Eparhia - Arhiepiscopia si Episcopia


SECTIUNEA a V-a

A. Eparhia (Arhiepiscopia si Episcopia)

Art.84 - (1) Eparhiile sunt unitati bisericesti constituite dintr-un numar de parohii, grupate in protopopiate, precum si din manastirile aflate pe un anumit teritoriu. In cuprinsul eparhiilor pot functiona institutii de invatamant teologic si confesional, social-filantropice etc.

(2) Eparhiile sunt Arhiepiscopii sau Episcopii, conduse de catre Arhiepiscop sau Episcop.

(3) Nici o eparhie nu poate avea, infiinta sau administra unitati de cult pe teritoriul altei eparhii.

Art.85 - Organismele de conducere ale eparhiei sunt: Chiriarhul (Arhiepiscopul sau Episcopul eparhiot), Adunarea Eparhiala ca organism deliberativ, Consiliul Eparhial si Permanenta Consiliului Eparhial ca organisme executive.

Carti Ortodoxe

Cuprins