Centrul Eclesiastic de Documentare - Mitropolit Nicolae Colan


Centrul Eclesiastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan"


Episcopia Ortodoxa a Covasnei si Harghitei

Hotarare

Adunarea Eparhiala a Episcopiei Ortodoxe de Covasna si Harghita, in sedinta din 6 februarie 1996, ascultand expunerea de motive si propunerile Prea Sfintiei Sale, Ioan Selejan, cu privire la necesitatea infiintarii unui Centru Eclesiastic de Documentare in municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, care sa aiba ca obiectiv de activitate cercetarea si formarea unui fond documentar privind cultura si civilizatia romaneasca, in toate formele sale de manifestare, urmarita de-a lungul istoriei inclusiv in contemporaneitate;

Vazand ca in domeniul, sus mentionat, nu exista in zona o alta institutie cu profil asemanator, care, prin activitatea sa, sa asigure cunoasterea si evidentierea la nivel corespunzator a aspectelor definitorii ale culturii si spiritualitatii romanesti in raza de activitate a Episcopiei noastre;

Luand in consideratie si avizul Secretariatului de Stat pentru Culte, prin care se aproba infiintarea unui asemenea centru;

In temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare si Functionare a Bisericii Ortodoxe Romane,

HOTARASTE

1. Cu data prezentei hotarari se infiinteaza „Centrul Eclesiastic de Documentare Mitropolit Nicolae Colan" din subordinea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei si Harghitei, ca institutie cu personalitate juridica, avand sediul in municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna, strada Scolii nr.2.

2. Centrul Eclesiastic de Documentare Nicolae Colan va avea ca obiect de activitate cercetarea, prelucrarea si valorificarea, pastrarea si conservarea marturiilor materiale si documentare, ce atesta prezenta si dainuirea populatiei romanesti in sud-estul Transilvaniei si a spiritualitatii ortodoxe in localitatile de pe cuprinsul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei si Harghitei.

3. Centrul Eclesiastic de Documentare Mitropolit Nicolae Colan are cont in banca Dacia Felix, Sfantu Gheorghe, si utilizeaza stampila si parafa cu denumirea proprie in actele si documentele care le intocmeste.

4. Se aproba regulamentul de organizare si functionare a Centrului Eclesiastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan", conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare, din care face parte integranta.

5. Se aproba organigrama si statul de functiuni a Centrului Eclesiastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare, din care face parte integranta.

6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Consiliul Eparhial.

IOAN, Episcop al Covasnei si Harghitei

Episcopia Ortodoxa Romana a Covasnei si Harghitei

Centrul Eclesiastic de Documentare Mitropolit Nicolae Colan

Sf. Gheorghe, str. Scolii nr.2

Regulamentul de organizare si functionare a Centrului Eclesiastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" - extrase -

Capitolul I - Dispozitii generale

Art.1 Denumirea unitatii este Centrul Eclesiastic De Documentare „Mitropolit Nicolae Colan", institutie publica, cu personalitate juridica, in directa subordonare a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei si Harghitei.

Art. 2 Centrul Eclesiastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan" are sediul in Str. Scolii nr.2 Sf. Gheorghe, judetul Covasna. Toate actele, facturile, anunturile, publicatiile etc. vor contine denumirea completa a unitatii, alaturi de indicarea sediului.

Art. 3 Activitatea Centrului Eclesiastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan" se desfasoara in conformitate cu legislatia romana, legiuirile Bisericii ortodoxe si cu prevederile prezentului Regulament

Capitolul II - Scopul si obiectul de activitate

Art. 4 Potrivit obiectului de activitate, competentelor si structurii de organizare, Centrul Eclesiastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" are urmatoarele atributii:

- desfasoara activitati de cercetare, prelucrare si valorificare, pastrarea si conservarea marturiilor materiale si documentare ce atesta prezenta si dainuirea populatiei romanesti in sud-estul Transilvaniei si a spiritualitatii ortodoxe in localitatile de pe cuprinsul Episcopiei Ortodoxe a Covasnei si Harghitei;

- asigura cadrul necesar pentru studierea istoriei Bisericii si a comunitatilor romanesti ortodoxe din sud-estul Transilvaniei, pentru cinstirea memoriei inaintasilor din zona, a patronului spiritual al institutiei, Mitropolit Nicolae Colan;

- elaboreaza proiecte coerente si fezabile, pentru cercetarea unor teme care se impun prin importanta lor, conform statutului de functionare a institutiei;

- desfasoara - prin proprii specialisti si impreuna cu alti colaboratori- activitati de cercetare si documentare pe care le finalizeaza, prin publicarea lor, in publicatiile Episcopiei, includerea in monografii, tratate etc.

