Cancelaria Sfantului Sinod


A. Cancelaria Sfantului Sinod

Art.36 - (1) Cancelaria Sfantului Sinod este organism central administrativ al Sfantului Sinod, al Sinodului Permanent, al Adunarii Nationale Bisericesti, al Patriarhului, al Consiliului National Bisericesc si al Permanentei acestuia.

(2) Secretarul Sfantului Sinod, prin Decizie Patriarhala, coordoneaza Cancelaria Sfantului Sinod avand colaboratori pe Vicarul administrativ patriarhal si consilierul patriarhal de resort.

(3) Vicarul administrativ patriarhal impreuna cu consilierul patriarhal din Cancelaria Sfantului Sinod, sub conducerea Episcopului-Vicar Patriarhal, pregatesc lucrarile pentru convocarea organismelor centrale deliberative si executive bisericesti si cele care se supun examinarii acestora.

(4) Cancelaria Sfantului Sinod elaboreaza, pastreaza si pregateste pentru publicarea in Revista "Biserica Ortodoxa Romana", procesele-verbale ale sedintelor de lucru ale organismelor centrale bisericesti, comunica centrelor eparhiale hotararile acestora si tine evidenta modului de aducere a lor la indeplinire, cu exceptia celor care sunt date in competenta Sectoarelor Administratiei Patriarhale prevazute la art.37 din prezentul Statut sau altor institutii centrale bisericesti.

(5) Elaboreaza corespondenta organismelor centrale bisericesti si a Presedintelui acestora cu autoritatile publice centrale in probleme care privesc viata religioasa din Biserica Ortodoxa Romana.

(6) Intocmeste si supune aprobarii Deciziile Patriarhale de atributii ale personalului de conducere din cadrul Cancelariei Sfantului Sinod si de la celelalte institutii centrale bisericesti.

(7) Centralizeaza datele referitoare la domeniile vietii religioase din Patriarhia Romana pentru evidenta si publicare in presa bisericeasca.

(8) Cancelaria Sfantului Sinod este pastratoarea sigiliului Sfantului Sinod.

(9) Pentru indeplinirea atributiilor sale, ca organism central administrativ, Cancelaria Sfantului Sinod are urmatoarele servicii: Oficiul canonico-juridic, Secretariat, registratura si arhiva, Personal-resurse umane, Biblioteca Sfantului Sinod si altele, a caror activitate este organizata de Vicarul administrativ patriarhal.

Carti Ortodoxe

Cuprins