Despre credinta


CAPITOLUL X

Despre credinta

Credinta este dubla: una, "credinta din auzite" (Romani X, 17.). Auzind dumnezeiestile Scripturi credem in invatatura Duhului Sfant. Ea se desavarseste prin toate cele legiuite de Hristos, este invederat a prin fapte, este cucernica si indeplineste poruncile aceluia care ne-a reinnoit. Necredincios este acela care nu crede potrivit predaniei Bisericii sobornicesti sau acela care are partasanie cu diavolul prin fapte urate. "Credinta este iarasi incredintarea despre cele nadajduite, dovedirea lucrurilor nevazute" (Evrei XI, 1.), sau o nadejde neindoielnica si oarba in cele fagaduite noua de Dumnezeu si a dobandirii cererilor noastre. Prima credinta apartine sufletului noastru, cea de a doua, harurilor duhului. Trebuie sa se stie ca prin botez ne taiem imprejur de tot acoperamantul de la nastere, adica de pacat, si devenim israeliti duhovnicesti si poporul lui Dumnezeu (II Corinteni VI, 16; Evrei VIII, 10; Apocalipsa XXI, 3.).

Carti Ortodoxe

Cuprins