimbi, trebuie să-I împlineşti toate poruncile, care te curăţă de patimi şi te fac lucrător de virtuţi.

Aceasta-i calea nerătăcită care duce la iubire - rod al nepătimirii şi culme a virtuţilor, după cum spun Părinţii -, Iubirea despre care minunat vorbeşte Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan; iar dragostea soţilor e un chip al acestei iubiri.

Şi erau acolo şase vase de piatră, puse pentru curăţirea iudeilor.

Vasele acestea închipuie rânduielile legaliste care cârmuiau mai înainte căsătoria şi păzirea ei: voinţa celor doi de a respecta un legământ şi un contract odată făcute.

Domnul Se foloseşte de aceste vase cu un alt rost, închipuind astfel trecerea de la domnia legii din Vechiul Testament la domnia harului din Testamentul cel Nou.

Zis-a lor Iisus: Umpleţi vasele cu apă.

Vinul care se sfârşise arată sfârşirea iubirii; apa ce se va preschimba în vin închipuie puterile omului dintru început, în stare să săvârşească lucrarea iubirii.

Şi le-au umplut...
Căci se cuvine ca soţii să aducă lui Dumnezeu toate puterile şi însuşirile fireşti, pentru ca El să le preschimbe prin harul Său.

.. .până sus.

Şi cu cât Ii vor aduce Lui mai mult, cu atât mai mult vor primi de la El.

Şi le-a zis: Scoateţi acum şi aduceţi nunului. Iar ei i-au dus.

Prin harul lui Hristos, iubirea care-i doar simţământ firesc şi toată puterea fiinţei noastre care o însufleţeşte şi o mână sunt preschimbate în iubirea care-i după duh; pe aceasta o arată prin vinul cel nou.

Şi când nunul a gustat apa care sejacuse vin şi nu ştia de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa ştiau...

Nunul e raţiunea noastră, care, privind din afară, cunoaşte potrivit firii cele ce sunt fireşti, şi vede că un vin e mai bun decât altul - că una-i iubirea firească, şi alta iubirea duhovnicească -, dar nu e în stare să vadă de unde izvorăşte ce-i mai presus de fire şi mai bun.

Mirii însă, pentru că s-au rugat cerând harul lui Dumnezeu, pentru că I-au adus Lui drept jertfă curată toată puterea lor de a iubi şi s-au gătit duhovniceşte ca să primească darul Său, cunosc prin cercarea lucrului şi printr-o tainică simţire a inimii puterea sfântă ce lucrează în ei.

Orice om pune întâi vinul cel bun şi, când se ameţesc, pune pe cel mai slab;

Indeobşte, îndrăgostiţii au parte la început de o iubire înflăcărată, parcă nepământească, care însă nu dăinuie mult; până la urmă se lasă prinşi şi ameţiţi de patimi şi aşa, zăpăciţi şi orbiţi, umblă aiurea pe căile vieţii, se îndepărtează unul de altul şi se pierd. Gustă atunci din drojdia iubirii stricate şi oţetite de necurăţia patimilor din ei.

iar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.

Iubirea cea după duh întoarce din stricăciune întru nestricăciune; ea nu se ofileşte şi-şi păstrează buna mireasmă prin harul lui Hristos.

„Acum" e al lui Hristos şi închipuie dăinuirea iubirii şi veşnicia hărăzită celei plămădite de veşnicul şi necreatul har dumnezeiesc.

Jean-Claude Larchet
DESPRE IUBIREA CREŞTINĂ, EDITURA SOPHIA

Cumpara cartea "DESPRE IUBIREA CREŞTINĂ"

Pe aceeaşi temă

17 Octombrie 2016

Vizualizari: 2824

Voteaza:

Harul cununiei preschimba iubirea fireasca in iubire duhovniceasca 0 / 5 din 0 voturi.

Adauga comentariu

Pentru a adauga un comentariu este nevoie sa te autentifici.

RETELE SOCIALE