- proiecteaza activitati de colaborare cu alte institutii (persoane specializate) pe domenii, alcatuind "colective de lucru" si coroborand rezultatele cercetarii acestora;

- isi creeaza propriile fonduri de valori patrimoniale si documentare ca baza de cercetare, asumandu-si si rolul de prezervare a patrimoniului mobil si imobil cu valoare istorica si civica din zona;

- prelucreaza informatiile pentru uzul specialistilor interesati si valorifica, la nivel de masa, profesionist, prin forme specifice, rezultatele activitatii sale;

- desfasoara activitati privind colectarea, evidenta, pastrarea, conservarea si valorificarea bunurilor de cultura romaneasca, cu prioritate a celor care fac parte din patrimoniul cultural national, aflate in proprietatea ori folosinta bisericilor ortodoxe din zona si a Episcopiei Ortodoxe a Covasnei si Harghitei;

- faciliteaza valorificarea cercetarii prin publicarea rezultatelor acesteia sau asigurarea participarii muzeografilor la reuniuni de specialitate; - organizeaza activitatea de documentare prin constituirea bibliotecii, filmotecii, videotecii, fonotecii si arhivei documentare;

- organizeaza expozitii tematice si de colectie, conferinte publice, dezbateri, expuneri, simpozioane si sesiuni de comunicari stiintifice, activitati didactice (vizite organizate si tematice, lectii de muzeu, concursuri scolare etc.);

- asigura conditii adecvate pentru vizitarea unitatii si indrumarea corespunzatoare a publicului si promoveaza activitati menite sa puna in valoare patrimoniul unitatii;

- realizeaza si colecteaza materiale de popularizare a patrimoniului cultural-religios din zona (monografii, pliante, ghiduri, afise, casete video etc.);

- organizeaza sau ofera cadrul de desfasurare a activitatilor de promovare a cunoasterii valorilor culturii si artei nationale din zona, de dezvoltare si afirmare a disponibilitatilor creatoare a populatiei si asigurarea traditiilor crestine stramosesti;

- constituie un loc de intalnire a teologilor si intelectualilor laici pentru a dezbate probleme de interes pentru stiinta, cultura, spiritualitatea romaneasca;

- actioneaza pentru crearea premiselor necesare pentru buna convietuire a tuturor locuitorilor din judetele Covasna si Harghita, fara deosebire de etnie sau religie, prin cunoasterea istoriei, culturii, civilizatiei si religiei acestora si a interferentelor stabilite in decursul convietuirii;

- raspunde de asigurarea securitatii Centrului, evidenta si gestionarea bunurilor, asigurarea conditiilor de pastrare si conservare.

Art. 5 Pentru realizarea scopului si obiectului de activitate, Centrul isi creeaza cadrul si dotarile necesare, inclusiv prin folosirea regimului de editura si tipar si organizarea unor forme de comert si servicii in regie proprie.

Capitolul III - Patrimoniul

Art. 6 Centrul Eclesiastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan" are un patrimoniu in valoare de 4.974.000 lei, stabilit conform bilantului incheiat la 31.12.1995.

Art. 7 Centrul Eclesiastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan" dispune de sediul propriu din str. Scolii nr.2 Sf. Gheorghe, amenajat cu spatii adecvate de profil, precum si cu dotarile aferente corespunzatoare actiunilor culturale, de prestari de servicii si comerciale.

Art.8 Patrimoniul Centrului Eclesiastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan" este constituit din:

a) valori apartinand bisericilor ortodoxe din Protopopiatul Sf. Gheorghe, preluate in custodie pentru conservare, restaurare si valorificare prin introducerea in circuitul public in cadrul expozitiei de baza sau al celor temporare;

b) bunuri de patrimoniu cultural - obiecte cu caracter religios si memorial, lucrari de arta plastica, documente, carti, periodice, fotografii, filme, marturii pe casete audio si video, obtinute prin cercetare proprie, achizitii, donatii si legatii testamentare.

Art. 9 Patrimoniul Centrului Eclesiastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan"

- Sf. Gheorghe, constituie un bun exclusiv al proprietatii Episcopiei Ortodoxe a Covasnei si Harghitei si al bisericilor ortodoxe de pe cuprinsul ei si este administrat potrivit Legiuirilor Bisericii Ortodoxe Romane.

Patrimoniul Centrului poate fi imbogatit si completat prin achizitionare si investitii, donatii de obiecte, materiale si bunuri culturale venite din partea unor foruri administrative centrale si locale, a unor intreprinderi, institutii, organizatii sau persoane fizice din tara sau strainatate. (…)

Sfantu Gheorghe,

23 aprilie 1996
Activitatea sectorului de asistenta sociala din Centrul Eclesiastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan"

Biroul de asistenta sociala functioneaza in cadrul Centrul Eclesiastic de Documentare Mitropolit Nicolae Colan, str. Miko Imre, nr.2,

Programe sociale: "Solidaritatea crestina"

1. Beneficiari: persoane nevoiase de credinta ortodoxa din judetul Covasna

Locul de desfasurare: Municipiul Sf. Gheorghe si localitatile invecinate

Coordonator program: Erich Mihail Broanar

Durata: permanent

Tipul de activitati derulate: agape crestine, ajutoare financiare, medicale si materiale, consiliere juridica si sociala, vizite la domiciliu la persoane in varsta

Sustinere financiara: Episcopia Ortodoxa a Covasnei si Harghitei, Protopopiatul Ortodox Sf. Gheorghe, alti sponsori si binefacatori din judet

Actiuni concrete: agapa de Sfintele Sarbatori de Pasti; oferirea unei mese la cca. 100 de persoane nevoiase; impartirea de pachete constand in haine, rechizite si alimente; actiune caritabila "BUCURIA CRACIUNULUI", distribuirea de pachete (imbracaminte, alimente, dulciuri, jucarii, rechizite); insotirea in tabara la Bisoca, jud Buzau, unui grup de 15 copii din familii sarace.

