Alegerea Patriarhului


A. Alegerea Patriarhului

Art.127 - (1) Pentru slujirea, vrednicia si raspunderea de Patriarh este eligibil oricare dintre Mitropolitii, Arhiepiscopii si Episcopii eparhioti in functiune, cetateni romani, care sunt doctori sau licentiati in teologie si s-au impus in constiinta Bisericii si a societatii prin viata curata, cultura teologica, demnitate eclesiala, zel misionar si simt gospodaresc.

(2) Pentru alegerea de Patriarh, Sfantul Sinod, prezidat de mitropolitul cu cea mai mare vechime in slujirea arhiereasca, stabileste, prin consultare deschisa urmata de vot secret consultativ, o lista de trei candidati dintre Chiriarhii eligibili, cu motivarea fiecarei propuneri.

(3) In numele Sfantului Sinod, Sinodul Permanent se consulta, intr-o sedinta speciala, cu membrii clerici si mireni din Adunarea Nationala Bisericeasca, la care se adauga membrii Adunarii Eparhiale a Arhiepiscopiei Bucurestilor. La sedinta participa, de asemenea, cate un decan al unei facultati de teologie si cate un director de seminar teologic din fiecare Mitropolie, desemnati de Mitropolit in consultare cu ierarhii sufragani, dintre care sa nu lipseasca decanul si directorul reprezentand Arhiepiscopia Bucurestilor. Consultarea are loc la sediul Patriarhiei Romane, la data stabilita de Loctiitorul de Patriarh impreuna cu Sinodul Permanent.

(4) In cadrul consultarii, lista de candidati pentru alegerea de Patriarh, prezentata de Sinodul Permanent, poate fi completata, prin consultare deschisa urmata de vot secret consultativ, cu doua nume dintre ceilalti Chiriarhi eligibili. Dupa votul consultativ, lista prezentata de Sinodul Permanent, intregita cu primii doi Chiriarhi eligibili care au obtinut cele mai multe voturi, va fi inaintata Sfantului Sinod.

Art.128 - (1) Lucrarile Sfantului Sinod pentru alegerea de Patriarh sunt deschise si inchise de catre Loctiitorul de Patriarh si sunt prezidate de catre ierarhul eparhiot cu cea mai mare vechime in treapta arhieriei, in ordinea dipticelor, dintre mitropolitii, arhiepiscopii si episcopii eparhioti, asa cum rezulta din Condica Sfanta a hirotoniei arhiereilor.

(2) Pentru desfasurarea votarii, pe durata sedintei, Presedintele de sedinta este asistat, ca barbati de incredere, de primii doi Episcopi-vicari sau Arhierei-vicari cu cea mai veche hirotonie in treapta arhiereasca. Secretar de sedinta este Episcopul-vicar sau Arhiereul-vicar cu cea mai noua hirotonie. Acestia patru alcatuiesc Biroul.

(3) Cei doi asistenti ai Presedintelui le arata celor prezenti ca cele doua urne sunt goale. Buletinele de vot poarta pe unul din colturi stampila Sfantului Sinod. Pe fiecare buletin de vot sunt inscrise, in ordine, numele candidatilor nominalizati in urma consultarilor din Sfantul Sinod si din Adunarea Nationala Bisericeasca completata conform prevederilor art.127, alin.3.

(4) La apelul Secretarului de sedinta, fiecare votant primeste un buletin de vot, saruta Sfanta Evanghelie si, mergand in cabina de votare, bifeaza pe buletin, in frica de Dumnezeu, numele celui pe care il considera vrednic sa fie ales. Inainte de a parasi cabina, fiecare votant impatureste buletinul de vot in patru, in asa fel incat stampila sa fie afara.

(5) Apoi, fiecare votant depune buletinul in prima urna.

(6) Votarea este obligatorie. Buletinele nebifate, bifate incorect sau cu adaugiri sunt considerate voturi nule.

(7) Presedintele face numaratoarea buletinelor, trecandu-le din prima urna in cea de a doua. Numarul buletinelor trebuie sa fie egal cu acela al votantilor prezenti.

(8) Presedintele desface fiecare buletin din cea de a doua urna, il arata celor doi asistenti, citeste cu voce tare numele bifat si il depune in prima urna. In acest timp, Secretarul inscrie intr-o lista voturile sub numele respective, rostite de Presedinte.

(9) Secretarul, dupa ce a verificat daca suma voturilor este egala cu numarul buletinelor, semneaza lista si o preda Presedintelui. Acesta o citeste cu voce tare, dupa care o semneaza impreuna cu cei doi asistenti.

(10) Patriarh al Romaniei devine candidatul care a obtinut voturile a doua treimi din totalul membrilor prezenti. Daca nici unul dintre candidati nu a intrunit numarul necesar de voturi, se organizeaza o noua votare, la care participa primii doi candidati care au intrunit cel mai mare numar de voturi. Devine ales cel care a obtinut voturile a doua treimi din totalul membrilor prezenti. Votarea se repeta pana la obtinerea de catre unul dintre candidati a majoritatii de doua treimi din totalul membrilor prezenti.

(11) Rezultatul alegerii se consemneaza intr-un proces-verbal la care se anexeaza buletinele voturilor exprimate. Presedintele anunta solemn numele celui ales, dupa care conducerea sedintei ii este predata Loctiitorului de Patriarh, spre a o inchide.

Carti Ortodoxe

Cuprins