RIDICAREA SCHITULUI SIHASTRIA LA RANG DE MANASTIRE


RIDICAREA SCHITULUI SIHASTRIA LA RANG DE MANASTIRE

 

In anul 1947, facandu-se cunoscut peste tot numele si activitatea duhovniceasca si administrativa a Protosin-ghelului Cleopa Ilie, egumenul Schitului Sihastria, Patriarhia Romana a luat in atentie eforturile de innoire generala a acestui sfant asezamant monahal.

 

Cel dintai care a propus ridicarea Schitului Sihastria la rang de manastire independenta si de sine statatoare, a fost Arhimandritul Teofil Pandele, care era director si inspector general la Ministerul Cultelor, si care supraveghea activitatea tuturor manastirilor din tara, atat pe linie de minister, cat si la nivel de Patriarhie.

 

Cercetand canonic si administrativ situatia Schitului Sihastria si constatand ca acest asezamant indeplineste toate conditiile legale pentru a fi ridicat la rang de manastire, Arhimandritul Teofil Pandele a facut un memoriu amplu pe care l-a inmanat atat Patriarhului Nicodim si Mitropolitului Moldovei, Irineu Mihalcescu, cat si Ministerului Cultelor. Cercetandu-se la fata locului, s-a constatat ca Schitul Sihastria are o obste de peste 50 de vietuitori si ca desfasoara o activitate duhovniceasca si misionara deosebita in partea locului, fiind condusa de un staret autodidact de mare renume.

 

Luand in considerare toate acestea, la propunerea Mitropoliei Moldovei, Patriarhul Romaniei a aprobat ridicarea Schitului Sihastria la rang de manastire cu decizia patriarhala nr. 299/30 iunie 1947, precum si ridicarea Protosinghelului Cleopa Ilie la rang de arhiman-drit cu decizia patriarhala nr. 379/19 septembrie 1947. Aceasta s-a hotarat intrucat el a reusit ca, numai in cinci ani de zile, sa faca dintr-un schit ars integral, o manastire renumita si bine organizata.

 

Hirotesia in arhimandrit a Parintelui Cleopa a fost facuta de Episcopul Valerie Moglan, Vicarul Mitropoliei Moldovei, in Manastirea Sihastria, la 19 septembrie 1947. In predica sa, Episcopul Valerie a adresat Arhimandritu-lui Cleopa urmatoarele cuvinte: ''Parinte Cleopa, primeste bastonul acesta. Cine asculta de sfintia ta, de Dumnezeu asculta! Cine nu asculta, poti sa-l bati cu toata padurea, ca om din el tot nu mai faci!''

 

Dam mai jos actul sinodal de ridicare la rang de manastire a Schitului Sihastria - Neamt, cu hramul Nasterea Maicii Domnului:

 

 

PATRIARHUL ROMANIEI

 

Nr. 298 Cabinet

 

1947 iunie 30

 

 

D E C I Z I U N E A nr. 299

Din mila lui Dumnezeu, Nicodim, Arhiepiscop al Bucurestilor, Mitropolit al Ungro-Vlahiei si Patriarh al Romaniei.

 

Avand in vedere raportul Nr. 83/947, al Sf. Schit Sihastria din Jud. Neamt, prin care solicita ridicarea la rangul de Manastire;

 

Avand in vedere, ca personalul Sf. Schit trece de 50 de persoane;

 

Avand in vedere dragostea si abnegatia cu care personalul Sf. Schit Sihastria din jud. Neamt isi indepli-neste indatoririle monahale,

D E C I D E M :

Art. I. - Sf. Schit Sihastria, din jud. Neamt, se ridica la rangul de Manastire, numindu-se pe viitor ''Sf. Manastire Sihastria'', jud. Neamt.

 

Art. II. - P.C. Par. Staret al Sfintei Manastiri Neamtu-Secu, jud. Neamt, este insarcinat cu aducerea la indeplinire a prezentei Deciziuni.

 

Data in sedinta noastra Patriarhala, astazi 30 Iunie 1947.

 

P A T R I A R H ,

 

= N I C O D I M

 

Odata cu aceasta hotarare sinodala, a trecut sub ascultarea Manastirii Sihastria si Schitul Sihla, care era condus atunci de Ieromonahul Clement Popovici. De ase-menea, a fost transferata in posesia Manastirii Sihastria poiana numita Piciorul Crucii, precum si Muntele Taciu-nele.

 

Aceste putine date s-au scris pentru a nu fi uitate in timp de cei ce vor urma dupa noi.

Carti Ortodoxe

Cuprins