Alte actiuni: alcatuirea unei baze de date cu familiile sarace si familiile cu datorii mari la intretinere; acordarea unor ajutoare unor familii sarace pt rezolvarea unor probleme punctuale; acordarea a doua burse (Alina Stroe si Gabriela Avram) pentru terminarea cursurilor liceale si superioare; interventii la unele autoritati publice locale pentru solutionarea unor probleme urgente ale unor credinciosi ortodocsi (locuinte, locuri de munca, ajutoare sociale, etc); solutionarea unor probleme medicale ale persoanelor varstnice.

Aceste actiuni se realizeaza cu binecuvantarea si sprijinul P.S. Ioan, Episcopul Covasnei si Harghitei si a unor generosi sponsori, dintre care amintim: S.C. AGROPANSTAR S.R.L.,

S.C. CORA S.R.L., S.C. ROVASIT S.R.L. (Sita Buzaului), S.C. TAC COMSERV S.R.L. (Chilieni), S.C. CRISRO TRADING S.R.L. (Bucuresti) S.C. ALEX S.R.L., S.C. COVALACT S.A., Directia generala a Finantelor Publice a judetului Covasna, Cristina Moraru, Elena Albert si a altor buni crestini.

Dumnezeu sa le rasplateasca jertfelnicia tuturor care au contribuit la aceste binecuvantate actiuni caritabile, pe care speram ca le vom organiza si in viitor.

Broanar Erich-Mihail

Episcopia ortodoxa a covasnei si harghitei Centrul de documentare "mitropolit nicolae colan" Str. Scolii Nr. 2 Sf. Gheorghe - 4000 Jud. Covasna Tel./Fax: 067/313354

Nr. 61 / 21 septembrie 1999

Catre,

Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

Domnului Primar Gheorghe Funar

Stimate Domnule Primar,

Din "Curierul" Primariei Municipiului Cluj-Napoca, nr. 235 din 13 septembrie a.c., publicatie pe care o primim impreuna cu "Cetatea Culturala", prin amabilitatea Domniei Voastre si - fapt pentru care va multumim si cu aceasta ocazie - am luat la cunostinta cu satisfactie de continutul Hotararii nr. 42, din 31 august 1999, prin care s-a aprobat schimbarea denumirii a 35 de strazi si piete din municipiul Cluj-Napoca. Cunoscandu-va preocuparile pentru cinstirea memoriei inaintasilor, preocupari concretizate in atatea semne durabile: statui, busturi, placi memoriale, albume, monografii, studii, sesiuni stiintifice, simpozioane, acordarea titlului de "Cetatean de onoare" si multe altele, toate facandu-Va cinste Domniei Voastre si colaboratorilor apropiati, in numele asociatiilor culturale romanesti din judetul Covasna, va adresam rugamintea de a studia posibilitatea acordarii numelui Mitropolitului Nicolae Colan unei strazi din municipiul Cluj-Napoca.

Nascut in 28 noiembrie 1893, in Araci, jud. Covasna, ierarhul carturar Nicolae Colan ocupa un loc de frunte in galeria marilor personalitati ale neamului nostru romanesc. Profesor si rector la Academia Teologica "Andreiana" din Sibiu (1922-1936), episcop al Vadului, Feleacului si Clujului (1936-1957), arhiepiscop al Sibiului si mitropolit al Ardealului (19571967), Vladicul Nicolae Colan a fost ministru al Educatiei Nationale, Cultelor si Artelor (1938-1939), membru al Academiei Romane din 1938. In cei peste 20 de ani pe care i-a dedicat Clujului si Nordului Transilvaniei, se detaseaza perioada ocupatiei hortyste, 19401944, cand, alaturi de Episcopul Iuliu Hossu (al carui nume il poarta o strada din municipiul Cluj), Episcopul Nicolae Colan a fost liderul romanilor din Ardealul vremelnic ocupat. A carmuit obstea credinciosilor ortodocsi, ramasi sub stapanire straina, cu intelepciune, daruire si demnitate, constituind un simbol ce a permis enoriasilor sai sa supravietuiasca si sa spere in inlaturarea nedreptului Arbitraj.

Toate acestea sunt argumente de netagaduit in favoarea propunerii noastre pentru ca o strada din municipiul Cluj-Napoca sa-i poarte numele.

Cu pretuire si recunostinta,

Director Ioan Lacatusu

Carti Ortodoxe

Cuprins