Dogmatica

 • Maica Domnului - Pururea Fecioara Maria Maica Domnului - Pururea Fecioara Maria

  Biserica Ortodoxă o cinsteşte pe Maica Domnului nostru Iisus Hristos numind-o Preasfântă, Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioară. La acest din urmă atribut...

 • Chinurile vesnice ale pacatosilor Chinurile vesnice ale pacatosilor

  Invăţătura Bisericii noastre bazată pe Revelaţie afirmă că, deşi calitatea şi cantitatea pedepselor iadului nu sunt aceleaşi pentru toţi păcătoşii, ele...

 • Caderea in pacat a primilor oameni si... Caderea in pacat a primilor oameni si...

  In Sfânta Scriptură, citim că după cădere a făcut Domnul Dumnezeu lui Adam şi femeii lui îmbrăcăminte de piele şi i-a îmbrăcat (Facerea 3, 21). Trebuie s...

 • Despre Biserica - Alexei Homiakov Despre Biserica - Alexei Homiakov

  Biserica trăieşte, chiar pe pământ, nu o viaţă omenească, pământească, ci o viaţă dumnezeiască, plină de har. De aceea, nu doar fiecare din membrii ei, ci...

 • Starea intermediara a sufletelor Starea intermediara a sufletelor

  Odată cu moartea biologică, sufletul se desparte de trup. Va veni însă acea vreme când va avea loc învierea trupurilor tuturor oamenilor, şi vor fi judecaţi de...

 • Filioque - scurt istoric Filioque - scurt istoric

  In prima jumătate a secolului al VI-lea, în Apus, printre creştinii din Spania s-a răspândit învăţătura despre purcederea Duhului Sfânt şi din Fiul [cf Filio...

 • Taina Spovedaniei - taina iertarii pacatelor Taina Spovedaniei - taina iertarii pacatelor

  Toate Tainele Bisericii au darul de a ne curăţa de păcate, dar dintre toate tainele Bisericii, mai ales două sunt iertătoare de păcate, sunt mijloace prin care...

 • Erezia monofizita Erezia monofizita

  Nestorianismul a fost depăşit destul de uşor. A fost apărat numai de către reprezentanţii şcolii antiohiene, care mai mult se temeau de extremele alexandrine dec...

 • Invatatura Bisericii Ortodoxe despre jertfa... Invatatura Bisericii Ortodoxe despre jertfa...

  Biserica Ortodoxă n-are o dogmă explicită cu privire la jertfa euharistică, ca de altfel nici cu privire la transsubstanţierea (metousiosis) elementelor naturale...

 • Lumea nevazuta Lumea nevazuta

  Tradiţia dogmatică a Bisericii învaţă că Dumnezeu a creat mai întîi lumea nevăzută, de natură spirituală, trecînd abia apoi la creaţia lumii văzute, de...

 • Legatura Maslului cu Liturghia Legatura Maslului cu Liturghia

  Impărtăşirea bolnavilor nu trebuie înţeleasă doar ca o pregătire pentru moarte, aşa cum o percep superstiţioşii şi necredincioşii, căci aceasta ar fi un fel...

 • Intru Una, Sfanta, Soborniceasca si... Intru Una, Sfanta, Soborniceasca si...

  De ce spunem că Biserica este una? Pentru că ea este un singur trup duhovnicesc, cu un singur cap, Iisus Hristos, şi cu un singur Sfânt Duh Care sălăşluieşte în...

 • Insuflarea dumnezeiasca a Sfintei Scripturi Insuflarea dumnezeiasca a Sfintei Scripturi

  Multe s-au spus şi s-au scris în jurul acestui subiect al insuflării dumnezeieşti a Sfintei Scripturi. Cele mai multe au declanşat probleme specifice în Apus. Se...

 • Se poate savarsi Maslul pentru cei ce nu sunt... Se poate savarsi Maslul pentru cei ce nu sunt...

  Inseamnă, oare, acest fapt că slujirea Bisericii faţă de cei bolnavi nu se poate extinde dincolo de limitele canonice ale Bisericii? Răspunsul este, cu siguran...

 • Numirile lui Hristos Numirile lui Hristos

  Trebuie să ştim că sunt patru tipuri esenţiale de numiri privitoare la Hristos: pe de o parte, sunt numirile de dinaintea unirii care se referă la El, cele din...

 • Originea Bisericii Originea Bisericii

  Ca loc de întâlnire şi de comuniune a omului cu Dumnezeu, şi vieţuire a lui cu Dumnezeu şi întru Dumnezeu, Biserica îşi are obârşia pământeană în Rai. Dar...

 • Pacatul stramosesc si trebuinta unui Mantuitor Pacatul stramosesc si trebuinta unui Mantuitor

  Ca fiinţă conştientă şi chemată permanent să-şi hotărască atitudinea în raport cu Dumnezeu, omul este, înainte de toate, o creatură cu capacitatea alegerii...

 • Treptele Preotiei si randuiala hirotoniei Treptele Preotiei si randuiala hirotoniei

  Spre deosebire de alte acte asemănătoare, cum sunt hirotesia în treapta de citeţ sau de ipodiacon sau avansarea, de exemplu, la rangul de arhidiacon sau...

 • Mirungerea ca Taina a Bisericii si ca act de... Mirungerea ca Taina a Bisericii si ca act de...

  Mirungerea este lucrarea sacramentală specifică a dobândirii darurilor Duhului Sfânt în integritatea lor, fără să înţelegem că în celelalte Sfinte Taine nu...

 • Biserica si Bisericile Biserica si Bisericile

  Domnul a întemeiat o singură Biserică, pe care o identificăm ca Trupul lui Hristos. Această unică Biserică este exprimată şi realizată într-o singur...

 • Viata primilor oameni in Rai Viata primilor oameni in Rai

  Viaţa primilor oameni în Rai era ceva sublim, ceva unic. După Sfântul Ioan Gură de Aur, primii oameni trăiau într-o fericire nemăsurată, fiindcă nu aveau nicio...

 • Simplu, despre Sfanta Treime Simplu, despre Sfanta Treime

  Faptul ca noi si lumea existam,s e explica numai prin existenta fara o cauza anterioara a unui Dumnezeu fara de inceput, asadar, Care ne iubeste; Un Dumnezeu Care ne...

Pagina 1 din 22