Administrarea bunurilor parohiale


E. Administrarea bunurilor parohiale

Art.64 - (1) Parohul este administratorul intregii averi parohiale mobile si imobile impreuna cu Consiliul Parohial, sub controlul Centrului eparhial, si raspunde canonic-disciplinar,  administrativ-bisericesc in fata acestuia, iar pentru administrarea si gestionarea defectuoasa a averii bisericesti, raspunde in fata instantelor civile, in baza legislatiei civile si penale.

(2) Cand unele atributii gestionare au fost delegate altui preot sau unui diacon slujitor de la parohie, potrivit prevederilor art.61, lit. i din prezentul Statut, acesta raspunde canonicdisciplinar, administrativ-bisericesc, civil si penal pentru gestionarea bunurilor incredintate.

(3) Aprobarea anuala a gestiunii nu-l exonereaza de raspundere pe paroh, pe preotul sau diaconul gestionar, pentru neregulile descoperite ulterior.

Art.65 - Preotul paroh, ca administrator al bunurilor parohiale, are urmatoarele indatoriri:

a. Sa administreze corect bunurile mobile si imobile ale parohiei, institutiilor culturale, sociale si fundationale, precum si fondurile parohiale pe baza registrelor de evidenta financiarcontabila, de gestiune si inventar;

b. Sa ia masuri pentru pastrarea in siguranta a bunurilor si a documentelor de valoare ale parohiei;

c. Sa tina registrul de venituri si cheltuieli;

d. Sa prezinte Consiliului Parohial, la sfarsitul anului, un raport asupra veniturilor si cheltuielilor bisericesti, culturale, sociale si fundationale;

e. Sa se ingrijeasca, impreuna cu ceilalti preoti slujitori si cu epitropii, de luarea masurilor pentru intretinerea, repararea si restaurarea edificiilor bisericesti parohiale, ale institutiilor culturale, social-filantropice si fundationale, a casei parohiale, a curtii si cimitirului parohial, precum si a altor bunuri bisericesti parohiale; sa construiasca sau sa cumpere o casa parohiala acolo unde nu exista;

f. Sa se ingrijeasca, impreuna cu ceilalti preoti slujitori si cu epitropii, de inscrierea in evidentele parohiale si ale autoritatilor centrale si locale competente a bunurilor mobile si imobile ale parohiei, de buna administrare a acestora, precum si de intocmirea si buna pastrare a actelor de proprietate potrivit prevederilor statutare, regulamentare bisericesti, a hotararilor organelor bisericesti centrale si eparhiale. Cate o copie legalizata a actelor de proprietate a bunurilor parohiei se pastreaza la Protopopiat si la Centrul eparhial;

g. Sa incaseze sumele cuvenite parohiei potrivit hotararilor Adunarii Parohiale si sa faca, la timp, platile curente.

Carti Ortodoxe

Cuprins