Alegerea ierarhilor de la eparhiile ortodoxe romane de peste hotare


E. Alegerea ierarhilor de la eparhiile ortodoxe romane de peste hotare

Art.132 - (1) Alegerea Mitropolitilor, Arhiepiscopilor si Episcopilor de la eparhiile ortodoxe romane de peste hotare se face de catre Sfantul Sinod din cei unu sau doi candidati propusi de Adunarea Eparhiala a eparhiei vacante, conform statutelor de organizare si functionare ale acestora aprobate de Sfantul Sinod. In cazul in care Adunarea Eparhiala propune un singur candidat, iar acesta nu este ales de Sfantul Sinod, Adunarea Eparhiala va propune Sfantului Sinod un al doilea candidat.

(2) In cazul infiintarii de noi eparhii, Mitropolitul locului sau delegatul Sfantului Sinod va proceda la organizarea eparhiilor nou infiintate, inclusiv intocmirea statutelor eparhiilor respective, informand periodic Patriarhia Romana despre stadiul misiunii sale.

(3) Episcopii-vicari si Arhiereii-vicari de la eparhiile Ortodoxe Romane de peste hotare se aleg, prin vot secret, de catre Sfantul Sinod, la propunerea Chiriarhului, facuta in consultare cu organismele eparhiale prevazute in propriile statute de organizare si functionare aprobate de Sfantul Sinod si in acord cu prevederile prezentului Statut.

Carti Ortodoxe

Cuprins